• Leu / EUR4.9264
  • Leu / GBP5.8439
  • Leu / USD4.8175
Cum să locuiești mai bine?

CUM SĂ LOCUIEŞTI MAI BINE? Puzzle acasă: electrocasnice încorporabile sau nu? De ce?

17.02.2022, 16:40 Autor: Alina-Elena Vasiliu

Bucătăria este pentru mulţi oa­meni locul cel mai important al casei. Când vine vorba de dotări însă, cum ar trebui alese electrocasnicele? Să fie încorporabile sau nu? De ce?

„Segmentul electrocasnicelor în­cor­porabile, în special cele des­tinate gătitului, în­re­gistrează creşteri con­sis­tente în fie­care an, fiind pre­fe­rate araga­zului cla­sic. Deşi majo­ri­tatea consuma­torilor se gândesc doar la cuptor, plită şi hotă când vine vor­ba de încorporabile, aceas­tă noţiune include o ga­mă largă de electrocasnice, de exem­plu maşinile de spălat vase încor­po­ra­bile, cu o pondere tot mai mare în pre­fe­rinţele utilizatorilor, frigidere încor­po­rabile, maşini de spălat rufe sau chiar espressoare care se pot în­cor­po­ra în mobilier“, spune Cezar Zamfirescu, product trainer la BSH Electrocasnice.

Alegerea seturilor de electrocas­ni­ce încorporabile are la bază atât tehnologiile pe care le oferă aceste pro­duse, cât şi aspectul practic şi de­signul lor, care le face să se integreze bine în bucătărie. „Instalarea acestora în spaţii re­strân­se, cu posibilitatea de a avea în ace­laşi loc cuptorul, plita, hota, maşina de spă­lat vase sau frigiderul, precum şi păs­tra­rea unei imagini liniare a mobilie­ru­lui din bucătărie prin eliminarea acesto­ra din câmpul vizual al utilizatorului atunci când nu sunt necesare constituie avan­taje demne de luat în seamă în alegerea lor.“