Eveniment

Cât îţi ia să îţi faci PFA în Marea Britanie? Un minut

Cât îţi ia să te faci PFA în Marea Britanie? Un minut

Autor: Livadariu Andreea

20.04.2011, 23:52 8595

Cea mai simplă formă sub care se poate deschide o mică afacereîn Marea Britanie, echivalentul persoanei fizice autorizate (PFA)din România, este "self employed indi­vidual" şi trebuie completatun singur formular, care poate fi depus online pe site-ul agenţieide evidenţă fiscală din Marea Britanie, care se numeşte HMRC (HerMajesty's Revenue and Customs), www.hmrc.gov.uk. Mai mult,dacă profiturile obţi­nute din afacere nu depă­şesc 5.000 de lire,nu plătiţi nicio contribuţie la stat.

Spre deosebire de pro­cedura complicată din Ro­mânia, undepentru a deschide o PFA sunt nece­sare câteva zile deoarece sedepune un dosar cu cel puţin opt do­cumente la RegistrulCo­merţului, în Marea Britanie, tocmai pentru că "self employedindivi­dual" este forma cea mai simplă de a avea o afacere pe contpro­priu, este necesară comple­tarea unui singur formular, carepoate fi depus online sau la sediul HMRC (pen­tru evidenţăfiscală). După aceea se poate începe acti­vitatea, întrucât nu estenecesară şi înre­gistrarea la Companies House (cores­pondentulRegistrului Comerţului de la noi). Pentru cetă­ţenii români şibulgari, mai este necesară obţinerea permisului de muncă (carteagalbenă).

Autorităţile engleze sunt foarte atente când vine vorba deplătit taxe către stat, astfel încât colectarea acestora se faceîntr-un mod foarte simplu. O persoană care desfăşoară activităţieconomice pe cont propriu în Marea Britanie va plăti taxe pe venitşi taxe pentru asigurări sociale, pe baza unor declaraţiiprealabile care se depun pe site-ul insti­tuţiei. Totodată,calendarul fiscal pentru un om de afaceri din Marea Britanie,indiferent de forma sub care şi-a dez­voltat afacerea (pe contpropriu, societate cu răspundere limitată - LTD, franciză şialtele) este foarte clar: până cel mai târziu în 5 aprilie(încheierea anului fiscal) se depun declaraţiile de venit pentruanul precedent, până la 31 octombrie se anunţă valoarea taxelor cetrebuie plătite, iar până la 31 ianuarie anul următor trebuieachitate taxele de către contribuabili (plata se poate faceonline).

Nicio taxă către stat la profit mai mic de 5.000 delire

În România, o persoană fizică autorizată trebuie să plăteascătaxa pe profit (16%), contribuţii de sănătate (5,5%) şi cele depensii (31%), dar trebuie să fie atentă şi la schimbărilelegislative. În vara anului 2010, la o distanţă de numai trei luniau fost adoptate două acte normative care au vizat direct Codulfiscal: OUG 58/2010 (adoptată în luna iunie) şi OUG 82/2010(adoptată în luna sep­tem­brie), ambele pentru modificareaaceleiaşi Legii 571/2003 privind Codul fiscal. În Marea Britanie,se aplică o taxă de 30% pe profit, o taxă care face parte din clasaa 2-a de contribuţii (se stabileşte anual, în acest an fiind deaproximativ 10 lire pe lună), iar dacă profitul depăşeşte 73.000 delire (83.400 euro), se va aplica şi TVA de 20%.

În cazul în care câş­ti­gurile unei persoane care desfăşoarăactivităţi pe cont propriu sunt sub pla­fonul stabilit anual destat - de exemplu în acest an plafonul este de 5.075 de lire (5.800de euro) - nu se plătesc taxe. Pentru a fi scutiţi de taxe, ceicare se încadrează sub limita de venituri trebuie doar să depună unformular la HMRC prin care arată că au obţinut câştiguri sub acestplafon.

În România, chinul deschiderii unei PFA trebuie su­portat atâtpentru înregistrarea în Registrul Comerţului, cât şi după, pe totparcursul activităţii ca persoană fizică auto­rizată: imediat dupăobţinerea certificatului de înregistrare în Registrul Comerţului(care presupune şase cozi la ghişee şi opt acte), mai sunt necesareo serie de drumuri la Casa Naţională de Pensii, Casa Naţională deSănătate şi Administraţia Financiară, pentru depunerea unorde­claraţii. În Marea Britanie, aceeaşi instituţie (HMRC)înre­gistrează afacerea pe cont propriu şi colectează taxele.

Fără taxe la stat

În cazul în care câştigurile unei PFA din Marea Britanie suntsub plafonul stabilit anual, nu va plăti taxe către stat. În acestan plafonul este de 5.075 de lire (5.800 de euro), dar pentru a fiscutit de taxe trebuie să depună o declaraţie pe site-uladministraţiei financiare.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24