Burse - Fonduri mutuale

Investitorii de la Bursă trebuie să plătească CASS pentru dividende şi pentru câştigurile obţinute, indiferent dacă sunt salariaţi sau nu. Atenţie! De anul acesta pierderile nu se mai deduc din câştiguri şi nu se iau în calcul pentru plata contribuţiei la sănătăte

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2024.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2024.

Autor: Liviu Popescu

17.05.2024, 00:07 16583

♦ Comparativ cu anul 2022, când exista un singur prag CASS (12 salarii minime brute pe ţară), începând cu anul 2023 cota de impozitare de 10% se va aplica bazei impozabile cu praguri de 6, 12, 24 de salarii minime brute ♦ Impozitele pe tranzacţionare (1% sau 3%) au fost reţinute la sursă de broker ♦ Acum investitorul plăteşte CASS.

Un investitor care în anul 2023 a obţinut un câştig de cel puţin 18.000 de lei din tranzacţionarea cu instru­men­te la Bursa de Valori Bucureşti şi/sau din dividende prin inter­mediul unei case de brokeraj înregistrate în România are la dispoziţie până pe 27 mai pentru a completa şi trimite Declaraţia Unică prin care plăteşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS). Altfel acesta riscă penalizări din partea Agenţiei de Administrare Fiscală (ANAF) şi posibil chiar şi amendă.

Astfel, investitorul care a avut un câştig mai mare de 18.000 de lei în 2023 - căruia i s-a reţinut deja la sursă un impozit de 1% dacă a vândut din acţiuni deţinute mai mult de 365 de zile sau 3% dacă le avea mai puţin de un an, modificare implementată din anul 2024 - are obligaţia depunerii declaraţiei unice pentru CASS întrucât veniturile sale depăşesc pragul de 6 salarii minim brute, de 3.000 de lei în 2023.

Pentru încadrarea în plafoane se cu­mu­lează toate veniturile extrasalariale (chirii, dobânzi, dividende, tranzacţii bursiere). Cei care au avut câştiguri mai mici de 6 salarii minim brut nu depun declaraţia. Atenţie! De anul acesta pierderile nu se mai deduc din câştiguri şi nu se iau în calcul pentru stabili­rea contribuţiei la sănătăte. Dacă aţi avut câştig de 50.000 de lei şi pierderi de 50.000 de lei, atunci plătiţi CASS pe câştigul de 50.000 de lei. În 2022 dacă aveaţi câştig de 50.000 lei şi pierderi de 50.000 de lei, rezultatul net era 0 şi deci nu se plătea CASS.

Dacă investitorul nu a realizat niciun fel de tranzacţie în 2023 ci doar a încasat dividende - pentru care a fost deja impozitat cu 8%, în cazul în care valoarea acelor dividende este mai mare de pragul de 6 salarii minim brute tot trebuie depusă Declaraţia Unică şi plătită CASS. Declaraţia se completează indiferent dacă investitorul este salariat sau nu.

„Da, se achită CASS la ambele categorii de venituri (salariale şi extra-salariale - n.red), cu observaţia că pentru veniturile din investiţii (care includ şi câştigurile de la BVB) există plafoane de venituri la care se calculează CASS. Aceste prevederi sunt aplicabile de câţiva ani, însă în anul 2023 a fost introdus un plafon suplimentar - 24 de salarii minime brute pe economie (apropiat de 12 salarii medii pe economie) prin care s-a majorat nivelul de impunere la nivelul persoanelor fizice“, spune consultantul fiscal Emilian Duca.

Pentru 2023, valoare contribuţiei datorate la sănătate se calculează în funcţie de următoarele plafoane: venit cuprinse între 6 şi 12 salarii minim brute pe ţară (18.000 lei - 36.000 de lei), atunci se plăteşte CASS de 10% din plafonul de 6 salarii, adică 1.800 de lei. Pentru câştiguri cuprinse între 12 şi 24 salarii, CASS este de 10% din plafonul de 12 salarii, adică 3.600 de lei. De la 24 de salarii în sus CASS este de 7.200 de lei.

De exemplu un investitor care a avut 20.000 de lei câştig din vânzarea de acţiuni - pentru care a plătit deja impozit în 2023 - şi alte 5.000 de lei încasate din dividende, deci un venit total de 25.000 de lei, se încadrează la plafonul 6-12 salarii minim brute şi plăteşte CASS de 1.800 de lei. Declaraţia unică - odată completată - se încarcă pe site-ul ANAF iar plata ulterior fie pe ghiseul.ro, cash la Trezorerie.