Auto

Studiu: Peste 50% dintre români preferă maşina, doar 5% preferă transportul cu bicicleta

Studiu: Peste 50% dintre români preferă maşina, doar...

Autor: Dorin Oancea

23.03.2019, 10:10 951

Mai mult de jumătate dintre români (50,6%) au ca mijloc preferat de transport maşina personală, atât în mediul urban - 52,1% cât şi în mediul rural - 48,8%, în timp ce 5,3% dintre respondenţi la un sondaj au declarat că bicicleta este mijlocul de transport preferat.

Transportul în comun este preferat de 32% din respondenţi, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Dintre cei care preferă bicicleta ca mijloc de transport majoritatea se încadrează în categoriile de vârstă 40 – 59 şi 60 de ani şi peste. Tinerii (18 – 29 şi 30 – 44 ani) preferă să folosească ca mijloc de transport maşina personală.

În perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, in cadrul proiectului „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri şi administraţie pentru promovarea modalităţilor durabile de transport în interiorul localităţilor”, s-a realizat o cercetare sociologică privind percepţiile şi atitudinile referitoare la mersul pe bicicletă şi infrastructura existentă. Cercetarea sociologică s-a derulat sub forma unui amplu sondaj de opinie, adresat atât publicului general (din mediul urban şi rural), cât şi societăţii civile şi autorităţilor locale si centrale, reprezentate de primării, consilii judeţene si ministere.

Concluziile sondajelor de opinie confirmă necesitatea elaborării unei Strategii naţionale pentru încurajarea utilizării bicicletei, aceasta fiind considerată importantă atât pentru autorităţile publice (92,5% dintre respondenţi), cât şi pentru ONG-uri (peste 97% dintre cei care au răspuns la chestionar). Pentru prima dată, în România va exista o Strategie naţională de încurajare a utilizării bicicletei, pentru deplasarile in interiorul localitatilor.

Rezultatele sondajelor de opinie, împreuna cu exemple de bune practici din alte state vor fi prezentate in cadrul întâlnirilor de informare şi consultare care vor avea loc în Brăila, Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Ploieşti, Timişoara şi Braşov, urmând ca datele întâlnirilor să fie stabilite în perioada imediat urmatoare.

41,4% dintre respondenţi - folosesc bicicleta pentru agrement, sport şi petrecerea timpului liber, un procent semnificativ mai mare faţă de cei ce folosesc bicicleta pentru uz curent. Dintre cei 41,4% care utilizează bicicleta pentru a face mişcare, sport, în timpul liber, majoritatea sunt bărbaţi, cu vârsta între 30 – 44 de ani, venituri mari, studii medii şi superioare.

13,5% din totalul respondenţilor folosesc bicicleta ca mijloc de transport pentru a se deplasa la muncă, serviciu sau şcoală, în timp ce 86,5% folosesc alte mijloace de transport. Procentul celor din mediul rural care folosesc bicicleta este mai mare faţă de cel al celor din mediul urban - 17,6% faţă de 10,3%.Dintre cei care au declarat că preferă să meargă cu bicicleta la serviciu, muncă, şcoală ponderi mai mari au: bărbaţii, vârsta 30 - 44 de ani, mediu urban, 21,6% venituri sub 750 ron/pers, studii medii, statut social scăzut.

28,4 % dintre respondenţi folosesc bicicleta pentru a merge la cumpărături şi a rezolva diverse treburi. În mediul rural procentul celor care folosesc bicicleta pentru a rezolva diverse treburi este mai mare decât al celor din mediul urban.

13% dintre respondenţi folosesc bicicleta pentru a se deplasa dintr-o localitate în alta este şi mai mic. În mediul rural bicicleta este folosită mai frecvent pentru a te deplasa dintr-o localitatea în alta, decât în mediul rural.

Concluzia este că mersul pe bicicletă este considerat de majoritatea populaţiei intervievate ca o modalitate de agrement şi mai puţin ca o modalitate de transport zilnică. De asemenea, se poate constata că la toate punctele cercetate bicicleta se foloseşte mai mult în mediul rural decât în cel urban.

Frecvenţa de utilizare a bicicletei pentru cei care au răspuns afirmativ la această întrebare este, în proporţie de 26,6% - zilnic, de cinci până la 7 ori pe săptămână. În mediul rural procentul celor care folosesc bicicleta aproape zilnic este de 34,6%, faţă de mediul urban de doar 18%.

