• Leu / EUR4.9417
  • Leu / GBP5.7906
  • Leu / USD4.6288
Supliment logistica

Viorel Leca, director general al Gebrüder Weiss Româ­nia

Gebrüder Weiss: Procesul de digitalizare s-a accentuat semnificativ în 2020. Multe companii s-au adaptat rapid şi au trecut în mediul online

27 nov 2020 Autor: Bogdan Alecu

Digitalizarea şi comerţul online vor avea o contribuţie importantă în cifra de afaceri a Gebrüder Weiss România datorită celui mai recent serviciu - Home Delivery, prin care livrează bunuri de tip cargo direct destinatarului final.

Viorel Leca, director general al Gebrüder Weiss Româ­nia ex­plică faptul că în ciu­da pan­de­mi­ei, se aşteaptă la o creş­tere a businessului cu 5% în 2020, iar surpriza acestui an a fost creş­terea cererii pe segmentul de co­merţ online.

„Creşterea de la an la an este generată de un cumul de factori - se datorează echipei de profesionişti, cu experienţă în transport şi lo­gistică, pregătiţi să găsească soluţiile potri­vite pentru fiecare proiect, portofoliului com­plet de servicii (rutier, feroviar, aerian, ma­ritim, soluţii logistice, depozitare), ex­per­tizei dobândite într-o multitudine de in­dus­trii şi nu în ultimul rând infrastructurii de huburi logistice regionale ce ne permite li­vra­rea oriunde în România. O contribuţie im­portantă în cifra de afaceri de anul acesta o va avea cel mai recent serviciu introdus în por­tofoliu - Home Delivery - prin care li­vrăm bunuri de tip cargo direct la desti­na­tarul final“, a spus Viorel Leca, director general al Gebrüder Weiss România.

În 2019 Gebrüder Weiss România a în­reg­istrat o cifră de afaceri de 66,8 mil. euro, în creştere cu 7% faţă de 2018. „Deşi 2020 a fost un an dificil, am avut parte şi de surprize plăcute, astfel că es­timăm o creş­te­re de 5% a cifrei de afaceri, comparativ cu anul 2019“, a spus directorul.

În ceea ce priveşte numărul angaja­ţilor, aces­ta a fost în creştere de la an la an, încă de la intrarea companiei pe piaţă, în 1994. În 2018, echipa GW era formată din 580 de co­legi, în 2019 din 620, iar anul acesta am depăşit 650. „Pe lângă efectele negative adu­se de pandemia de Covid-19, au fost şi efecte po­zi­tive. Spre exemplu, procesul de digitali­za­re s-a accentuat semnificativ anul acesta. Multe companii s-au văzut nevoite să se adap­teze rapid la noile condiţii din piaţă şi au trecut din mediul tradiţional, în cel on­line. Conform Gpec, estimarea pentru piaţa de e-commerce în 2020 este de 6 miliarde de euro, în creştere de la 4,25, iar su­ma medie cheltuită de români pe an este în creştere cu 41%. Aceste cifre s-au re­sim­ţit şi în activi­ta­tea noastră începând cu mai - iunie, când ce­re­rea pentru livrarea la do­miciliu a crescut sem­nificativ“, a subliniat Viorel Leca.

Deşi situaţia actuală este fără precedent şi greu de previzionat, 2020 găseşte Gebrüder Weiss România într-o poziţie solidă pe piaţa locală a trans­porturilor şi logisticii, pregătită să facă faţă provocărilor prin capacitatea sa de a deservi prompt nevoile partenerilor săi, prin infrastructură optimizată, soluţii fle­xibile, timpi de tranzit competitivi şi personal bine instruit.

„Unul dintre obiectivele departamen­tu­lui de vânzări este să menţină un echilibru în ceea ce priveşte industriile în care activăm astfel încât să nu se creeze o dependenţă de o industrie anume. Avem clienţi importanţi din zona de retail, FMCG, oil&gas, auto­mo­tive, construcţii, mobilier, bunuri albe şi nu nu­mai. Numărul clienţilor din portofoliu a cres­cut cu siguranţă în ultimii ani. Avem în prezent peste 2000 de clienţi direcţi şi peste 10.000 de adrese de livrare, strict pe zona de B2B“, a spus Viorel Leca.

Gebrüder Weiss România are o aco­pe­ri­re geografică optimă, cu huburi logis­ti­ce si­tuate în cele mai importante oraşe din ţa­ră - Bucureşti, Arad, Cluj, Sibiu, Braşov, Craio­va, Bacău, Constanţa.

„Preconizăm pentru 2021 o investiţie în mă­rirea spaţiului de depozitare din Sibiu. În func­ţie de solicitările clienţilor şi nevoile iden­tificate în piaţă, vom investi ori de câte ori este nevoie în noi centre logistice. Anul aces­ta am deschis un terminal nou dedicat ser­viciului de livrare la domiliciu (Home Deli­very) pentru bunurile de tip cargo. Nouă locaţie se află în Bolintin Deal, la 3 km de sediul central şi dispune de 3.000 mp spa­ţiu dedicat operaţiunilor de cross-doc­king. Activitatea aici este coordonată de o echi­pa formată din 20 de angajaţi, iar hub-ul lo­gis­tic deserveşte întreagă ţară“, a spus directorul.

Gebrüder Weiss a lansat anul acesta plat­forma ETA (en. Estimated Time of Arrival) ca parte din strategia de digitalizare a grupului. Platforma oferă informaţii actua­li­zate clienţilor privind livrările agreate, într-o fereastră de până la 2 ore, pentru trans­por­tu­rile în regim de grupaj pentru care Gebrüder Weiss efectuează livrarea finală.

Tot anul acesta s-a lansat portalul digital pentru clienţi, myGW, disponibil momen­tan pentru toţi clienţii din Austria, Germa­nia, Elveţia, Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia. Portalul este o platformă online integrată în site-ul web GW.

 

Parteneri: