Eveniment

Aţi citit cele 2.663 de articole ale noului Cod civil? Ştiaţi că dispar „comercianţii“ şi apar în locul lor „profesioniştii“? Ce va fi cu societăţile comerciale din Legea 31?

Aţi citit cele 2.663 de articole ale noului Cod civil? Ştiaţi că dispar „comercianţii“ şi apar în locul lor „profesioniştii“? Ce va fi cu societăţile comerciale din Legea 31?

Aţi citit cele 2.663 de articole ale noului Cod civil? Ştiaţi că dispar „comercianţii“ şi apar în locul lor „profesioniştii“? Ce va fi cu societăţile comerciale din Legea 31?

Autor: Iulian Anghel, Cristi Moga

29.09.2011, 00:08 6082

Una din cele mai mari schimbări aduse în afaceri de noul Cod este transformarea no­ţiunii de "comerciant" în "profesionist". Dar nu vă temeţi: legea societăţilor comer­ciale va rămâne în vigoare, cu mici modificări de terminologie, spune Cătălin Oroviceanu, senior Associate la firma de avocatură Clifford Chance Badea.

Pentru a-ţi da seama de amploarea modificărilor trebuie să parcurgi câteva date tehnice. Noul Cod are 2.663 de articole şi reuneşte Codul familiei care avea 953 de articole şi Codicele de comerţ - peste 1.000 de articole.

Codul civil care iese din uz are 1.900 de articole din care doar 1.500 mai erau în vigoare. Ca să vedem cât de important pentru o societate este un cod trebuie să avem în vedere că fundaţia sistemului juridic este Constituţia. Pe această Constituţie se aşază cărămizile codurilor - Codul civil, Codul penal, Codul fiscal şi codurile de procedură.

Reglementările noului Cod civil întăresc individul în faţa familiei, a publicului, a bunurilor publice. El este "o bi­bi­lie mireană" şi însoţeşte persoana de la naştere pe toată exis­tanţa sa. Astfel, însuşi dreptul de a aveau un nume este înscris ca atare în Codul civil. Este împărţit în următoarele ca­pitole: Persoana, Familia, Bunurile, (unde intră drepturile de proprietate), Obligaţii (unde intră contractele, inclusiv so­cie­tăţile comerciale), Prescripţii şi Relaţiile externe ale in­di­vidu­lui. Se aplică doar contractelor încheiate după 1 octom­brie, pentru restul contractelor rămânând valabile re­gle­mentările anterioare. Trebuie aplicat de 3.000 de ju­de­că­tori, 2.000 de procurori, de mii de avocaţi şi învăţat de mii de studenţi.

Sunt toţi aceştia pregătiţi să-l aplice? Ministrul justiţiei Că­tălin Predoiu spune că el a fost publicat în 2009, drept ur­mare a existat timp, dar, dacă o ascultăm pe Flavia Popa, director juridic BRD Groupe Société Générale, pare că lucrurile nu ar fi chiar simple.

"Nu cred să mai trăiesc să văd o aplicare unitară a Co­dului", spune ea, făcând referire la faptul că va fi nevoie de ani buni până ce normele lui să fie aplicate de toate instanţele la fel. În orice caz, adaugă directorul juridic al BRD, instanţele vor fi solicitate pentru că oamenii se vor îndrepta spre ele pentru a lămuri aspecte care în lege par neclare.

Ministrul justiţiei, prezent la conferinţa "Noul Cod civil şi mediul de afaceri" admite că pregătirea profesională este o vulnerabilitate a sistemului judiciar, în condiţiile în care coexistă şi excelenţa şi mediocritatea, dar astfel de reforme reprezintă un moment de referinţă şi obligă pe toată lumea să se updateze: "Este o provocare nu doar pentru judecători, ci şi pentru avocaţi şi notari."

De ce a fost nevoie de un nou Cod civil? Pentru că nu mai puteam rămâne cu un cod vechi de 140 de ani când toate ţările şi-au îmbunătăţit codurile şi au trecut la sistemul monist, spune Predoiu.

