Bănci și Asigurări

Creditarea privată a crescut în aprilie cu 8,3%, la un sold total de 293,5 miliarde lei, după ce împrumuturile în lei s-au majorat cu 13,5%, iar cele în valută s-au redus cu 2,3%. Creditul guvernamental a crescut cu 21,6%. Depozitele au urcat în acelaşi interval cu 14,5%

Creditarea privată a crescut în aprilie cu 8,3%, la un sold total de 293,5 miliarde lei, după ce împrumuturile în lei s-au majorat cu 13,5%, iar cele în valută s-au redus cu 2,3%. Creditul guvernamental a crescut cu 21,6%. Depozitele au urcat în acelaşi interval cu 14,5%

Autor: Roxana Rosu

27.05.2021, 10:52 102

Creditarea privată a crescut în aprilie cu 8,3% faţă de perioada similară din 2020, la un sold total de 293,5 miliarde lei, după ce împrumuturile în lei ss-au majorat cu 13,5%, iar cele în valută s-au redus cu 2,3%, arată datele BNR.

În termeni reali, soldul creditului neguvernamental a urcat cu 4,9%, iar creditele în lei cu 9,9%. În acelaşi timp, componentei în valută s-a redus cu 4%, exprimată în euro.

Faţă de martie 2021, în aprilie creditul privat a avut un avans de 1%  (0,6% în termeni reali), în condiţiile în care creditul în lei, cu o pondere de 70,3% din total, s -a majorat cu 1,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, a crescut cu 0,3% (0,4%  când indicatorul este exprimat în euro).

Din soldul total al creditului neguvernamental, împrumuturile în lei se ridică la 206,4 miliarde lei, din care 123 miliarde lei reprezintă sumele contractate de populaţie, în creştere cu 11%. În paralel, împrumuturile luate de firme (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) totalizau la finele lunii aprilie 82,9 miliarde lei, cu 17,3% peste nivelul din perioada similară a anului trecut.

Faţă de martie, soldul creditelor în lei s-a majorat cu 1,3%, în condiţiile în care împrumuturile luate de populaţie au crescut cu 1,4%, iar cele luate de firme cu 1,2%.

De asemenea, soldul împrumuturilor în valută se cifra la 87 miliarde lei, din care 30 miliarde lei reprezintă sumele acordate populaţiei, în scădere cu 10,6% faţă de aprilie 2020. În schimb, împrumuturile în valută ale firmelor s-au majorat cu 2,7%, la 57 miliarde lei.

Faţă de martie, în aprilie soldul împrumuturilor în valută era cu 0,3% mai mare, având în vedere că soldul populaţiei  scăzuse cu 1,3%, dar cel al firmelor a urcat cu 1,2%.

Creditul guvernamental a crescut în luna aprilie 2021 cu 2,4% faţă de luna martie 2021, până la 158 miliarde lei. În raport cu aprilie 2020, acesta a crescut cu 21,6%  (17,8 la sută în termeni reali).

El include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10,97 miliarde lei, precum şi titlurile de natura datoriei deţinute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 147,1 miliarde lei (solduri la 30 aprilie 2021).

În ceea ce priveşte depozitele rezidenţilor neguvernamentali, acestea au crescut cu 0,6% faţă de luna anterioară şi cu 14,5% faţă de aprilie 2021, până la nivelul de 433 miliarde lei.

Depozitele în lei au o pondere de 65,2% şi au urcat cu 0,8% faţă de luna martie 2021, până la 282 miliarde lei şi cu 17,1%  (13,5 la sută în termeni reali) faţă de aprilie 2020.

Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,2%  faţă de luna anterioară, până la 157 miliarde lei, iar faţă de luna aprilie 2020 au înregistrat o creştere de 13,9%. În acelaşi timp, firmele şi-au majorat depozitele în lei cu 0,4%, la 125 miliarde lei, faţă de martie, şi cu 21,5% (17,7 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2020.

Depozitele în valută, exprimate în lei, au crescut cu 0,1% faţă de luna martie 2021, la 150,87 miliarde lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,1% , până la 30,63 miliarde euro). Comparativ cu luna aprilie 2020, indicatorul a crescut cu 9,9%, exprimat în lei şi cu 8,1% , dacă este exprimat în euro.

AFACERI DE LA ZERO