Cum să locuiești mai bine?

Cum să locuieşti mai bine. Companiile din real estate aşteaptă adoptarea unei legi care să reglementeze meseria de agent imobiliar. „Ar trebui să reducă «haiducia» din piaţă“

24.02.2023, 23:27 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Potrivit datelor platformei de recrutare online BestJobs, un agent imobiliar în România are un salariu care ajunge, în medie, la 800 de euro net pe lună. La oferta salarială medie se adaugă şi comisionul, adică un procent din vânzările făcute de agentul imobiliar Pentru a putea profesa, toţi agenţii imobiliari ar urma să se înscrie într-un Registru Electronic Naţional al Intermediarilor Imobiliari (RENII) dacă proiectul de lege va fi aprobat „Evaluatorii, notarii, evaluatorii energetici, cadastriştii – toţi aceşti profesionişti au profesia reglementată. Agenţii imobiliari sunt singurii care nu au“, spune Igor Postovanu, fost preşedinte al Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România (APAIR) La o tranzacţie ce implică vânzarea unei proprietăţi de 100.000 de euro, comisionul agentului imobiliar poate chiar să depăşească nivelul de 4.000 de euro, cumulând comisionul primit de la cumpărător şi de la vânzător.

Un registru naţio­nal al agen­ţilor imo­biliari, o şcoală de formare a brokerilor şi obligaţia încheierii unui contract între agent şi client. Sunt câteva dintre schimbările pe care ar putea să le cunoască nişa agenţilor imobiliari în România după ce propunerea legislativă privind organizarea activităţii de intermediere imobiliară a fost depusă la Camera Deputaţilor şi înregistrată la Senatul României pentru dezbatere în prima etapă de legiferare.

Astfel, se reglementează o profesie nouă, cea de intermediar imobiliar, care se poate exercita doar în baza unui contract scris cu clientul. Pentru a putea profesa, toţi agenţii imobiliari ar urma să se înscrie într-un Registru Electronic Naţional al Intermediarilor Imo­biliari (RENII), care nu există în acest moment şi care va fi public, ast­fel încât oricine să poată verifica dacă un agent imobiliar este într-ade­­văr format pentru profesie. În prezent, nu există o inventariere oficială a practicanţilor din dome­niu, astfel că nu se ştie câţi interme­diari acţionează în piaţa imobiliară.

„Activitatea de intermediere imobiliară poate fi desfăşurată numai de persoanele care au calitatea de intermediar imobiliar, dobândită în condiţiile prezentei legi, care sunt înscrise în RENII şi care dovedesc aceasta cu autorizaţia valabilă la data încheierii contractu­lui cu clientul şi pe durata efectuării activităţilor“, se arată în proiectul de lege.

Agentul imobiliar şi agenţiile imobiliare au obligaţia să-şi reînno­iască autorizaţia primită o dată la trei ani. Accesul în profesie ar urma să se facă în urma unui curs de formare profesională iniţială cu o durată de 180 de ore, dintre care cel puţin 60 de ore de practică.

„Cea mai mare schimbare este că se reglementează meseria de agent imobiliar. Astăzi, oricine vrea să fie agent imobiliar o poate face, fără să existe nicio pârghie de control. Această lege ar trebui să reducă «haiducia» din piaţă. Astăzi nu există niciun fel de acreditare, astfel că e foarte uşor să te numeşti agent imobiliar. Prin această lege, va exista un organism care controlează piaţa şi care va acredita furnizorii de cursuri“, explică Daniel Crainic, director de marketing şi comunicare la Imobiliare.ro.

Ca reprezentant al platformei de anunţuri imobiliare, el spune că se întâmplă adesea ca proprietari care au publicat anunţuri de vânzare în nume propriu să constate că le-au fost clonate anunţurile pe site-uri ale agenţiilor imobiliare, iar în prezent nu există nicio sancţiune pentru astfel de situaţii.

Formarea profesională a agenţilor imobiliari va fi organizată de şcoli publice sau private autori­zate de Agenţia Naţională de Competenţe care funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei. Cursurile urmate la aceste şcoli se încheie cu un examen şi o diplomă eliberată de minister, iar în cadrul acestor şcoli vor preda formatori care deţin o diplomă de formator autorizat. Viitorii agenţi vor învăţa, printre altele, principiile şi metodele de finanţare ale unei tranzacţii imobiliare, cunoaşterea valorii de piaţă a bunurilor imobiliare, legile naţionale şi europene, tehnici de comunicare şi negociere în tran­zacţia imobiliară, noţiuni de construcţii.

 

În rând cu alte profesii

Igor Postovanu este agent imo­biliar din 2004 şi a fost preşe­dintele Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România (APAIR) în mandatul 2018-2019. În acest moment, face parte din grupul de lucru care urmăreşte cu interes iniţiativa legislativă privind regle­men­tarea activităţii de inter­mediere.

