ZF 24

Banca Mondială anticipează pentru România o creştere economică de 2,8% în acest an

Banca Mondială anticipează pentru România o creştere economică de 2,8% în acest an

Foto Shutterstock

Autor: Iulian Anghel

12.06.2014, 00:04 431

Banca Mondială anticipează în ul­timul său raport referitor la perspec­ti­ve­le de creştere ale economiei globale că PIB-ul României va avansa în 2014 cu 2,8%, faţă de 2,5% cât prognoza in­sti­tuţia în raportul publicat în ianuarie.

Ultimele prognoze ale Băncii Mon­dia­le sunt cele mai optimiste din rândul in­stituţiilor care fac astfel de analize pri­vind evoluţia eco­no­miei României. FMI es­ti­mează într-un ra­port din apri­lie o creş­tere eco­no­mi­că de 2,2%, Gu­ver­nul mizează pe un avans de 2,2-2,5%, iar Comisia Euro­pea­nă pe unul de 2,5%. Băncile au­toh­to­ne au prog­noze privind creş­te­rea eco­nomică ce variază între 2,5 şi 3,5%.

Prognozele au înc­eput să fie îmbu­nătăţite pe măsură ce datele din eco­no­mie au indicat o revi­gorare a con­su­mu­lui intern, concomitent cu men­ţi­nerea ce­rerii externe pentru pro­du­sele ro­mâ­neşti. Trendul pozitiv a fost confirmat de datele Statisticii privind creşterea eco­nomică în T1. Cu un avans de 3,8% în T1/2014 comparativ cu aceeaşi pe­rioa­dă a lui 2013, România a avut cel mai rapid ritm de creştere din UE. Norii de îngrijorare nu dispar însă: eco­no­mia a crescut în T1/2014 faţă de T4/2013 cu doar 0,1%, ceea ce atrage aten­ţia asupra trendului. De altfel, eco­no­miştii anticipează o creştere de 3-4% în T2, urmată de o reducere a ritmului în următoarele două trimestre.

Potrivit raportului citat al Băncii Mon­diale, pentru România sunt sem­ne limpezi că cererea externă mai pu­ternică va conduce la îmbu­nă­tă­ţiri ale activităţii pe piaţa mun­cii şi la o recuperare a ce­rerii de con­sum. Consu­mul a crescut solid în primele luni ale anului (+7,9% la patru luni), în vreme ce expor­tu­ri­le con­tinuă să crească şi ele, chiar dacă într-un ritm mai redus faţă de în­ceputul anului - un plus de doar 2,2% în aprilie.

Raportul Băncii Mondiale mai apre­cia­ză că, după creş­te­rea eco­nomică de 2,8% anul acesta, eco­nomia va avansa cu 3,2% în 2015. Con­sumul privat ar urma să crească cu 2% în acest an şi cu 2,4% în 2015, iar con­sumul guvernamental cu 1,2% în 2014, 1,3% în 2015.

Zona euro va înregistra, potrivit Băncii Mondiale o creştere economică de 1,1% în 2014, iar Statele Unite una de, 2,1%. Revenirea economică din Eu­ro­pa Cen­trală şi de Est va fi susţinută în continuare de zona euro, dar este pusă în pericol de tensiunile din Ucraina.

AFACERI DE LA ZERO