Eveniment

Voucherele de vacanţă vor putea fi utilizate doar pentru unităţile turistice licenţiate de ANT

Voucherele de vacanţă vor putea fi utilizate doar...

Autor: Alexandru Moise

29.07.2015, 00:00 5924

Potrivit noilor reglementări, pot fi acordate vouchere de vacanţă atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, decizie ce va putea fi luată de către angajatori împreună cu organizaţiile sindicale sau cu reprezentanţii beneficiarilor. În cazul personalului contractual şi funcţionarilor publici din instituţiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanţă se stabilesc potrivit prevederilor în vigoare. Pentru instituţiile publice, voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale.

Valoarea voucherelor de vacanţă emise pe suport hârtie, respectiv electronic, nu poate depăşi, într-un an calendaristic, contravaloarea a şase salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare salariat, limită stabilită prin Ordonanţa 8/2014. Potrivit normelor de aplicare, voucherul de vacanţă are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, cu precizarea însă că perioada de valabilitate a suportului electronic nu este limitată la un an.

Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea de la care achiziţionează servicii turistice, însă numai dintre cele afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare emise de Autoritatea Naţională pentru Turism. Pe site-ul acestei instituţii va fi postată lista unităţilor turistice autorizate. Beneficiarii pot utiliza voucherele de vacanţă pe baza actului de identitate. Este interzisă comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau altor bunuri/servicii.

Voucherul de vacanţă tipărit sau suportul electornic pe care este acordat acest drept trebuie să aibă înscrise sau stocate următoarele elemente obligatorii: emitentul şi datele de identificare, angajatorul şi datele sale de identificare, numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanţă, interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât unităţile afiliate, numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic, perioada de valabilitate a suportului electronic, elemente de siguranţă a suportului electronic (PIN, CIP) şi elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a acestora. Este interzis ca suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanţă să permită retragerea de numerar sau plăţi către alte unităţi decât cele afiliate, conform legii.

Voucherele de vacanţă pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unităţile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului “primul intrat-primul ieşit“ (first-in – first-out). Sistemul pe suport electronic trebuie să permit accesul la informaţiile privind utilizarea şi soldul valorii nominale a voucherelor transferate beneficiarilor. Angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze beneficiarii cu privire la data alimentării şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suport electronic.