Bănci și Asigurări

Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială recomandă BNR şi ASF prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor de către bănci şi asigurători până la 30 septembrie 2021

Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială recomandă BNR şi ASF prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendelor de către bănci şi asigurători până la 30 septembrie 2021

Autor: Claudia Medrega

01.04.2021, 11:12 135

Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM) recomandă Băncii Naţionale a României (BNR) şi Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), prelungirea până la data de 30 septembrie 2021 a restricţiilor privind distribuirea dividendelor de către instituţiile de credit, firmele de investiţii sau societăţile de asigurare şi reasigurare.

“A fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/2/2021 privind prelungirea perioadei de nedistribuire a dividendenlor, ca urmare a publicării Recomandării CERS/2020/15 de modificare a Recomandării CERS/2020/7 privind restricţiile aplicabile distribuirilor pe durata pandemiei de COVID-19. Se recomandă astfel autorităţilor naţionale competente, respectiv Băncii Naţionale a României şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, prelungirea până la data de 30 septembrie 2021 a restricţiilor privind distribuirea dividendelor de către instituţiile de credit, firmele de investiţii sau societăţile de asigurare şi reasigurare”, se menţionează , a decis Consiliul general al CNSM la prima şedinţăă din acest an.

În cadrul şedinţei, au fost supuse analizei şi deciziei membrilor CNSM şi lucrări care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, proiectul raportului anual al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială aferent anului 2020.

Ca urmare a persistenţei incertitudinilor privind evoluţia economică şi a activităţii de creditare, CNSM recomandă ca BNR să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută, cu monitorizarea atentă a evoluţiei dezechilibrelor structurale şi a îndatorării la nivel agregat şi sectorial.

În plus, pe ordinea de zi a Consiliului general al CNSM s-a aflat şi posibilitatea unei recalibrări viitoare a metodologiei de aplicare a amortizorului de capital pentru risc sistemic, în contextul transpunerii prevederilor CRD V, pentru evitarea oricărei creşteri a cerinţelor de capital pe termen scurt şi, implicit, menţinerea unei conduite anticiclice a politicii macroprudenţiale şi conservarea parţială a rezervelor de capital constituite pentru a fi utilizate în situaţia în care stabilitatea sectorului bancar va fi afectată.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a decis emiterea unei decizii de conformare cu prevederile Ghidului Autorităţii Bancare Europene privind subseturile adecvate de expuneri sectoriale cărora autorităţile competente sau desemnate le pot aplica un amortizor de risc sistemic, în sensul utilizării acestuia pentru stabilirea şi reevaluarea periodică la nivel naţional, a amortizorului pentru risc sistemic, ca instrument macroprudenţial.

 

AFACERI DE LA ZERO