Business Construct

VIDEO ZF LIVE. Răzvan Nica, managing director BuildGreen. O clădire verde consumă cu 20% mai puţine resurse

Autor: Ştefan Stan

20.09.2017, 00:05 516

În Cluj şi Timişoara primăriile reduc cu până la 50% impozitul pe proprietate pentru astfel de construcţii

O clădire verde consumă cu până la 20% mai puţine re­sur­se, atât energetice, cât şi de apă, şi oferă un confort sporit prin soluţii pasive de eficientizare, precum iluminare şi ven­ti­laţie naturale. Clădirile verzi au încă din faza de proiectare în vedere o eficienţă în utilizarea resurselor şi o utilizare sus­te­na­bilă a produsului pe întreg ciclul de viaţă al clădirii.

„Elementele luate în considerare când vorbim despre o clă­dire verde sunt utilizarea eficientă a resurselor, utilizarea co­rec­tă şi reducerea consumului de apă şi energie, dar şi con­for­tul chi­riaşului, astfel încât acesta să nu fie afectat de aceste re­du­ceri de resurse. Ciclul de viaţă este extrem de important, ast­fel încât cos­turile de între­ţinere şi de ope­rare pe termen mediu şi lung să fie cât mai reduse. Aceasta de multe ori survi­ne îm­pre­ună cu o investiţie ini­ţia­lă un pic mai mare, dar care se amortizează pe pe­rioa­da de viaţă“, a de­cla­rat Răzvan Nica, ma­na­ging di­rector BuildGreen, în ca­drul emisiunii de busi­ness ZF Live.

Din punctul de vedere al performanţei energetice, exis­tă anumite standarde cu privire la definirea unei clădiri drept „verde“. Nica ex­plică faptul că este o li­mi­tă maximă de 100 KW pe metru pă­trat pe an – iluminat şi cli­ma­ti­zare – de energie electrică con­sumată pentru a putea declara ver­de clădirea. O clădire de birouri standard consumă în jur de 120-130 KW pe metru pă­trat. Eforturile de a deveni o clădire ver­de nu se limitează la nivelul de energie consumată, există mai multe criterii de performanţă.

„Certificările doresc împingerea standardului de con­struc­ţii într-o direcţie superioară. În mod real şi practic în acest moment nu putem construi cu emisii zero. Este nefe­za­bil, pentru că sustenabilitatea implică şi partea financiară. Dacă încercăm să proiectăm şi să executăm o clădire de biro­ruri care să fie absolut verde, nu ar fi un proiect sustenabil.“

În Cluj şi Timişoara primăriile acordă facilităţi: reducerea cu până la 50% a impozitului pe proprietate dacă clădirea are un certificat de sustenabilitate, care poate fi dat de un orgamism acreditat. Certificările sunt utilizate de proprietarii de clădiri şi ca un reper de calitate.

„Sunt puncte care se adună pentru existenţa facilităţilor pentru biciclişti, parcări dedicate pentru maşini electrice, pro­xi­mitatea faţă de mijloacele de transport în comun. Cele mai re­cente clădiri green lansate în România: Oregon Park, Globalworth Tower, The Bridge, sunt la acelaşi nivel de performanţă“, spune Răzvan Nica.

La nivel european, există clădiri care tind spre consum zero, dar sunt clădiri experimentale. În Europa au fost construite mai multe clădiri care au stabilit un trend din punct de vedere al performanţei. Cea mai recentă este The Edge din Amsterdam, sediul Deloitte. Fiecare ocupant, când intră în clădire şi se aşează la un birou, indiferent care, toţi parametrii de confort, precum iluminat sau aer proaspăt, se setează conform istoricului acestuia.

„Nu ar trebui să existe o diferenţă între preţul chiriei între o clădire green şi una normală. Este o investiţie pe termen lung. Contractele de închiriere sunt de la 5-10, chiar 15 ani pentru unele proiecte.“

 
 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO