ZF 24

Banca Mondială: Instituţiile din mediul judiciar din România au jucat un rol activ în combaterea corupţie; timpul necesar pentru soluţionarea cauzelor de natură civilă şi administrativă este mai scurt decât media europeană

Banca Mondială: Instituţiile din mediul judiciar din...

Autor: Roxana Rosu

01.02.2017, 12:18 86

Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat miercuri o finanţare de 60 milioane euro (echivalentul a 66,99 milioane de dolari) care va fi acordată României în cadrul Proiectului de Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare.

Valorea totală a proiectului este de 65 de milioane de euro, Guvernul României urmând să participe cu 5 milioane euro. Proiectul va spori eficienţa şi accesibilitatea anumitor instituţii din sectorul judiciar din ţara noastră.    

”România a înregistrat progrese importante pe calea reformării sectorului judiciar, de la momentul în care a devenit membră a UE în 2007, iar Banca Mondială a sprijinit toate aceste eforturi prin alocarea a 130 milioane dolari în ultima decadă. Numărul societăţilor care au sesizat cazuri de corupţie în sistemul judiciar a scăzut de la 14% în 2008 la 1% în anul 2013, iar procentul societăţilor care au declarat că instanţele nu constituie o problemă pentru activitatea lor comercială a crescut şi el de la 28% la 73% în aceeaşi perioadă, conform Studiului Băncii Mondiale privind Mediul de Afaceri şi Performanţa Întreprinderilor (Business Environment and Enterprise Performance Survey - BEEPS). Instituţiile din mediul judiciar au jucat un rol activ în combaterea corupţiei, iar timpul necesar pentru soluţionarea cauzelor de natură civilă şi administrativă este acum mai scurt decât media europeană”

Potrivit BM, in ciuda progreselor înregistrate, numeroase instanţe din România sunt afectate de infrastructura judiciară inadecvată şi nu pot îndeplini standardele europene, ceea ce le scade eficienţa şi îngreunează accesul cetăţenilor şi societăţilor comerciale la serviciile judiciare, în special în mediul rural şi în zonele sărace. Mai mult decât atât, tehnologiile IT&C existente sunt învechite şi limitează capacitatea instituţiilor de a funcţiona în mod adecvat şi de a asigura o interacţiune automatizată, prin internet, cu beneficiarii sistemului şi cu partenerii de lucru.

„Sprijinirea continuităţii şi a implementării eficiente a serviciilor judiciare, şi susţinerea eforturilor de combatere a corupţiei, sunt nucleul unui demers de conturare a unei Românii care să fie corectă şi responsabilă faţă de cetăţenii săi, atractivă pentru investitori şi angajată pe calea consolidării sectorului public“, a declarat dna. Elisabetta Capannelli, Director de Ţară al Băncii Mondiale pentru România şi Ungaria. „Banca Mondială are plăcerea de a susţine eforturile pe care le întreprinde România pentru a face ca serviciile sale judiciare, care trebuie să fie moderne, eficiente, participative şi transparente, să funcţioneze pentru toţi românii, indiferent de locul unde se află şi de situaţia lor financiară”.

Proiectul de Îmbunătăţire a Serviciilor Judiciare are în vedere următoarele obiective:

·         Reabilitarea şi construirea clădirilor pentru instanţe, în special în regiunile sărace şi dezavantajate ale României, şi susţinerea investiţiilor în infrastructura IT&C, pentru îmbunătăţirea interacţiunii cu cetăţenii, cu societăţile comerciale, precum şi între instituţiile din sistemul judiciar. De asemenea, proiectul va susţine activităţile educaţionale şi de conştientizare pentru consolidarea relaţiei între instanţe şi comunităţi;

·         Acordare de asistenţă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) în vederea aderării la standardele UE la nivelul serviciilor constând în furnizarea de informaţii despre societăţile comerciale, certificate şi extrase, precum şi desfăşurarea procedurilor de intrare în insolvenţă, precum şi pentru alte procese care survin în ciclul de viaţă al unei societăţi comerciale. Bunăoară, proiectul va sprijini migraţia arhivelor ONRC pe o platformă electronică, devenind astfel disponibile publicului şi reducându-se timpul necesar accesării datelor societare;

·         Îmbunătăţirea activităţilor de urmărire şi cercetare, sprijinind activităţile din domeniul IT&C, punând în aplicare diverse îmbunătăţiri audio-video şi din punctul de vedere al securităţii, în conformitate cu standardele UE şi facilitând aderarea la standardele din domeniul drepturilor omului în audierile realizate în cadrul procedurilor de urmărire şi cercetare. În plus, proiectul va mai contribui şi la îmbunătăţirea nivelului de educaţie juridică în rândul grupurilor vulnerabile, în special în zonele cu rate sporite ale infracţionalităţii. 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels