Bănci și Asigurări

Trei sferturi din depozitele garantate sunt la cinci bănci

22.08.2010, 23:49 89

Cinci bănci din sistem concentrează circa 70% din totalulvalorii depozitelor garantate şi din numărul deponenţilorgarantaţi, potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor înSistemul Bancar (FGDB) aferente primului semestru.
Fondul garantează depozitele persoanelor fizice şi ale firmelormici şi mijlocii la băncile locale (cu excepţia celor carefuncţionează în regim de sucursală a unei bănci străine) în limitaa 50.000 de euro. Din analiza structurii valorii depozitelorgarantate la instituţiile de credit participante la FGDB, rezultăcă valoarea medie a depozitelor garantate pe bancă era la sfârşitullunii iunie de
3,9 mld. lei.
Volumul depozitelor garantate a ajuns în primul semestru la 129mld. lei, în urcare cu 4,4% comparativ cu aceeaşi perioadă de anultrecut.
În schimb, numărul total al titularilor de depozite garantate ascăzut cu 5%, la 16,5 milioane de clienţi, dinamica fiind explicatăde ieşirea din sistem a titularilor de depozite mici, aflate subplafonul de garantare al FGDB. Evoluţia a fost determinată dereducerea venitului disponibil al populaţiei, prin acţiuneaconjugată a şomajului şi a reducerilor salariale, şi epuizareadisponibilităţilor firmelor garantate (IMM-uri), care au ieşitastfel din raportări, potrivit raportului fondului.
La sfârşitul primului semestru, valoarea totală a depozitelor lainstituţiile de credit a totalizat 284,7 mld. lei, cu puţin pestenivelul de anul trecut, cea mai mare parte, respectiv 267 mld. lei,fiind consituite la cele 33 de bănci participante la fond. Dinaceastă sumă, volumul depozitelor garantate reprezintă 48,3%.
"În timp ce companiile îşi epuizează disponibilităţile şi încep săutilizeze depozitele la termen, populaţia încearcă să acumuleze înscop de precauţie şi să restrângă sumele la vedere", apreciazăexperţii FGDB.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

AFACERI DE LA ZERO