ZF Supliment Telemuncă

Andreea Gheorghe, regional manager România & Moldova în cadrul Nestlers Group

Telemunca transformă angajaţii în „nomazi digitali“. Angajatorii îşi vor dori să angajeze talente de oriunde din lume

27 apr 2021 Autor: Ramona Cornea

♦ „Cu siguranţă, România are un mare potenţial de a atrage angajaţi străini care să lucreze remote“ ♦ „Transilvania poate fi un loc extraordinar care poate atrage talente pentru că această regiune a ţării este destul de cunoscută în lume“.

Telemunca va marca cu si­gu­ranţă modul în care vom munci de acum înainte, bătălia pe talente va fi din ce în ce mai acerbă, iar companiile com­pe­titive din industrii pe val în acest mo­ment vor căuta soluţii de a atra­ge talente de oriunde din lu­me, crede Elena Antoneac,CEO al Xpath Global, platformă globală care oferă servicii de mobilitate în 130 de ţări.

„Angajatorii îşi vor dori să angajeze talente de oriunde din lume, dar acest pro­ces vine şi cu o zonă de compliance pe care companiile trebuie să o acopere: spre exemplu dacă o companie din România doreşte să angajeze ingineri din India şi nu îşi doreşte să îi mute în România, com­pania din România va tre­bui să se înregistreze în scop de secu­ri­tate socială în India. Deci angajaţii pot lucra din India pentru compania din România“, a spus Elena Antoneac pentru ZF.

Pandemia a venit şi cu alte pro­vocări pentru departamentele de HR deoarece există un trend glo­bal acum prin care companiile ino­vative, cum ar fi Spotify, Amazon sau Microsoft, au decla­rat că îşi vor lăsa angajaţii să lu­cre­ze de oriunde, nu de acasă, ci de oriunde.  „Asta presu­pune că an­ga­jaţii pot să lu­creze fie de acasă, fie din alt stat (cazul SUA), fie din altă ţară. (...) Deci tele­mun­ca a des­chis o aşa-zisă cutie a pan­do­rei în acest sens, iar presiunea pe de­par­ta­men­te­le de resurse umane este foarte mare. În sep­tembrie 2020, în Financial Times a fost in­vo­cată ideea pentru prima dată de ne­voie a com­paniilor de a gândi un nou de­par­tament: Working from Anywhere, care să gestio­ne­ze toţi aceşti angajaţi care pot să lu­cre­ze de oriunde în lume. Deci, acesta este un trend la care com­pa­niile care îşi do­resc să atragă «creiere» aşa cum ne place nouă să spunem trebuie să se gân­deas­că“, adaugă ea. 

Andreea Gheorghe, regional manager România & Moldova în cadrul Nestlers Group, spune că România are un mare potenţial de a atrage angajaţi străini care să lucreze remote.

„În această perioadă, mulţi dintre clienţii noştri din afara României chiar au venit cu solicitări către noi prin care sunt interesaţi de relocarea în România. Principalele motive pentru care un străin ar putea opta să lucreze remote din Romania sunt: procentul fix şi relativ scăzut al impozitului pe venit (10%) comparativ cu alte state în care procentul impozitului pe venit este progresiv, costul relativ scăzut al vieţii  comparativ cu alte state şi faptul că România este una dintra ţările cu cea mai rapidă conexiune la internet“, a spus ea.

Elena Antoneac spune că Transilvania poate atrage talente care să vină să lucreze de aici.

„Transilvania  poate fi un loc extraordinar care poate atrage talente pentru că această regiune a ţării este destul de cunoscută în lume, viaţa în sate este domoală şi pe placul nomazilor. Costurile sunt scăzute, iar beneficiile pot fi foarte mari. Din păcate, nu avem politici adecvate sau persoane în Guvern care să înţeleagă ce înseamnă PR de ţară şi ce înseamnă bătălia statelor pe nomazii digitali, mai precis atragerea de nomazi digitali“, explică ea.

Dacă strategia de atragere de talente este făcută cu cap, în afara creşterii PIB-ului deoarece toţi aceşti angajaţi care vor locui pe teritoriul României, vor cumpăra din România, vor cheltui în România, ţara noastră poate căpăta şi foarte multă notorietate în zona de atragere de talente care pot să conducă la înflorirea multor comunităţi locale, adaugă Elena Antoneac.

„În primul rând, angajatorii au acces global la talente, iar acest avantaj pe termen lung va face diferenţa între companii care vor creşte până la potenţialul maxim şi companii care vor dispărea. Primele niveluri ale muncii noastre vor fi automatizate integral în următorii ani.“

Andreea Gheorghe spune că, dacă ne dorim să atragem cât mai mulţi angajaţi care să lucreze remote, este important să revizuim legislaţia care se referă la regimul străinilor în România, dar şi anumite aspecte din Codul Fiscal.

„În lume, deja sunt 18 state care oferă vize de tip „digital nomads“ printre care se numără Germania, Norvegia, Croaţia, Cehia, Estonia, Portugalia, Spania. Aceste vize facilitează lucrul remote şi elimină multe piedici birocratice pentru aceşti angajaţi. Dintre beneficiile pentru statul român, se pot enumera: generarea unor venituri pe teritoriul României, respectiv încasarea suplimentară a impozitului pe venit/contribuţiilor sociale, compensarea pierderile din turism cauzate de pandemie prin veniturile generate de străinii relocati în România şi încasarea suplimentară a unor taxe guvernamentale pentru emiterea vizelor/avizelor de muncă pentru angajaţii care lucrează remote“, a concluzionat Andreea Gheorghe.

Andreea Gheorghe, regional manager România & Moldova în cadrul Nestlers Group

Elena Antoneac,  CEO, Xpath Global