• Leu / EUR4.9477
  • Leu / GBP5.8325
  • Leu / USD4.6725
Bănci și Asigurări

Inevitabilul s-a produs: Pentru că nu a venit nimeni să o salveze cu bani (150 mil. euro în prima etapă), ASF a trimis oficial în faliment compania City Insurance, cel mai mare asigurator de RCA din România care avea o cotă de piaţă de 45% şi avea emise 3 milioane de poliţe. „Am sesizat la Ministerul Public, dar şi la alte instituţii ale statului cu privire la faptele constatate”

Inevitabilul s-a produs: Pentru că nu a venit nimeni să o salveze cu bani (150 mil. euro în prima etapă), ASF a trimis oficial în faliment compania City Insurance, cel mai mare asigurator de RCA din România care avea o cotă de piaţă de 45% şi avea emise 3 milioane de poliţe. „Am sesizat la Ministerul Public, dar şi la alte instituţii ale statului cu privire la faptele constatate”

Autor: Mircea Nica

17.09.2021, 18:42 8188

Autoritatea de Supraveghere Fianciară (ASF) a anunţat vineri seară că va trimite în faliment compania de asigurări City Insurance, cel mai mare asigurator RCA din Romania cu o cotă de piaţa de 45%, ca urmare a faptului că nu a venit niciun investitor să o salveze, iar indicatorii de capital nu au fost restabiliţi.

Acest faliment era aşteptat de piaţa asiguratorilor de mai mult timp având în vedere situaţia de la City Insurance.

În urma controlului, inclusiv internaţional,  din primăvara acestui an, ASF a constatat că anumite extrase de cont prezentate de City Insurance erau false, iar banii nu existau.

ASF spune că toate falsurile găsite în companie au fost semnalate organelor de anchetă.

City Insurance era o companie deţinută Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase, şi de investitorii italieni.

City Insurance a crescut exponenţial după falimentul Astra Asigurări, o altă companie care vindea RCA, dar care a avut o situaţie finaciară dezastruoasă.

Creşterea City Insurance a fost exponenţială, astfel încât a ajuns să deţină aproape jumătate din piaţa RCA din România pentru că vindea aceste poliţe cu cel mai mic preţ.

Euroins, al doilea jucător de pe piaţa de RCA cu o cotă la fel de mare, a primit infuzie de capital şi pentru moment merge înainte.

Mai jos aveţi comunicatul oficial al ASF:

Bucureşti, 17 Septembrie 2021 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) din România aduce la cunoştinţă că, dat fiind faptul că nu a fost făcută dovada documentată a modului în care Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va deţine permanent fonduri proprii eligibile pentru a acoperi cerinţa de capital de solvabilitate (SCR) şi cerinţa de capital minim (MCR), precum şi lipsa fondurilor proprii de bază eligibile să acopere pragul absolut al MCR, valoarea SCR calculată şi valoarea MCR calculată, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) şi lit. e), art. 67 alin. (1) lit. a), art. 72 alin. (1)  şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dată fiind şi inexistenţa vărsământului la capitalul social, în urma analizării modului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia A.S.F. nr. 714/2021, respectiv Decizia A.S.F. nr. 724/2021, a rezultat că Planul de finanţare pe termen scurt şi Planul de redresare sunt în mod evident neadecvate şi nu asigură restabilirea situaţiei financiare a societăţii şi, pe de o parte, solvabilitatea societăţii este în continuă deteriorare iar, pe de altă parte, societatea se află în incapacitate vădită de plată.

            În consecinţă, pentru protejarea asiguraţilor, Consiliul A.S.F. a decis:

- retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în conformitate cu prevederile art. 110 din Legea nr. 237/2015, constatarea stării de insolvenţă a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., astfel cum este definită de art. 5 alin. (1) pct. 31 lit. a) şi lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi promovarea de către A.S.F. a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii, conform dispoziţiilor art. 249 din legea referită.

 

Reamintim că, în baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligaţii:

  • transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanţare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
  • transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerinţa de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraţilor (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situaţiei financiare a asigurătorului şi pentru asigurarea unei conduceri sănătoase şi prudente a activităţii asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).