În funcţie de frecvenţa utilizării, se constată că în mediul urban, bicicleta este folosită ca modalitate de agrement.

29,8% dintre respondenţi utilizează bicicleta o zi sau două pe săptămână, în timp ce, în mediul rural, 19,2% utilizează bicicleta o zi sau două pe săptămână. Frecvenţa cu care bărbaţii utilizează bicicleta este mai mare, femeile fiind majoritare la categoria de utilizare sporadică a bicicletei – o dată pe lună, sau mai rar. Dintre cei care au declarat că utilizează bicicleta zilnic, majoritatea au între 45 - 59 de ani. A doua categorie ca semnificaţie este a celor care utilizează bicicleta o zi sau două pe săptămână, cel mai important segment de vârstă la această categorie fiind – 30 – 44 de ani. La categoria respondenţi care declară că folosesc bicicleta zilnic, majoritatea au venituri personale sub 750 de lei.

Procentul celor ce folosesc bicicleta pentru sport şi relaxare este majoritar - 67,1% din total respondenţi.

Procentul celor care utilizează bicicleta ca mijloc de transport este foarte mic, 3,9%, mai mare în mediul urban (6,3%), unde congestionările din trafic pot face bicicleta un mijloc de transport mai rapid decât maşina proprie sau transportul public.

77,4 % din respondenţi (74,8% în mediul rural şi 80% în mediul urban) consideră că lipsa marcajelor pentru biciclete este principala dificultate întâmpinată atunci când se deplasează cu bicicleta.

Şi celelalte răspunsuri au fost menţionate în procente foarte mari: şoferi agresivi - 62,4%, obstacole pe pistă - 51,4%, starea necorespunzătoare a pistelor - 49,2%, maşini parcate pe piste - 49,1%, dificultăţi în traversarea intersecţiilor - 45,8%.

Dintre cei 539 de respondenţi care nu merg cu bicicleta, 20,2% au răspuns că nu ştiu să meargă pe bicicletă sau că nu au bicicletă (17,3%). Procentul celor care nu ştiu să meargă pe bicicletă este mai mare în mediul rural decât în mediul urban (23% faţă de 18% în mediul urban). Majoritare sunt femeile (într-o proporţie de 5 ori mai mare decât a bărbaţilor), indiferent de vârstă, venituri mici, medii şi peste, statut social mediu şi peste. Dintre cei care au răspuns că nu au bicicletă, un procent mai mare îl au bărbaţii tineri, din mediul urban, cu educaţie medie şi peste medie.

Majoritatea respondenţilor (47,3%) consideră că autorităţile locale se implică în mică măsură în mod constant pentru oferirea de condiţii mai bune pentru utilizarea bicicletei.

Un procent însemnat (31,5%), de asemenea, este reprezentat de organizaţiile care consideră că nu există nici un interes din partea autorităţilor locale pentru oferirea de condiţii mai bune pentru utilizarea bicicletei în mediul urban.

Doar 21,5% dintre respondenţi sunt mulţumi de implicarea autorităţilor locale pentru a oferi condiţii mai bune pentru biciclişti.

Majoritatea respondenţilor (52,6%) consideră că legislaţia României este deficitară în ceea ce priveşte încurajarea utilizării bicicletei în mediul urban.

Majoritatea organizaţiile respondente consideră că principalele măsuri ce ar putea fi luate de autorităţile publice în sprijinul eficientizării activităţii ONG-urilor se referă la acordarea de facilităţile fiscale pentru cei ce utilizează bicicleta, finanţarea activităţilor specifice legate de promovarea mersului pe bicicletă. 24% din propunerile de măsuri se referă la acest aspect.

De asemenea comunicarea directă între societatea civilă şi autorităţile publice, participarea la discuţii şi consultări periodice, a fost considerată foarte importantă, 24% dintre propuneri fiind legate de acest aspect.

21% dintre măsurile propuse de respondenţi se referă la infrastructura specifică pentru utilizarea bicicletei. Organizaţiile consideră că amenajarea infrastructurii specifice de către autorităţile publice este necesară pentru eficientizarea activităţii proprii.