Bănci și Asigurări

Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament nu doar pe buget, ci şi pe modificarea OUG 114/2018

Guvernul îşi angajează răspunderea în Parlament nu doar pe buget, ci şi pe modificarea OUG 114/2018

Premierul Ludovic Orban va angaja răspunderea guvernului în faţa Parlamentului pentru a doua oară într-o singură lună

Autor: Iulian Anghel

20.12.2019, 00:08 1627

„Efectele Ordonanţei 114/2020 asupra mediului de afaceri sunt negative, fiind afectate sectoarele-cheie din economie. Asumarea răspunderii guvernului asupra prezentului proiect de lege este impetuos necesară şi foarte urgentă, nefiind cazul, date fiind aspectele sus-menţionate, unei ocoliri a dezbaterii parlamentare”, argumentează guvernul în expunerea de motive la „legea privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative” pentru care Executivul îşi va angaja luni răspunderea în faţa Parlamentului, la pachet cu legea bugetului pe 2019.

Proiectul de lege aduce modificări nu doar punctelor-cheie ale OUG 114/2018 (bănci, energie, telecom), ci reglementează multe alte aspecte, plecând de la îngheţarea unor venituri salariale până la interdicţia de a cumula pensia publică cu salariul public sau de a permite detaşările din companii în sectorul public.

Modificările sunt însoţite de argumente. De pildă, în cazul eliminării taxei pe activele bancare, expunerea de motive a proiectului de act normativ arată că o astfel de reglementare ar reprezenta un cost suplimentar care, departe de a înlesni intermedierea financiară, o inhibă. „Taxa bancară afectează profitabilitatea instituţiilor de credit bancare şi implicit capacitatea acestora de a spori creditarea în economie.”

În privinţa obligaţiei de majorare a capitalului social minim al fondurilor de pensii administrate privat şi a normei care lasă la latitudinea celor care contribuie să-şi mute sau nu contribuţiile la fondul public,  expunerea de motive din actul normativ menţionat arată aceste prevederi nu şi-au atins ţinta: la 31 octombrie 2019, doar 397 de participanţi, din totalul de 7,4 milioane, au solicitat retragerea de la fondurile administrate privat, activele acestora fiind de 7,2 mil. lei, faţă de activele totale ale fondurilor de 59,8 mld. lei.

În privinţa reglementărilor din OUG 114 privind gazele naturale şi energia, proiectul susţine că acestea intră în contradicţie cu numeroase directive europene şi că România riscă să fie trimisă în faţa Curţii Europene de Justiţie pentru încălcarea tratatelor.

În ceea ce priveşte cumulul pensie publică - salariul public, proiectul argumentează că este de presupus că oamenii se retrag la pensie, mai ales în cazul pensionărilor anticipate, pentru că nu mai pot continua: cum este posibil atunci să-i găseşti din nou în funcţii? Ori una, ori alta: ori pot munci şi atunci muncesc pe un salariu, ori nu pot munci şi atunci beneficiază de pensie.

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis ca plenul Parlamentului să se reunească luni de la ora 16.00 pentru ca guvernul să-şi angajeze răspunderea în vederea adoptării proiectului de buget pentru 2020 şi a legii de modificare a OUG 114.

Termenul pentru depunerea amendamentelor la Comisiile de buget din Parlament a fost stabilit pentru ora 10.00. Modificările depuse vor fi transmise guvernului la ora 13.00. Premierul Ludovic Orban a justificat angajarea răspunderii: o dezbatere în Parlament ar genera întârzierea bugetului.

PSD a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională pentru conflict de natură constituţională, imediat după ce proiectul de buget de stat va fi adoptat prin metoda angajării răspunderii guvernului.

 

Principalele modificări aduse de guvernul liberal la OUG 114/2018 şi OUG 19/2019

♦ Se abrogă, de la 1 ianuarie 2020, taxa pe activele financiare.

Declararea taxei pe active aferentă anului 2019 se efectuează până la 25 august 2020.

Diferenţele în plus faţă de taxa pe active aferentă semestrului I 2019 se plătesc până la 25 august 2020 inclusiv, iar diferenţele în minus se restituie/se compensează potrivit legii 2007/2015 privind CCP.

♦ Se abrogă art. 90 din OUG 114/2018 (care a modificat legea 411/2004) instituind obligaţii suplimentare de capital social minim pentru fondurile de pensii administrate privat.

♦ Comercializarea cu un preţ de 68 lei/MWh a gazelor naturale către consumatorii casnici şi producătorii de energie termină îşi încetează obligativitatea la 30 iunie 2020.

♦ Comercializarea energiei electrice în termenii OUG 114 încetează la 31 decembrie 2020.

♦ Se prorogă cu 12 luni termenul prevăzut în mai multe acte normative (legea 135/2019, ordinul guvernului 27/2011, OUG 28/1999) privind obligaţia operatorilor economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul precum şi de acceptare de bancnote sau monede de a se dota cu aparate de marcat.

♦ Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI) trece de la Comisia Naţională de Prognoză la Ministerul Lucrărilor Publice:

       La intrarea în vigoare a legii nu se mai alocă împrumuturi prin  FDI.

       Pentru proiecte de investiţii finanţate prin FDI pentru care există contracte în derulare, împrumuturile acodate se diminuează cu valoarea sumelor aferente lucrărilor efectuate şi recepţionate.

       Avansul primit şi neutilizat până la 31 decembrie a fiecărui an se restituie Fondului.

♦ Indemnizaţiile pentru funcţii de demnitate publică sunt îngheţate la nivelul lui 2019 (Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice).

♦ Indemnizaţiile de hrană pentru poliţişti sunt îngheţate la nivelul lui 2019.

♦ Se interzice cumulul salariului cu pensia, pentru cei care beneficiază de pensie publică.

♦ Prevederea potrivit căreia cercetarea primeşte 1% din PIB începând cu 1 ianuarie 2020 (OUG 57/2002) se aplică începând din 2022.

♦ În cadrul instituţiilor sau al autorităţilor publice, ocuparea prin detaşare a posturilor vacante sau temporar vacante se realizează numai cu personal din instituţiile publice. Nu mai pot fi detaşaţi în instituţii publice angajaţi din companii private sau din companii de stat.

♦ Se abrogă art. 85 al OUG 114/2018 (care a modificat legea 159/2016) care prevede amendarea cu 10% din cifra de afaceri a furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire.

♦ Valoarea punctului amendă (OUG 195/2002) se menţine în 2020 la 145 de lei.

 
 
AFACERI DE LA ZERO