• Leu / EUR4.9297
  • Leu / GBP5.7419
  • Leu / USD4.6851
Companii

George Butunoiu şi PwC caută 53 de manageri „privaţi“ pentru companii de la Transporturi precum CFR, Tarom, CNADNR sau Metrorex. Tariful: 3.700 de euro/manager

George Butunoiu şi PwC caută 53 de manageri „privaţi“ pentru companii de la Transporturi precum CFR, Tarom, CNADNR sau Metrorex. Tariful: 3.700 de euro/manager

Autor: Adelina Mihai

26.07.2012, 00:05 3068

Contractul, câştigat de con­sorţiul format din firma lui Butunoiu, consultanţii de la PwC şi avocaţii de la David&Baias, are în vede­re recrutarea de manageri pentru com­panii precum CFR Infrastructură, CFR Călători, Tarom, Metrorex, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Na­ţio­nale din România (CNADNR) sau Compania Naţională Aeroporturi Bu­cu­reşti. La licitaţie a mai participat şi fir­ma de recrutare Lugera&Makler.

"Valoarea contractelor pentru cele 10 companii - de aproape 200.000 de euro - este de 100 de ori mai mică decât cea a unui singur proiect de recrutare de CEO pentru o companie aflată în subordinea Ministerului Economiei. Vom face tot posibilul să facem recru­tările în două-trei luni, prioritare sunt CFR-urile, care sunt şi cele mai dificile proiecte", a spus George Butunoiu, care con­duce firma de executive search cu acelaşi nume. El a făcut referire la con­trac­tul câştigat de către head-hunterii de la Egon Zehnder, care au semnat un con­tract de 200.000 de euro cu Minis­terul Economiei pentru recrutarea unui nou CEO la Hidroelectrica (companie in­trată între timp în insolvenţă), proces care durează de la începutul anului.

Astfel, tariful mediu pentru recru­tarea unui manager în acest caz este de 3.700 - 3.800 de euro, în timp ce pre­ţu­rile pentru recrutarea unui CEO de către un head-hunter variază între 15.000 şi peste 25.000 de euro pe piaţă.

Rămâne însă de văzut dacă pro­iec­tele de recrutare se vor concretiza până la finele acestui an, având în vedere că recru­tarea unui singur CEO pentru Bursa de Valori a durat mai bine de pa­tru luni, când de pe lista scurtă a head-hunterului Radu Furnică a fost ales ban­che­rul de investiţii Victor Cionga.

Cele zece firme pentru care se vor ale­ge noi manageri - 10 CEO şi 43 de mem­bri în consiliile de administraţie - au avut anul trecut o cifră de afaceri cumu­lată de peste 1,5 miliarde de euro şi un efectiv de peste 53.800 de angajaţi. Îm­preună, cele zece companii au înre­gis­trat pierderi de 237 mil. euro şi un profit net de 79 mil. euro.

"Vom alege candidaţii după pro­cedurile pe care le aplicăm şi în recru­tarea pentru companiile private. Sala­ri­ile pe care le vor primi viitorii ma­nageri sunt rezonabile, se vor ne­go­cia la fiecare caz în parte, dar vor fi sufi­cient de atrac­ti­ve pentru a avea can­didaţi buni intere­saţi de aceste funcţii", a mai spus Butunoiu.

Cea mai mare companie pentru care se va recruta un nou CEO este CFR Călători, care a avut afaceri de peste 516 milioane de euro la aproape 14.000 de angajaţi, companie care a avut însă un profit aproape nesemnificativ, de 300.000 de euro anul trecut.

Pe de altă parte, CNADNR, com­pania care finanţează proiectele de infrastructură rutieră, a avut anul trecut rezultate foarte bune în ceea ce priveşte profitul, încheind 2011 cu un profit net de peste 58 de milioane de euro la afaceri de 238 de milioane de euro.

"Deocamdată, 12 consultanţi lu­crea­ză în cadrul acestui proiect, dar sun­tem pregătiţi să suplimentăm ex­perţii din echipă dacă va fi nevoie. Este posibil să se mai întârzie cu câteva săptă­mâni procesul de recrutare pentru unele companii, pentru a găsi candidaţi mai buni", a mai spus Butunoiu.

Finanţarea proiectului câştigat de consorţiul care va recruta manageri pentru Ministerul Transporturilor se va face din bani europeni, având în vedere că recrutarea managerilor şi adminis­tra­torilor face parte dintr-un proiect câş­tigat de Ministerul Transpor­turilor şi fi­nanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

"Contractul încheiat între consorţiul PwC- D&B- George Butunoiu şi Mi­nis­terul Transportului are 3 compo­nen­te principale: recrutarea şi selecţia efec­tivă a managerilor privaţi pentru aces­te companii de stat - de care se va ocu­pa echipa de experţi ai lui George Bu­tunoiu; consultanţa juridică, ce re­vine în sarcina firmei de avocatură D&B David şi Baias şi consultanţă în zona de performance and re­ward ma­nage­ment de care este res­ponsabilă echi­pa de Con­sul­tan­ţă în Resurse Uma­ne a PwC Ro­mâ­nia, pe care o coor­do­nez. Prin ur­mare, în cadrul proiectului vom de­ter­mina pe baza ana­lizei şi re­mu­ne­raţia corespunză­toa­re unor astfel de po­ziţii, aceasta urmând să fie la un nivel com­petitiv", a spus Horaţiu Cocheci, Senior Manager şi liderul echi­pei de servicii de con­sul­tanţă în resurse umane în cadrul PwC România.

Nu se ştie însă dacă toţi managerii actuali vor fi schim­baţi având în vedere că Gheorghe Udrişte, actualul director general al Me­tro­rex, este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai performanţi manageri de la o com­panie de stat, care a "rezistat" în func­ţie în guvernele Boc, Ungureanu şi Ponta.

"Pot participa la selecţie şi actualii directori generali şi membri în consiliile de administraţie, la fel cum pot participa şi foştii şefi din aceste instituţii, nu există criterii prin care să le limităm accesul", a adăugat Butunoiu.

Anunţurile de recrutare se găsesc pe site-ul ministerului (www.mt.ro) - sec­ţiu­nea informaţii de interes public / anunţuri recrutare management privat, iar detaliile legate de procesul de re­crutare (modul de depunere a candi­da­turilor, etapele procesului, criteriile de evaluare şi selecţie a candidaţilor, răspunsurile la întrebări, informaţii relevante despre companii etc.) se găsesc şi pe site-ul oficial al proiectului, pus la dispoziţie de către consultanţi - www.georgebutunoiu.com/managerilastat.

"Ne vom concentra îndeosebi pe manageri care să aibă experienţă în domeniile în care activează companiile vizate în proiect şi vom da prioritate celor care au experienţă relevantă în restructurări ale unor companii simi­lare. Pentru a avea acces la o bază de selecţie cât mai mare de candidaţi, procesul de căutare va fi extins la nivel global, urmând să facem cunoscut acest proces de selecţie prin anunţuri publi­cate în câteva publicaţii interna­ţionale cheie", a mai spus Horaţiu Cocheci de la PwC.

Proiectul "CEO privat la stat" a început anul trecut la insistenţele FMI şi a fost reluat în fiecare scrisoare de intenţie, însă a fost privit încă de la început cu neîncredere nu doar din prisma unei eventuale presiuni politice, cât şi de posibila ineficienţă a mana­gerilor din privat care nu au puterea de decizie din privat (activitatea lor fiind supravegheată de consiliile de admi­nistraţie formate din reprezentanţi ai statului).

În toată această perioadă, marile companii de stat s-au confruntat cu probleme financiare majore din cauza managementului defectuos şi a contractelor păguboase. Contractul câştigat de Butunoiu şi PwC este o consecinţă a aplicării prevederilor Ordo­nanţei 109/2011 privind guver­nanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin care se specifică faptul că fiecare companie cu afaceri de peste 7,3 milioane de euro trebuie să aibă management privat.

În paralel, un proiect al Minis­terului Economiei presupune schim­barea a peste 500 de directori exe­cutivi şi non-executivi din 48 de companii de stat, executivi care ar urma să fie recrutaţi până în toamnă.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9297
Diferență: 0,2297
Ieri:
Azi: 4.6851
Diferență: -1,1228
Ieri:
Azi: 5.7419
Diferență: 0,8536
Ieri:
Azi: 5.0142
Diferență: 0,5051
Ieri: