ZF Deschis la nou

ZF/Vodafone Deschis la nou. Florin Vişoiu, national sales director pentru segmentul IMM, Vodafone: Cel mai mare obstacol în calea digitalizării este faptul că antreprenorii nu au expertiză şi cunoştinţe despre beneficiile implementării tehnologiei

08.06.2023, 00:07 Autor: Adrian Seceleanu

„Antreprenorii nu au în cadrul firmelor lor de fapt expertiză relevantă în domeniu, nu au IT-işti care să înţeleagă beneficiile digitalizării şi să le propună mai departe către antreprenori“.

Principalul obstacol în calea di­gitalizării companiilor mici şi mijlocii nu este reprezentat de refuzul de a privi către noi solu­ţii al antreprenorilor ci lipsa de cunoştinţe şi de personal specializat care să poată explica beneficiile unei soluţii IT, provocare care poate fi însă depăşită.

„O analiză pe care grupul Vodafone a efectuat-o în septembrie 2022 privind des­chiderea la tehnologie şi imple­men­tarea tehnologiei în afa­cere pen­tru antreprenori din Ro­mâ­nia şi rezultatul a fost că 82% dintre cei inter­vie­vaţi au arătat o des­chi­dere spre a im­ple­men­ta tehnologii, res­pectiv a digitaliza busi­nessul. Pe de altă parte, mai puţin de ju­mătate dintre aceştia au făcut un pas în această di­recţie. Din punctul nostru de vedere, e­xis­tă o deschidere foarte mare, însă antreprenorii au nevoie de susţinere şi de sprijin în a face un pas efectiv şi în a în­cepe să implementeze în mod real digitali­za­rea şi tehnologia în businessul lor“, a decla­rat Florin Vişoiu, national sales director pentru segmentul IMM al Vodafone Ro­mânia, în cadrul emi­siunii ZF/Vo­dafone Deschis la nou, care urmăreşte să aducă în primul plan exemple concrete ale beneficiilor aduse de digitalizare.

Problema principală o re­prezintă absenţa infor­ma­ţii­lor clare despre beneficiile aduse de teh­no­logie, a insistat Vişoiu. „Antre­pre­norii sunt deschişi la informaţii, de fapt. Şi cel mai mare obstacol din punctul nostru de vedere spre a implementa digitalizarea este faptul că antreprenorii nu au expertiză şi nu au cunoştinţe despre beneficiile imple­mentării tehnologiei în businessul lor.“ Acestea sunt şi premisele de la care Vodafone a construit noua platformă Deschis la nou, Deschis la tehnologie, care îşi propune - inclusiv prin proiectul realizat alături de ZF, să le prezinte antreprenorilor date despre avantajele aduse de tehnologie.

„Şi aici intervenim noi şi încercăm să ajutăm de fapt. În primul rând, noua plat­formă pe care noi am tocmai ce am lan­sat-o, Deschis la nou, Deschis la tehnologie, îşi propune să arate cât mai multe beneficii şi să transmită cât mai multe informaţii către an­treprenori privind beneficiile im­ple­mentării digitalizării. Şi în acest sens avem mai multe elemente pe care le punem la dis­poziţia an­treprenorilor. În primul rând, noua plat­formă deschis la nou, Deschis la tehnologie vine cu câteva exemple concre­te, cu antre­prenori români care au im­ple­mentat teh­nologia, care au implementat digi­talizarea în businessul lor şi care au extras şi au văzut în mod foarte clar care sunt beneficiile digita­lizării şi care sunt re­zultatele în business. În al doilea rând, ve­nim cu o echipă de profe­sionişti, o echipă de consultanţi care pot să susţină antreprenorii în această călătorie spre digitalizare, pentru că momentul este unul oportun. Şi în al treilea rând, venim cu o suită de soluţii de digitalizare pe care le oferim antrepre­no­ri­lor să le testeze gratuit, până la şase luni de zile. Din punctul meu de vedere, este o ecu­aţie completă care îi permite antreprenoru­lui să se informeze, să conştientizeze bene­ficiile implementării şi să testeze, să valide­ze pentru businessul său care sunt efectele implementării tehnologiei.“

 

Ce a mai declarat Florin Vişoiu în cadrul emisiunii:

