ZF 24

Tot ce trebuie să ştii despre direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către entităţi non-profit

Tot ce trebuie să ştii despre direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către entităţi non-profit

Autor: Mircea Comana

07.05.2014, 18:50 13128

Contribuabilii, persoane fizice, care au obţinut venituri în mod legal din salarii, drepturi de autor sau orice alte surse, pot şi în anul 2014 să directioneze spre ONG-uri 2% din impozitul de venitul obţinut in 2013, datorat statului până la data de 26 mai.

Dispoziţiile Codului Fiscal aplicabile în anul precedent rămân valabile şi  modalitatea de implementare a prevederii este similară, contribuabilul având de completat formularul 230 (pentru veniturile obţinute din salarii) sau, după caz, formularul 200 (pentru venituri din alte surse, cum ar fi drepturi de autor, chirii, activităţi agricole etc.) şi să îl depună la administraţia financiară de care aparţine, până la data de 26 mai. Mai multe detalii despre declaraţia 200

Ce înseamnă, pe scurt, această direcţionare a 2% din impozitul datorat şi ce implică aceasta:

- este vorba de o opţiune, nu de o obligaţie;

- este vorba de 2% din impozitul din venit datorat statului, nu din întregul venit;

- beneficiarii celor 2% sunt organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, asociaţii, organizaţii non-profit;

- libertatea de a alege beneficiarul revine contribuabilului exclusiv, astfel că acesta poate opta pentru direcţionarea către domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, către organizaţii locale de serviciile cărora beneficiază sau către orice altă organizaţie doreşte;

- reprezintă un mecanism fiscal transparent şi eficace de direcţionare a banilor publici către entităţi non-profit;

- nu este vorba de o plata suplimentară, este vorba de o direcţionare a sumelor pe care oricum contribuabilul le plăteşte la stat, având avantajul deciziei asupra beneficiarului;

- opţiunea direcţionării este valabilă numai pentru un singur beneficiar, entitate non-profit.

Util

Tot ce trebuie să ştii despre declaraţia 200

Descarcă declaraţia 200

Descarcă declaraţia 230

Lista unităţilor fiscale din ţară

Bază de date cu organizaţiile non-guvernamentale din România

Odată ce contribuabilul a luat decizia direcţionării a 2% din impozitul pe venit datorat statului către o entitate non-profit, este indicat să parcurgă următoarele etape:

1. Alegerea unei organizaţii şi a unui domeniu

Aceasta reprezintă o etapă foarte importantă, deoarece direcţionarea se poate face numai o singură dată si numai către o singură organizaţie În această perioadă apar, de obicei, multe cereri de la diverse entităţi non-profit, în diferite forme şi în diferite medii. Totuşi, dacă şi aşa contribuabilul nu este hotărât, există baze de date pe internet, precum aceasta, din care se pot obtine informaţii detaliate.

2. Aflarea datelor de contact ale organizaţiei

După stabilirea beneficiarului, contribuabilul va trebui să obţină datele importante ale organizaţiei. Acestea sunt: numele organizaţiei, codul de identificare fiscală (codul fiscal) şi contul bancar al organizaţiei în format IBAN (atenţie, acesta trebuie să conţină 24 cifre!). În cele mai multe dintre cazuri, organizaţia respectivă are un site propriu pe internet şi o secţiune specială, dedicată direcţionării, conţinând datele de contact, de aceea este indicată compararea datelor pentru evitarea erorilor.

3. Completarea declaraţiilor

Aşa cum am menţionat, direcţionarea celor 2% se va face prin completarea formularelor – declaraţii de impunere 200, respectiv 230 şi depunerea la administraţiile fiscale.

- pentru veniturile obţinute din salarii şi asimilate acestora, se completează Declaraţia 230 (descarcă formularul). Suma corespunzătoare a 2% din impozit nu este obligatoriu să fie cunoscută şi calculată de către contribuabil, va fi calculată de către organele fiscale.

- pentru venituri obţinute din alte surse, se completează Declaraţia 200 (descarcă formularul) (care trebuie oricum obligatoriu completată dacă contribuabilul a obţinut venituri din alte surse, chiar dacă nu se doreşte redirecţionarea 2%); declaraţia 200 este valabilă pentru: – Activităţi independente; – Cedarea folosinţei bunurilor; – Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; – Piscicultură; – Silvicultură; – Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; – Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Este important ca declaraţia să fie completată cu atenţie, citeţ!

4. Transmiterea declaraţiilor

Pentru ca demersul să fie incununat de succes, trebuie ca declaraţiile completate să ajugă la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv.

Declaraţiile pot fi astfel depuse personal sau de către împuternicitul său legal la registratura unităţii fiscale. Lista unităţilor fiscale din ţară, aici.

Totodată, există şi posibilitatea transmiterii declaraţiilor prin poştă, cu confirmare de primire.

Atenţie! În ambele situaţii, la depunerea efectivă este necesar ca declaraţia să fie încheiată în dublu exemplar, în timp ce în cazul expedierii poştale, un exemplar se transmite si celălalt rămâne în posesia contribuabilului.

Conform site-ului http://doilasuta.ro rezultatele direcţionărilor în anul 2012 (în condiţiile în care datele din 2013 nu au fost încă procesate) arată ca aproximativ 23% din numarul contribuabililor au direcţionat o sumă de aproximativ 114 mil. lei către un număr de 23.500 entităţi non-profit. 
 

AFACERI DE LA ZERO