• Leu / EUR4.7142
  • Leu / GBP5.3592
  • Leu / USD4.1491
Burse - Fonduri mutuale

ASF a stabilit regulile pentru inventarierea averii fondurilor de pensii

ASF a stabilit regulile pentru inventarierea averii fondurilor de pensii

Autor: Roxana Pricop

16 dec 2015 494

Autoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a pus în dezbatere pu­blică un proiect de normă privind in­ven­tarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private, până pe 8 ia­nuarie 2016.

Fondurile de pensii private (pilon II şi III) dispun de active de peste 24 mi­liarde de lei, in­vestite pre­pon­de­rent în ti­tluri de stat emise de Mi­nis­terul Fi­nan­ţelor.

Acest pro­iect de normă a fost emis „având în ve­dere faptul că în acest mo­ment ca­drul legislativ se­cun­dar aplicabil fon­du­rilor de pensii pri­vate nu conţine instrucţiuni specifice referitoare la in­ven­tarierea elementelor patri­mo­niale”, potrivit notei de fun­da­mentare a pro­iectului.

Autoritatea stabileşte reguli pentru orga­nizarea şi efectuarea operaţiunii de inven­tariere şi pentru răspunderea juri­dică. Operaţiunea de inventariere a ele­mentelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private este definită de ASF ca an­samblul acţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capi­ta­lurilor proprii, cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

Administratorii vor avea obligaţia să efectueze operaţiunea de inven­tariere a elementelor pa­tri­moniale deţi­nute de către fon­du­rile de pensii private, în ur­mă­toa­rele si­tuaţii: cel puţin o dată în cursul exer­ciţiului fi­nanciar, în cazul fu­ziunii sau înce­tării activităţii, la cererea echipei de control a ASF, dar şi ori de câte ori sunt indicii că există lip­suri sau plusuri în ges­tiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inven­ta­riere, po­trivit proiectului de normă.

Opera­ţiu­nea de inventariere a elementelor pa­trimoniale ale fondurilor de pensii pri­vate se face, de regulă, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar, în baza procedurii interne emise şi aprobate în acest sens de ad­ministra­torul fondului de pensii private.

Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7142
Diferență: 0,1296
Ieri: 4.7081
Azi: 4.1491
Diferență: 0,2755
Ieri: 4.1377
Azi: 5.3592
Diferență: 0,7387
Ieri: 5.3199
Azi: 4.1621
Diferență: 0,2891
Ieri: 4.1501