În primul rând, am pornit de la obstacole. Am încercat să înţelegem care sunt obstacolele pentru antreprenori pentru a începe această călătorie. Principalul motiv pentru amânarea digitalizării este faptul că aceştia nu sunt informaţi şi mai mult de atât, antreprenorii nu au în cadrul firmelor lor de fapt expertiză relevantă în domeniu, nu au IT-işti care să înţeleagă beneficiile digitalizării şi să le propună mai departe către antreprenori. Deşi de cele mai multe ori să ştiţi că un obstacol aparent ar fi cel financiar, situaţia nu este neapărat aşa, este un obstacol care poate fi uşor depăşit. Atunci, pornind de la acest obstacol şi identificând această problemă, am încercat să identificăm studii de caz relevante pentru aceştia, pentru antreprenori. Digitalizarea, spre exemplu, nu este limitată la un anumit domeniu. Eu personal nu am găsit până acum un domeniu de activitate sau un tip de activitate care în care să nu poţi implementa tehnologie sau digitalizare. Aplicabilitatea este extrem de extinsă, de la beneficii precum creşterea productivităţii angajaţilor, până la eficientizarea proceselor tehnologice sau operaţionale, până la identificarea fluxurilor noi de venituri sau creşterea numărului de clienţi achiziţionaţi. De fapt, am putea merge chiar până la creşterea experienţei clienţi clientului în interacţiunea cu antreprenorul. Şi atunci am încercat să bifăm toate aceste căsuţe şi am încercat să identificăm care sunt soluţiile din gama extrem de largă pe care o avem la dispoziţie la momentul actual şi care sunt acele soluţii de digitalizare pe care putem să le oferim antreprenorilor spre testare şi care să fie relevante în business-ul lor.

Şi ne-am uitat la la câteva care au aplicabilitate imediată şi care au o rată de standardizare foarte mare, pentru că şi aici este o discuţie privind tipologia soluţiilor de digitalizare. Spre exemplu, o soluţie pe care noi o oferim spre testare şase luni de zile este o aplicaţie care se numeşte MyDomain, care îi permite antreprenorului să îşi constituie sau să construiască o prezenţă online. Sunt extrem de multe business-uri care în acest context economic destul de provocator, au nevoie de o prezenţă online. O prezenţă online, cum ar fi şi un magazin online le poate aduce antreprenorilor o nouă sursă de venit şi o nouă nişă de clienţi pe care să o adreseze.

Astfel de de soluţii pot fi testate şase luni de zile, se poate urmări rezultatul pe care îl are în business şi se poate decide ulterior dacă este utilă sau nu este utilă. O altă soluţie pe care noi o oferim spre testare este Microsoft 365, care facilitează modul de lucru hibrid, modul de lucru de la distanţă, mai ales în contextul în care în ultimii 3 ani de zile am trecut şi peste o pandemie, iar comportamentul angajaţilor privind modul de lucru s-a schimbat. Ei preferă să stea să lucreze de acasă sau să lucreze de la distanţâ. Atunci, o astfel de soluţie care să faciliteze acest mod de lucru este extrem de apreciată şi extrem de des întâlnită şi utilă pentru companii.

Percepţia iniţială este că digitalizarea costă foarte mult şi din păcate, eu am observat tendinţa de a pune o echivalenţă între digitalizare şi robotizare, adică foarte multă lume îşi închipuie că e vorba de un robot sau de inteligenţa artificială. Digitalizarea are forme multiple şi aplicabilităţi simple în anumite cazuri. Şi putem să pornim de la simpla posibilitate de a încasa o plată cu cardul. Spre exemplu, putem să instalăm, să le oferim clienţilor noştri o aplicaţie pe telefonul mobil pentru a încasa plăţi cu cardul. Imaginaţi-vă aplicabilitatea pentru buticurile din zona rurală, spre exemplu.

Apoi, spre exemplu, nu ştiu câţi dintre antreprenori conştientizează că implementarea unei soluţii de monitorizare a flotei auto generează până la 15% economii cu carburantul. Este, din nou, o soluţie extrem de simplă. Este un preţ extrem de mic şi care aduce beneficii concrete într-un timp şi într-un moment relevant.

Încercăm să punem la dispoziţia antreprenorului o gamă cât mai mare de informaţii, încercăm să intrăm în contact cu acesta şi îl încurajăm să ia legătura cu noi, să fim alături de el în acest moment de evaluare, pentru că până la urmă antreprenorul pleacă de la o nevoie. Nevoia, de obicei fie este o problemă pe care o are în business, fie o oportunitate de afaceri pe care o are, sau un plan de investiţii. Plecând de la aceste trei elemente consultantul Vodafone îi poate acorda sprijin şi-l poate susţine în această perioadă de testare şi de validare a soluţiei.

 

 

 

 

 

 

O campanie editorială Ziarul Financiar realizată cu susţinerea Vodafone