"Nu sunt instituţii complet noi şi cine a judecat bine înainte, va judeca şi după. După ce se parcurge, se lecturează Codul, se observă că are elemente ce ţin de tradiţie şi este structurat ca toate codurile, se va vedea că nu este nimic extraordinar. Este însă un efort de start."

Predoiu mai are un argument pentru modificare Codului: "Unde am călătorit în străinătate investitorii îmi spuneau că îi interesează România, vor să investească, dar vor să fie siguri că există o lege clară, corelată cu legislaţiile europene şi dacă au un litigiu să îl poată rezolva rapid, cu un rezultat predictibil şi ieftin în justiţie.

Daniel Badea, managing partner Clifford Chance Badea, subliniază şi el importanţa Codului: "După motorul cu aburi, Codul civil a fost una dintre cele mai mari realizări, legea care a creat o tranziţie rapidă şi brutală de la regulile feudale spre libertate."

Un lucru este clar: va ridica mai multe întrebări decât răspunsuri şi va dura câteva zeci de ani până va deveni predictibil. Pe de altă parte, este un pas înainte semnificativ, o provocare şi o oportunitate pentru instituţiile de drept din România. Multe concepte din noul Cod Civil vor rămâne netestate pentru câţiva ani, dar este interesul tuturor, atât al avocaţilor cât şi al consilierilor juridici din cadrul firmelor, să creăm o implementare cât mai unitară şi mai predictibilă, spune Badea, care adaugă: marile firme au departamente juridice interne competente şi capabile. Codul nu este atât de complicat, este o lege relativ simplă, scrisă clar, trebuie doar citit şi acolo unde există neclarităţi trebuie consultat un avocat.

Un Cod civil coerent reprezintă o bază bună pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale. Noul Cod civil va oferi de la 1 octombrie o eficientizare a legislaţiei procedurilor de achiziţie şi va aduce legislaţia românească în era modernă, la viteza de dezvoltare a societăţii, este de părere Martin Harris, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti, prezent la conferinţa organizată de ZF şi Clifford Chance Badea.

"Aşteptările erau ca investiţiile străine directe să crească după aderarea României la UE, dar nu s-a întâmplat din cauza crizei. Sunt convins că România este o destinaţie atractivă pe termen mediu, dar autorităţile trebuie să înţeleagă că e o competiţie pentru atragerea investiţiilor. Noul Cod civil atrage prin faptul că este mai transparent, mai uşor de înţeles, iar investitorii ştiu că este comparabil cu legile din alte ţări. Cred că intrarea în vigoare a noului Cod civil era cu atât mai urgentă din cauza crizei."

Noul cod aduce unele noutăţi şi în contractele bancare.

Pentru Flavia Popa, multe dintre normele pe care noul Cod civil le aduce în relaţia bancă client existau: "Textul punctează ceea ce exista deja".

Dar Flavia Popa taie elanul clienţilor care cred că, de acum încolo, vor avea drepturi mai mari decât băncile şi vor ridica excepţii care să-i scutească de executarea contractului.

Câteva elemente din noul Cod civil interesează direct băncile pentru că au influenţă asupra contractelor bancare, arată Flavia Popa. În primul rând, noul Cod introduce "etapa preliminară" în încheierea contractelor şi întăreşte noţiunea de bună credinţă în derularea lor. În opoziţie, reaua credinţă este definită, între altele, şi ca " iniţierea sau continuarea negocierilor fără intenţia de a semna contractul" şi poate atrage despăgubiri.

Contractul de confidenţialitate este reglementat clar. Părţile nu vor putea divulga informaţii confidenţiale primite în stadiul precontractual - fie că respectivul contractul este încheiat, fie că nu.

În al doilea rând, noţiunea de "Impreviziune" - excepţia de la forţa contractelor, în cazul în care acestea sunt executate oneros şi în exces - interesează direct băncile. Flavia Popa nu crede însă că clienţii băncilor vor putea profita de această reglementare în cazul în care, de pildă, dobânzile cresc ca urmare a majorării euribor, pentru că clientul şi-a asumat acest risc la încheierea contractului, drept urmare, soluţia este aşezarea la masa negocierilor.

