• Leu / EUR4.9024
  • Leu / GBP5.4966
  • Leu / USD4.4632
Cum să locuiești mai bine?

Cum să locuieşti mai bine. Codul urbanismului ar putea elimina Planul Urbanistic de Detaliu din procesul de pregătire a unei construcţii. Cum schimbă asta piaţa imobiliară?

06.12.2022, 00:07 Autor: Alina-Elena Vasiliu

♦  „Din perspectiva faptului că mai elimină una dintre etapele necesare obţinerii autorizaţiei de construire, acesta este un lucru bun“, spune avocatul Daniel Moreanu.

Eliminarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) şi elimi­narea obligativităţii de a obţine autorizaţie de construire pentru anumite tipuri de lucrări se numără printre cele mai importante modificări pe care le aduce Codul Amenajării Teritoriului, Urbanis­mului şi Construcţiilor (CATUC), un document pus în dezbatere publică în aprilie 2022 care ar urma să schimbe mai multe reguli în ceea ce priveşte organizarea oraşelor şi construcţiile.

Adoptarea acestui cod este prevăzut să aibă loc, potrivit Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), până în primul trimestru al anului 2023, cu scopul de a sprijini „implementarea accelerată a in­vestiţiilor, inclusiv tranziţia spre oraşe/ car­tiere durabile şi clădiri verzi şi rezi­liente“. Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor este menit să reunească, într-o structură unitară, prevederile legale a cel puţin zece acte normative din domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor. Despre conţinutul documentului, dezvoltatorii spun că au unele nemulţumiri, o parte din prevederi fiind însă bine-venite pentru sectorul imobiliar.

„În acest moment, codul se află la avizare în consiliul economic şi social. Este una dintre ţintele pe care guvernul şi le-a asumat prin componenta Valul Renovării, care reprezintă 2,2 miliarde de euro sub formă de împrumut. După ce trece prin procedura de obţinere a avizelor necesare, codul va intra în parlament spre dezbatere şi ulterior adoptare“, spune Daniel Moreanu, coordonator al firmei de avocatură Moreanu Law.

Una dintre modificările introduse, spune el, este eliminarea Planului Urba­nistic de Detaliu (PUD). Potrivit legislaţiei, „Planul Urbanistic de Detaliu este instrumentul de proiectare urbană care, în limita indicatorilor urbanistici stabiliţi de documentaţiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accese auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile, conformarea spaţiilor publice.“ Este o etapă care urmează Planului Urbanistic General (PUG) şi Planului Urbanistic Zonal (PUZ).

„În măsura în care documentaţia de tip PUZ este suficient de detaliată, nu ar trebui să mai fie necesară o documentaţie subsecventă de tip PUD. Din perspectiva faptului că mai elimină una dintre etapele necesare obţinerii autorizaţiei de construire, acesta este un lucru bun“, mai spune Danel Moreanu.

Adoptarea CATUC este o mişcare majoră la nivel naţional pentru urbanism, este de părere Emil Ivănescu, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România (OAR) – filiala Bucureşti.

„Pentru Capitală, mutarea importantă va fi adoptarea Planului Urbanistic General (PUG), în timp ce pentru România mutarea va fi adoptarea Codului urbanis­mului. Împreună, cele două documente vor avea un impact major“, spune el.

Capitala a avut şi încă are de suferit de pe urma dezvoltărilor haotice din ultimii ani, care au făcut ca astăzi în numeroase zone ale oraşului să existe blocuri la doar câţiva metri distanţă unele de altele, străzi pe care o ambulanţă abia se poate strecura, cartiere întregi fără parcuri şi cu imobile înalte, care restricţionează accesul la lumina naturală.

Din cauza unor astfel de proiecte, întregul sector imobiliar este blocat astăzi, iar de aproape doi ani nu au mai fost autorizate noi proiecte de construcţii. Obţinerea autorizaţiilor de construire era, în trecut, una dintre principalele nemulţumiri ale dezvoltatorilor, care reclamau timpul îndelungat pe care trebuia să-l aştepte până la autorizare.

„Prin Cod se are în vedere (...) înlocuirea tipului de avize individuale date de fiecare entitate în parte, cu o formă de avizare în comisii interinstituţionale, care să reducă cu cel puţin 50% termenele de avizare“, se arată în PNRR, unde se mai precizează că „actualul proces de avizare este extrem de ineficient şi procesul de autorizare a construcţiilor impune un mare consum de resurse (timp, bani) fără a avea vreun impact real asupra fondului documentaţiei avizate, a implementării ulterioare pe teren sau a produsului final“.

Elaborarea CATUC este finanţată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020. Codul a fost pus în discuţie publică în aprilie 2022, iar timp de 30 de zile au putut fi aduse amendamente la conţinutul său.

 

Cum să locuie.ti mai bine este un proiect ZF care îşi propune să vorbească despre toate aspectele care privesc traiul în locuinţele noastre, de la evoluţia preţurilor la procesul de achiziţie, procesul de amenajare, tendinţe şi perspective privind noile proiecte rezidenţiale din piaţă, temeri şi iniţiative ale dezvoltatorilor, ale autorităţilor, ale cetăţenilor.

Dacă doriţi să ne împărtăşiţi idei, sugestii, noi teme de abordat în această pagină, aşteptăm mesajele dumneavoastră pe adresa alina.vasiliu@zf.ro.