                 Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021,  Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar şi alte autorităţi ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

                 Pentru o completă documentare cu privire la rezultatele procesului de supraveghere şi control, punem la dispoziţie mai jos o sinteză a sancţiunilor impuse de Autoritate la S.A.R. City Insurance S.A.

SINTEZA SANCŢIUNILOR IMPUSE DE A.S.F. LA CITY INSURANCE

În perioada 2014-2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a impus S.A.R. City Insurance S.A. următoarele sancţiuni:

Decizia 762/14.06.2021

410.900 lei

amendă în baza Legii 132/2017;

Decizia 714/03.06.2021

2.930.766 lei

amendă şi stabilirea unor măsuri (plan de finanţare MCR şi plan de redresare SCR);

Decizia 716/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Renato Szilagyi, preşedinte al directoratului;

Decizia 717/03.06.2021 

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Buzerea Barbu Mircea, vicepreşedinte al directoratului;

Decizia 718/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;

Decizia 723/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Browne Woodthorpe Robert, preşedinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 719/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Rossler Max Walter, vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 722/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării domnului Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 721/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării doamnei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 720/03.06.2021

1.000.000 lei

amendă şi retragerea aprobării d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizie 325/10.03.2021

2.600.000 lei

amendă şi plan de redresare (SCR);

Decizia 83/25.01.2021

530.000 lei

amendă d-lui Renato Szilagyi, preşedinte directorat;

Decizia 84/25.01.2021

   500.000 lei

amendă d-lui Buzera Barbu Mircea, vicepreşedinte al directoratului;

Decizia 85/25.01.2021

500.000 lei

amendă d-lui Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis, membru al directoratului;

Decizia 86/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Browne Woodthorpe Robert, preşedinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 87/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Rossler Max Walter, vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 88/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-lui Pascale Cristian, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 89/25.01.2021

450.000 lei

amendă d-nei Arampova Aelita, membru al Consiliului de Supraveghere;

Decizia 90/25.01.2021

   450.000 lei

amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas, membru al Consiliului de Supraveghere,

Decizia 3/13.01.2021

   500.000 lei

amendă aplicată societăţii în baza Legii nr.132/2017;

Decizia 458/06.04.2020

100.000 lei

amendă aplicată societăţii;

Decizia 1040/13.08.2019

                         -

avertisment scris aplicat societăţii;

Decizia 1180/26.09.2019

50.000 lei

amendă aplicată societăţii,

Decizia 123/25.01.2018

-

avertisment scris aplicat societăţii;

Decizia 494/10.04.2017

30.000 lei

amendă d-lui Cristian Pascale, membru CA;

Decizia 492/10.04.2017

30.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu şi retragere aprobare membru, preşedinte CA;

Decizia 493/10.04.2017

20.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu şi retragere aprobare director general;

Decizia 2315/21.12.2016

10.000 lei

amendă d-lui Dan Odobescu, director general;

Decizia 2314/21.12.2016

30.000 lei

amendă şi stabilire măsuri în sarcina societăţii;

Decizie 912/19.04.2016

40.000 lei

amendă d-lui Papanikolaou Epameinondas,

director adjunct;

Decizie 911/19.04.2016

10.000 lei

amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director de daune;

Decizie 910/19.04.2016

50.000 lei

amendă aplicată d-lui Dan Odobescu, director general;

Decizie 902/18.04.2016

100.000 lei

amendă aplicată societăţii şi plan de măsuri;

Decizia 2307/29.12.2014

20.000 lei

amendă aplicată d-lui Muşat Nicolae, director general;

Decizie 2309/29.12.2014

20.000 lei

amendă aplicată d-nei Măzăreanu Ioana, director adjunct;

Decizia 198/23.05.2014

-

avertisment scris aplicat d-lui Muşat Nicolae, director general;

Decizia 199/23.05.2014

5.000 lei

amendă aplicată d-lui Claudiu Mândrilă, director daune;

Decizia 158/30.04.2014

-

avertisment scris aplicat d-lui Claudiu Mândrilă, director daune.

 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270