• Leu / EUR4.9472
  • Leu / GBP5.8254
  • Leu / USD4.6322
Cum să locuiești mai bine?

CUM SĂ LOCUIEŞTI MAI BINE? Amenajarea dormitorului. Pat pe mijloc sau la perete? De ce?

23.12.2021, 17:45 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Un somn bun depinde de multe criterii, iar patul este unul dintre cele definitorii. În amenajarea locuinţei, dor­mitorul are un rol impor­tant, iar elementul central – pa­tul – contează în ma­­re măsură. Dar unde îi stă cel mai bine? Pe mijloc sau la perete? De ce? Răspun­su­rile ţin atât de design, cât şi de ergonomie.

„Depinde foarte mult de benefi­cia­rii spaţiului: o persoană singură sau un cuplu.  În general, un pat du­blu este ales pen­tru o cameră matri­mo­­nială. Pozi­ţia optimă a acestuia este, bineîn­ţeles, pe mijloc, cu asigu­ra­rea unui flux în ju­rul patului de cel puţin 60 de centi­metri. Acest flux este absolut necesar şi primează în ame­najare, restul pie­se­lor de mobilier fi­ind juxtapuse în ju­rul patu­lui astfel po­­ziţionat“, ex­plică ar­hitec­tul Beatrice Tîrzianu, res­pon­sabil de bi­roul de pro­iec­tare al furnizorului de ame­­najări interioare Delta Studio.

Un pat la perete re­­prezintă, de cele mai multe ori, so­luţia pentru ca­me­rele de copii sau ado­­les­cenţi, în ame­­­najarea că­ro­ra se optează în general pen­tru un pat de o sin­­gură persoa­nă. Di­mensiunile mai mici ale patului, care au între 100 şi 120 de cen­­timetri lăţime, permit orga­nizarea unui flux doar pe o singură latură. Aceste di­men­siuni reprezintă mărimi stan­­dard pentru saltele. Trebuie ţinut cont, în amenajarea spaţiului, şi de dimen­siunea tăbliei de pat, precum şi de gro­simea cadrului, în funcţie de modelul ales.

„Din experinţa proiectelor de până acum, spaţiul alocat dormitoa­re­lor nu este unul neapărat generos, ceea ce ridică anumite probleme în ame­najarea acestora. Atunci când vor­bim de un dormitor, pe lângă su­pra­faţă, tre­bu­ie să ţinem cont şi de po­zi­ţionarea uşi­lor şi a ferestrelor, dar şi de lumina care pătrunde în acest spaţiu dedicat odih­nei şi relaxării. Provocarea unui ar­­hi­tect sau designer de interior este de a propune o soluţie de mobilare opti­mă în raport cu toate aceste elemente.“

„Un alt aspect de bază care trebuie stabilit de la început este necesarul de mobilier pentru spaţiul proiectat – dacă trebuie integrate sau nu spaţii de depozitare sau inserate alte piese ce pot pune probleme de funcţionalitate şi optimizare.“

Întotdeauna locul patului trebuie ales şi în funcţie de priveliştea pe care o va oferi atunci când beneficiarul va sta pe pat. Într-o direcţie clasică, poziţia simetrică a patului şi a noptierelor poate fi o reţetă sigură. De regulă, patul se poziţionează astfel încât să se poată vedea atât uşa de acces, cât şi fereastra. Motivul?

„Face parte din instinctul de supravieţuire al fiecărui om să ia măsuri de precauţie faţă de exterior. În raport cu punctele cardinale, în casele tradiţionale, paturile erau orientate cu vedere către est, astfel încât soarele dimineţii să stimuleze natural trezirea.“

În funcţie de stadiul în care este preluat proiectul şi de constrângerile deja existente, arhitectul alege locul patului şi prin raportare la disponibilitatea prizelor şi a surselor de alimentare pentru corpurile de iluminat. Ideal în orice amenajare este să poată fi adaptată şi instalaţia electrică pentru a amplasa prize de o parte şi de cealalta a patului, pentru a asigura distanţele optime sau pentru poziţionarea corpurilor de iluminat – suspendate, înglobate în mobilier. 

„Bineînţeles, în funcţie de configuraţia spaţiului, alegem să îl tratăm în maniere diferite, ca stil de amenajare, dar întotdeauna după reţete clare, cel puţin în ceea ce priveşte ergonomia spaţiului. Nu compromitem confortul şi regulile de bază în proiectare, ci încercăm să obţinem un echilibru între funcţionalitate şi ergonomie“, mai spune Beatrice Tîrzianu.

 

CUM SĂ LOCUIEŞTI MAI BINE? 

♦ Ziarul Financiar a început o serie de articole despre cum putem locui mai bine şi despre criteriile de care trebuie să ţinem cont atunci când alegem cum va arăta viitorul „acasă” ♦ Dacă doriţi să ne împărtăşiţi idei, sugestii, noi teme de abordat în cadrul rubricii, aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa alina.vasiliu@zf.ro.