Business Internaţional

Ucraina, în criză de timp nu doar din cauza atacurilor ruseşti continue, a stopării ajutorului militar occidental şi lipsei de muniţie, ci şi datoriei. Creditorii ţării sunt crema Occidentului şi a lumii capitaliste

Ucraina, în criză de timp nu doar din cauza atacurilor...

Autor: Catalina Apostoiu

19.04.2024, 00:06 353

Ucraina se apropie rapid de un termen limită privind plata unor da­torii externe de 20 miliarde de dolari, iar Kievul plănuieşte să negocieze o restructurare a acestora până atunci pe fondul nesiguranţei privitoare la obţinerea de finanţare care să o ajute să facă faţă războiului cu Rusia.

Deţinătorii internaţionali de obligaţiuni ale Ucrainei au constituit recent un comitet al creditorilor înaintea restrucurării pe care Kievul intenţionează să o negocieze până în septembrie, scrie Financial Times.

Deţinătorii de obligaţiuni au or­ga­nizat comitetul, un pas cheie înain­tea lansării negocierilor „ca răspuns la o cerere venită din partea guver­nului Ucrainei“, au declarat oficialii acestora.

Guvernul ucrainean a semnalat că vrea să ajungă la un acord înaintea expirării unui moratoriu de doi ani pe plăţi pe care deţinătorii de obliga­ţiuni l-au acordat Ucrainei la înce­putul războiului pornit împotriva sa de Rusia.

Restructurarea, care afectează a­proximativ o cincime şi volumul da­to­riilor externe ale Ucrainei este lan­sată în condiţiile în care Kievul se confruntă cu o nesiguranţă uriaşă pri­vitoare la momentul în care va primi alte fonduri din partea Occidentului pentru a-şi putea continua lupta.

În acelaşi timp, guvernele occi­den­ta­le au poziţii divergente cu pri­vire la posibilitatea ca Ucraina să acce­seze active ruseşti îngheţate în Vest de până la 330 miliarde de dolari pentru reconstrucţie, un aspect care a provocat deja frustrare în rândul deţinătorilor de obligaţiuni.

Printre deţinătorii de obligaţiuni ucrainene se numără BlackRock, Amundi, Amia Capital, Fidelity In­ternational şi Gemsstock. BlackRock vine din inima capita­lismului american şi are tentancule practic în orice colţ al economiei occidentale.

Creditorii oficiali ai Ucrainei şi-au prelungit deja propriul morato­riu pe plăţile datoriei Ucrainei până în 2027, când ia sfârşit actualul bailout al FMI, şi au semnalat că vor re­structura la acel stadiu.

Grupul acestora include Canada, Franţa, Germania, Japonia, Marea Britanie şi SUA.

Mulţi deţinători de obligaţiuni spun că acceptă necesitatea unei re­structurări în acest an având în ve­dere daunele economice provocate de război şi pentru a permite Ucrai­nei să revină pe pieţele globale de obligaţiuni pentru a atrage noi finanţări relativ rapid.

Totuşi, unii investitori au argumentat că o restructurare a datoriilor în acest an ar fi dificilă având în vedere nesiguranţa legată de război şi semnele de întrebare privitoare la momentul în care vor sosi alte finanţări internaţionale promise Ucrainei.

Alţi deţinători de obligaţiuni argumentează însă că alternativele restructureării, cum ar fi prelungirea moratoriului sau un default nu sunt acceptabile şi ar complica discuţiile privitoare la datorii pe mai departe.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24