În ceea ce priveşte conceptul de "leziune" - disproporţia între prestaţie şi contraprestaţie - el exista în legislaţie, dar nu era luat în seamă de bănci pentru că se referea la minori. Noul cod extinde conceptul şi la adulţi.

De la 1 octombrie, băncile trebuie să acorde un termen de 15 zile celor pe care îi împrumută să poată rambursa împrumutul în cazul în care banca denunţă unilateral contractul. Dar banca nu poate desfiinţa unilateral contractul de credit decât pentru motive temeinice care priveşte doar beneficiarul creditului.

În privinţa depozitelor bancare, instituţia de credit dobândeşte proprietatea asupra banilor depuşi şi aici va exista o dezbatere între practicieni cu privire la definirea unitară a acestei norme.

În ceea ce priveşte contractele bancare reglementate, "sunt lucruri pe care le ştiam", spune Flavia Popa.

Mădălina Buzan, director juridic Siemens România crede că prin intrarea în vigoare a noului Cod Civil vom vorbi despre o birocraţie privată.

"Va trebui să putem demonstra că am început negocierile pentru o tranzacţie, că am dorit să contractăm un produs şi va trebui să avem dovezi pentru acest lucru - e-mail-uri, înscrisuri. În timp însă, consider că acest impact se va reduce. Vor fi la început însă mai multe întrebări decât răspunsuri."

Un lucru important, subliniat de Mădălina Buzan: Instanţa va putea decide completarea elementelor secundare ale unui contract agreat deja de părţi. Ce înseamnă secundare? Rămâne de discutat. De asemenea, arată ea, noul Cod este presărat de expresia "termenul rezonabil", dar nu se precizează ce înseamnă acesta.

Cătălin Oroviceanu, senior associate la casa de avocatură Clifford Chance Badea crede însă că noile norme din Codul civil nu vor avea impact negativ asupra business-ului, dar, pe termen lung, va clarifica relaţiile contractuale şi va aduce predictibilitate în soluţia instanţelor.

Vlad Peligrad, Senior Associate Clifford Chance Badea a subliniat, la conferinţa amintită, noutăţile aduse de Cod în privinţa garanţiilor.

Noul Cod civil foloseşte un termen unic pentru a desemna garanţiile reale (atât mobiliare cât şi imobiliare) - acela de ipotecă. Vom vorbi despre ipoteca imobiliară (termenul este folosit şi in prezent pentru a desemna garanţia reală asupra unui imobil) şi ipoteca mobiliară (termenul de garanţie reala mobiliară folosit până acum nu mai este utilizat in noul Cod).

Printre noutăţile aduse de Codul Civil în domeniul garanţiilor se numără: efectul constitutiv al înscrierii ipotecii imobiliare în cartea funciară; nu vom mai avea garanţii mobiliare "asupra tuturor bunurilor mobile prezente şi viitoare" ale debitorului - noul Cod prevede expres ca bunul dat în garanţie trebuie să fie descris suficient de precis (exprimarea de mai sus nemaiîndeplinind aceasta condiţie) - sancţiunea fiind nulitatea. Noul Cod permite cesiunea ipotecii, cesiunea rangului unei ipoteci şi chiar schimbul rangului între creditorii ipotecari - în prezent se putea schimba rangul numai în cazul ipotecilor imobiliare.

În noul Cod, executarea "privată" a ipotecilor mobiliare este îngreunată faţă de actuala reglementare: vânzarea bunului ipotecat va trebui încuviinţată de instanţa de judecată.

În Cod, sunt reglementate doua instrumente de garantare folosite în practică şi pâna în prezent (chiar dacă nu exista un text expres de lege): scrisoarea de garanţie şi scrisoarea de confort.

O chestiune interesantă, mai notează Peligrad: Fideiusiunea Asimilată - dacă A se angajează faţă de B să acorde un împrumut lui C, B devine fideiusor al obligaţiei de restituire a împrumutului.

Daniel Badea, managing partner al Clifford Chance Badea

După motorul cu aburi, Codul civil a fost una dintre cele mai mari realizări, legea care a creat o tranziţie rapidă şi brutală de la regulile feudale spre libertate.

Noul Cod civil va ridica mai multe întrebări decât răspunsuri şi va dura câteva zeci de ani până va deveni predictibil. Pe de altă parte, este un pas înainte semnificativ, o provocare şi o oportunitate pentru instituţiile de drept din România.

Noul Cod civil ne va face tuturor activitatea puţin mai complicată, va genera mult mai multă activitate pentru avocaţi şi pentru mediul de afaceri. Respectarea noilor prevederi va genera şi o anumită impredictibilitate a aplicării şi interpretării de către instanţă, însă ca şi concluzie este un uriaş pas înainte spre normalizare şi modernitate. Este interesul tuturor, atât al avocaţilor, cât şi al consilierilor juridici din cadrul firmelor, să creăm o implementare cât mai unitară şi mai predictibilă.

Flavia Popa, director juridic al BRD Groupe Société Générale

Ceea ce exista în prezent în contractele bancare era suficient. Până la a se ajunge la o practică unitară a noului Cod va trebui să apelăm mult la instanţe pentru a stabili ce nu a putut face legiuitorul la început. Noul Cod introduce "etapa preliminară" în încheierea contractelor şi întăreşte noţiunea de bună-credinţă în derularea lor. Contractul de confidenţialitate este reglementat clar. Părţile nu vor putea divulga informaţii confidenţiale primite în stadiul precontractual - fie că respectivul contract este încheiat, fie că nu. Noţiunea de "impreviziune", (excepţia de la forţa contractelor, în cazul în care acestea sunt executate oneros - n.red.), nu cred că poate funcţiona în cazul în care, de pildă, dobânzile cresc ca urmare a majorării Euribor, pentru că clientul şi-a asumat acest risc la încheierea contractului, drept urmare, soluţia este aşezarea la masa negocierilor. Nu sunt modificări majore în contractele bancare reglementate.

Cătălin Oroviceanu, senior associate al Clifford Chance Badea

Noile norme din Codul civil nu vor avea impact negativ asupra business-ului, dar, pe termen lung, vor clarifica relaţiile contractuale şi vor aduce predictibilitate în soluţia instanţelor. Nu ne aşteptăm să producă turbulenţe. În primul rând Codul va fi aplicat de avocaţi, apoi de judecători, iar mai târziu va afectat business-ul în ansamblul său. Dar noul Cod nu va "disrupe" businessul, nu este ca o majorare de TVA sau schimbare dramatică de Cod fiscal. Va fi aplicat doar pentru contractele care se încheie după 1 octombrie. Contractele încheiate înainte se vor judeca după vechea legislaţie. Una din cele mai mari schimbări aduse în afaceri de noul Cod este transformarea noţiunii de "comerciant" în "profesionist". Cu toate acestea, Legea 31/1990 a societăţilor comerciale rămâne de bază pentru activitatea comercială, ea va fi modificată doar în aspectele care privesc termenii. Nu ar fi de mirare ca aplicarea lui să fie amânată.

Cătălin Predoiu, ministrul justiţiei

Pregătirea profesională este o vulnerabilitate a sistemului judiciar, în condiţiile în care coexistă şi excelenţa şi mediocritatea, dar astfel de reforme reprezintă un moment de referinţă şi obligă pe toată lumea să se updateze. Este o provocare nu doar pentru judecători, ci şi pentru avocaţi şi notari. Nu anticipez un impact pe zona procesuală a noului Cod civil mai devreme de vara-toamna anului viitor. Nu mai puteam rămâne cu un cod vechi de 145 de ani când toate ţările şi-au îmbunătăţit codurile şi au trecut la sistemul monist. Nu sunt instituţii complet noi şi cine a judecat bine înainte va judeca şi după. După ce se parcurge Codul se va vedea că nu este nimic extraordinar. Este însă un efort de start. Preşedintele SUA a zis clar: dacă vreţi să faceţi ceva pentru relaţiile bilaterale între cele două state faceţi justiţie. Unde am călătorit în străinătate investitorii îmi spuneau că îi interesează România, vor să investească, dar vor să fie siguri că există o lege clară, corelată cu legislaţiile europene şi dacă au un litigiu să îl poată rezolva rapid, cu un rezultat predictibil şi ieftin în justiţie.

