Bănci și Asigurări

BNR are cel mai mult aur dintre băncile centrale din Est

BNR are cel mai mult aur dintre băncile centrale din Est

Autor: Liviu Chiru

26.10.2010, 23:54 106

Banca Naţională deţine cea mai mare rezervă de aur dintrebăncile centrale din regiune, cu 103,7 tone, deşi după valoareatotală a rezervelor internaţionale este depăşită cu mult de bancacentrală a Poloniei.

BNR ţine în aur circa 10% din valoarea rezervelorinternaţionale, care mai cuprind şi rezervele de valută. Cele 103,7tone de aur ale BNR valorau 3,2 mld. euro la sfârşitul lunii august(pe baza cotaţiilor de pe pieţele internaţionale), în timp cerezervele valutare (în principal deţineri de obligaţiuniguvernamentale, dar şi depozite în valută la bănci străine)totalizau 31,5 mld. euro.

În regiune, băncile centrale au politici divergente în ceea cepriveşte împărţirea rezervelor, mergând de la preferinţa absolutăpentru valute - în cazul Ungariei, până la o distribuţie de douătreimi - aur, o treime - valută, în cazul Slovaciei.

Rezervele internaţionale sunt compuse din aur, rezerve valutareşi deţinerile de Drepturi Speciale de Tragere la Fondul MonetarInternaţional. Raportul între deţinerile de aur şi celelalteplasamente poate avea ponderi diferite în funcţie de strategiafiecărei bănci centrale.

Banca centrală a Poloniei deţine tot 103 tone de aur, însărezervele valutare sunt de peste două ori mai mari, la circa 72 demiliarde de euro.

"În prezent, rezervele internaţionale înseamnă mai puţindeţineri de aur, ci mai degrabă de monede convertibile. La noi estevorba e o tradiţie, aveam aur din trecut. Ce contează la rezerveleinternaţionale este să dai un anumit nivel de siguranţă pentruinvestitorii străini, că îţi poţi face plăţile", spune NicolaieAlexandru-Chideşciuc, economistul-şef al ING Bank.

Napoleon Pop, membru în Consiliul de Administraţie al BNR, asubliniat într-o prezentare pentru studenţii economişti de la Iaşică rezervele internaţionale trebuie să fie cel puţin egale cudatoria externă pe termen scurt, iar deteriorarea raportului în2008 a condus la necesitatea contractării unui împrumut extern.

Creşterea explozivă a datoriei pe termen scurt în 2008, cândurcase până la 24 de miliarde de euro, aproape egalând rezerveleBNR, de 28 mld. euro, a atras îngrijorarea investitorilor străini,iar slăbiciunea percepută a condus la un atac speculativ împotrivaleului. În primăvara lui 2009 BNR şi Guvernul au contractat uncredit de 20 de miliarde de euro de la Fondul MonetarInternaţional, Uniunea Europeană şi Banca Mondială.

În cazul României, rezervele acoperă aproape nouă luni deimporturi, faţă de un nivel considerat optim, de trei-cinciluni.

BNR ţine aproximativ o treime din rezerva de aur în propriulTezaur de la sediul central din Strada Doamnei din Capitală, întimp ce restul este plasat la alte bănci centrale. Polonezii îşiţin aurul de asemenea în propriul tezaur, dar şi la băncilestrăine. Spre exemplu, banca centrală a Letoniei îşi ţine tot aurul- 7,8 tone - în depozit la Banca Angliei. Nicolaie Chideşciuc spunecă, deşi aurul s-a scumpit semnificativ în ultimii ani, băncilecentrale nu pot face astfel de plasamente cu scop speculativ, cidoar pentru diversificarea plasamentelor.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels