Bănci și Asigurări

Urmează ZF Bankers 2020, 14 – 15 iulie. Cum vor traversa băncile din România noua criză? Cine vrea şi poate să câştige teren în noile condiţii de risc?

Urmează ZF Bankers 2020, 14 – 15 iulie. Cum vor traversa băncile din România noua criză? Cine vrea şi poate să câştige teren în noile condiţii de risc?

Participanţi la ZF Bankers Summit’19

Autor: Cristian Hostiuc

02.07.2020, 00:05 366

ZF Bankers, cel mai important eve­ni­ment anual dedicat industriei bancare din România, ajuns la a noua ediţie, re­vi­ne pe piaţă la mijlocul lunii iulie – 14-15 – având ca subiect de discuţie im­pac­tul aces­­tei crize asupra economiei, compa­ni­ilor şi clienţilor de retail şi modul cum băn­cile din România vor traversa această pe­rioadă: cât de mult sau de puţin vor fi afec­­tate, cum se vor schimba modelele de busi­ness sau cum se va accelera digitali­zarea şi care vor fi câştigătorii.

Spre deosebire de criza de acum un de­ce­niu, care a lăsat urme adânci în sis­te­mul ban­car – creditele neperfor­mante au ajuns la 30%- băncile sunt acum mult mai bine pregătite, ex­punerea ex­ternă faţă de gru­purile-mamă este mult mai re­dusă sau chiar deloc, porto­foliul de credite nu mai este atât de expus pe valută (mai pu­ţin de 30% este expunerea pe valută faţă de 70% acum 10 ani), băncile au mai multe depozite de­cât credite acordate, cursul leu/euro este mult mai stabil (în 2008-2009 cursul a crescut cu 30% în şase luni, iar acum a crescut cu doar 1% în trei luni), iar do­bân­zile la lei sunt infinit mai mici (do­bân­da medie la credite este de 6,5% faţă de 15-18% acum un deceniu).

Având în vedere că în ultimii 10 ani finan­ţarea în România a trecut de pe euro pe lei, BNR a devenit cel mai im­por­tant factor de stabilitate pe piaţa mo­­netară prin injecţiile de lichiditate rea­­lizate, care au redus tensiunile dintre bănci sau dintre bănci şi stat de pe piaţa titlurilor de stat.

BNR a redus dobânzile de pe piaţa inter­bancară, ceea ce se reflectă în scă­derea ratelor lunare la credite, iar pro­mi­siunea este că acest trend de scădere va continua.

Închiderea economiei din martie, aprilie, mai a accelerat procesele de di­gi­talizare a operaţiunilor bancare, un trend care va continua în încercarea băn­cilor de a-şi reduce costurile, de a-şi dimi­nua prezenţa fizică şi mai ales de a ţine pasul cu noii jucători gen Revolut cu peste 1 milion de clienţi români, care în­cep să capete audienţă tot mai mare în rândul clienţilor de retail.

Dar atâta timp cât aceşti operatori veniţi dinspre tehnologie nu dau cre­di­te, unde este adevăratul business, băn­cile nu au de ce să îşi facă griji.

Cine va câştiga teren în această cri­ză, cine vrea şi poate să câştige teren este o altă întrebare. Pentru că a câştiga co­te de piaţă acum înseamnă asumarea unor ris­curi mai mari în condiţiile în care aface­rile, companiile bancabile şi cre­ditele sigure sunt limitate şi deja securizate.

Programul IMM Invest cu garanţii date de stat de 15 mld. lei va ţine pe linie cre­ditarea şi îi va aduce o uşoară creş­te­re. Mai rămâne de văzut dacă pro­iectele de investiţii la care s-au angajat compa­niile din acest program vor avea rezul­tate pozitive astfel încât aceste finanţări să nu ajungă apoi credite neperformante şi să înceapă apoi o luptă între bănci şi Fondul de Garantare.

Economia României nu are în această criză o problemă de lichiditate, mai ales pe valută, ci de cerere, care a scăzut cu 30% şi de model de business – investiţiile străine nu mai vin, învestiţiile private ale companiilor sunt în stand-by, iar investiţiile statului sunt pe hârtie şi mai trebuie timp ca să devină o realitate de impact.

Principalii bancheri din România, consultanţii, avocaţi şi analişti vor încerca să creioneze la ZF Bankers 2020 imaginea actuală a sistemului bancar, care este impactul crizei în economie şi mai ales să discute cum va fi revenirea economică şi în cât timp.

 
AFACERI DE LA ZERO