Martin Harris, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Bucureşti

Un Cod civil coerent reprezintă o bază bună pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale. Noul Cod civil va oferi de la 1 octombrie o eficientizare a legislaţiei procedurilor de achiziţie şi va aduce legislaţia românească în era modernă, la viteza de dezvoltare a societăţii.

Aşteptările erau ca investiţiile străine directe să crească după aderarea României la UE, dar nu s-a întâmplat din cauza crizei. Sunt convins că România este o destinaţie atractivă pe termen mediu, dar autorităţile trebuie să înţeleagă că e o competiţie pentru atragerea investiţiilor. Noul Cod civil atrage prin faptul că este mai transparent, mai uşor de înţeles, iar investitorii ştiu că este comparabil cu legile din alte ţări.

Sistemul de legi este unul dintre cele mai importante bunuri de export pe care le avem în Marea Britanie şi am încredere că România va putea implementa noul Cod şi datorită firmelor britanice de avocatură prezente pe plan local. Cred că intrarea în vigoare a noului Cod civil era cu atât mai urgentă din cauza crizei.

Mădălina Buzan, director juridic al Siemens România

Noul Cod nu se transpune pe traducerea unui alt cod "mot a mot", cum a fost codul lui Cuza, tradus după cel al lui Napoleon, ci este realizat pe baza Codului civil din Quebec, care este modern şi adoptat recent, şi are elemente din codurile în vigoare din Italia, Spania sau Franţa, precum şi principii de la nivelul dreptului european. Cred că prin intrarea în vigoare a noului Cod civil vom vorbi despre o birocraţie privată. Va trebui să putem demonstra că am început negocierile pentru o tranzacţie, că am dorit să contractăm un produs şi va trebui să avem dovezi pentru acest lucru - e-mail-uri, înscrisuri. În timp însă, consider că acest impact se va reduce. Vor fi la început însă mai multe întrebări decât răspunsuri.

Instanţa va putea decide completarea elementelor secundare ale unui contract agreat deja de părţi. Ce înseamnă secundare? Rămâne de discutat. Noul Cod este presărat de expresia "termenul rezonabil", dar nu se precizează ce înseamnă acesta.

Vlad Peligrad, senior associate al Clifford Chance Badea

Noul Cod civil foloseşte un termen unic pentru a desemna garanţiile reale (atât mobiliare cât şi imobiliare) - acela de ipotecă. Vom vorbi despre ipoteca imobiliară (termenul este folosit şi in prezent pentru a desemna garanţia reală asupra unui imobil) şi ipoteca mobiliară (termenul de garanţie reală mobiliară folosit pănă acum nu mai este utilizat în noul Cod). Printre noutăţile aduse de Codul civil în domeniul garanţiilor se numără: efectul constitutiv al înscrierii ipotecii imobiliare în cartea funciară; nu vom mai avea garantii mobiliare "asupra tuturor bunurilor mobile prezente şi viitoare" ale debitorului - noul Cod prevede expres că bunul dat în garanţie trebuie să fie descris suficient de precis (exprimarea de mai sus nemaiîndeplinind această condiţie) - sancţiunea fiind nulitatea. Noul Cod permite cesiunea ipotecii, cesiunea rangului unei ipoteci şi chiar schimbul rangului între creditorii ipotecari - în prezent se putea schimba rangul numai în cazul ipotecilor imobiliare.

AFACERI DE LA ZERO