„Domeniul imobiliar este unul important pentru economia României. Este important ca profe­sioniştii din cadrul tranzacţiilor imobiliare să aibă un grad înalt de profesionalizare, să fie autorizaţi şi să aibă reguli riguroase de funcţio­nare şi desfăşurare a activităţii. Evaluatorii, notarii, evaluatorii energetici, cadastriştii – toţi aceşti profesionişti au profesia regle­mentată. Agenţii imobiliari sunt singurii care nu au“, spune Igor Postovanu.

El adaugă şi că legea care detaliază şi clarifică activităţile specifice desfăşurării activităţii de intermediere imobiliară ajută consu­matorii să înţeleagă la ce servicii să se aştepte de la un profesionist în imobiliare.

„Obligativitatea semnării contractului încă de la început impune o rigoare în relaţia dintre consumator şi intermediar. Această obligativitate este benefică atât consumatorilor, cât şi profesio­niştilor. Clienţii vor şti încă de la început ce servicii vor primi şi cadrul în care vor fi livrate.“

O altă noutate din proiectul de lege este introducerea conceptului de „intermediar de tranzacţie“, adică intermediarul care asistă ambele părţi ale tranzacţiei imobi­liare, fără a acţiona în interesul exclusiv al vreuneia dintre acestea, şi a conceptului de „intermediar exclusiv“, adică profesionistul care lucrează pentru un singur client în cadrul trazacţiei imobiliare şi urmăreşte exclusiv interesul părţii tranzacţiei imobiliare preconizate cu care a încheiat contractul.

„Noutatea este că legea prevede obligaţii detaliate pentru fiecare tip de relaţie, iar în cadrul contractului exclusiv legea interzice în mod expres încheierea unui contract de servicii (prin urmare, şi remunerarea) cu mai mult decât o singură parte a tranzacţiei. În cazul contractelor exclusive, legea obligă intermediarii la cooperare în beneficiul clienţilor lor“, mai spune Igor Postovanu.

În prezent, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerţului, în România, în 2021, existau aproape 8.000 de companii cu cod CAEN specific agenţiilor imobiliare (6831). Acestea aveau în total peste 4.600 de angajaţi. Din statistici se vede cum în perioada de boom al pieţei imobiliare, anii 2007-2009, numărul de agenţi imobiliari „explodase“, ajungând la peste 13.000 în 2007.

Erau anii în care locuinţele se puteau cumpăra uşor, condiţiile de creditare erau avantajoase, aşadar agenţii imobiliari aveau de lucru. Odată cu prăbuşirea pieţei imobiliare, şi numărul de angajaţi din agenţii a scăzut, ajungând din nou sub 9.000, oricum mai mult decât dublu faţă de 2021.

Ce se mai remarcă din statistici este faptul că, din 2012 încoace, în fiecare an, numărul de angajaţi este mai mic decât numărul de agenţii, ceea ce înseamnă că sunt mii de agenţii imobiliare care figurează fără niciun angajat.

Potrivit datelor platformei de recrutare online BestJobs, un agent imobiliar în România are un salariu care ajunge, în medie, la 800 de euro net pe lună. Datele de la Institutul Naţional de Statistică, de pe platforma Tempo, indică un câştig salarial mediu net de 3.512 lei pe lună în noiembrie 2022 pentru angajaţii din sectorul de activitate denumit „Tranzacţii imobiliare“. La oferta salarială medie se adaugă şi comisionul, adică un procent din vânzările făcute de agentul imobiliar.

„În general, comisionul agentului imobiliar este cunoscut în piaţă ca fiind de 3%. În realitate, acest procent se negociază şi poate fi cuprins între 1,5% şi 4%“, mai spune Daniel Crainic de la Imobiliare.ro.

Astfel, la o tranzacţie ce implică vânzarea unei proprietăţi de 100.000 de euro, comisionul agentului imobiliar poate chiar să depăşească nivelul de 4.000 de euro, cumulând comisionul primit de la cumpărător şi de vânzător.

 

O lege aşteptată de 30 de ani

În acest moment, proiectul de lege este înregistrat la Senat pentru dezbatere. Pentru a putea fi aplicat, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de preşedinte şi publicat în Monitorul Oficial. Printre iniţiatori s-a numărat Alina Gheorghiu, senator PNL.

La baza formulării acestui proiect au fost mai multe asociaţii profesionale şi patronale ale agenţilor imobiliari şi agenţiilor imobiliare din România, printre care ABI (Asociaţia Brokerilor Imobiliari), APAIR (Asociaţia Profesională a Agenţilor Imobiliari din România) şi CEIR (Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România).

Specialiştii din piaţă spun că reglementarea activităţii de intermediere imobiliară şi a modalităţii de organizare şi funcţionare a profesiei de intermediar imobiliar este o condiţie esenţială pentru consolidarea pieţei imobiliare din România.

„Legea Agentului Imobiliar este aşteptată de 30 de ani în România şi odată intrată în vigoare va duce profesia de agent imobiliar între profesiile liberale recunoscute în România“, spune Răzvan Cuc, reprezentant CEIR (Comunitatea Elitelor în Imobiliare din România) şi preşedinte ale reţelei de francize de agenţii imobiliare RE/MAX România.