Burse - Fonduri mutuale

Electrica încheie 2022 cu un profit net consolidat de 560 mil. lei şi cu venituri de 10 mld. lei. Compania vrea să distribuie dividende. Chiriţă, CEO: În perioada următoare vom continua procesul de adaptare a activităţilor şi a strategiei la condiţiile pieţei

Alexandru Chiriţă, director general al Electrica

Alexandru Chiriţă, director general al Electrica

Autor: Liviu Popescu

07.03.2023, 21:42 2558

Electrica (simbol bursier EL), distribuitor şi furnizor de energie electrică listat la Bursa de Valori Bucureşti cu o capitalizare de 3,2 miliarde de lei, a raportat pentru 2022 un profit net consolidat de aproximativ 560 mil. lei, faţă de o pierdere de 552 mil. lei în anul precedent, în timp ce veniturile au urcat cu 39% la 10 mld. lei.

Rezultatul a fost generat, în principal, de performanţa segmentului de furnizare şi, în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumul propriu tehnologic, pe fondul creşterii preţului unitar al energiei electrice, cât şi al deficitului existent în Uniunea Europeană.

“Performanţele financiare înregistrate de Grupul Electrica în anul 2022, unul atipic pentru piaţa energiei, şi nu numai, sunt rezultatul unui proces continuu de optimizare şi adaptare la evoluţiile economice şi legislative. În perioada următoare vom continua procesul de adaptare a activităţilor şi a strategiei la condiţiile pieţei, mizând, în acelaşi timp, pe o creştere sustenabilă a companiilor din Grup, astfel încât să putem asigura stabilitatea financiară şi eficienţa tuturor liniilor de business pe care le deţinem în portofoliu”, spune Alexandru Chiriţă, director general al Electrica.

Începând cu data de 30 septembrie 2022, Electrica aplică prevederile OUG nr. 119/2022, prin care costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, faţă de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial.

Grupul a înregistrat venituri din capitalizarea consumului propriu tehnologic în sumă de 951,6 milioane lei, reprezentând consumul propriu tehnologic suplimentar calculat ca diferenţă dintre costul net cu achiziţia şi costul consumului propriu tehnologic inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022.

Capitalizarea costului suplimentar cu achiziţia energiei electrice din anul 2022, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele aprobate pentru anul 2022, este prevăzută de OUG 119/2022, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 27/2022, şi de Ordinul ANRE nr. 129/2022 de aprobare a Normelor metodologice privind recunoaşterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate publicate în MO 1019/19.10.2022.

În anul 2022, Electrica S.A. a obţinut un profit net individual de 24,3 milioane lei. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 înregistrat de Electrica S.A. este în valoare de 0,1178 lei/acţiune. La preţul curent de 9,3 lei pe acţiune, rezultă un randament al dividendelor de 1,3%. Valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane lei.

Alte afirmaţii din raportul Electrica:

Potrivit legislaţiei incidente, costurile capitalizate se amortizează pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării şi se remunerează cu 50% din rata reglementată de rentabilitate (RRR) aprobată de ANRE, aplicabilă pe perioada de amortizare a respectivelor costuri. Acestea se recunosc ca o componentă distinctă în tarifele reglementate, denumită „componenta aferentă costurilor suplimentare cu CPT”.

În anul 2022, EBITDA consolidată a crescut cu 1.491 milioane lei comparativ cu 2021 (vs. scădere 1.081 milioane lei în anul 2021 comparativ cu 2020), în timp ce marja profitului net a crescut cu 1.112 milioane lei (vs. scădere 940 milioane lei în 2021 comparativ cu 2020).

“Evoluţia EBITDA consolidată a  fost generată, în principal, de performanţa  segmentului de furnizare, ca rezultat al strategiei de mitigare a riscului prin acoperirea cu contracte la termen pentru achiziţia de energie, al strategiei de control al costurilor, precum şi de implementarea prevederilor OUG nr. 119/2022. Prin intermediul ordonanţei, costurile suplimentare cu achiziţia de energie electrică realizate în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, faţă de costurile recunoscute în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial”.

Pe segmentul de furnizare, veniturile din furnizarea de energie electrică şi gaze naturale au crescut cu 2.413,6 milioane lei, în principal din efectul net al creşterii preţurilor de vânzare pe piaţa cu amănuntul cu 53% şi al unei uşoare creşteri cu 8,7% a cantităţii de energie furnizată pe piaţa cu amănuntul. Veniturile din subvenţii însumează 2.687 milioane lei, fără a avea o valoare corespondentă în anul 2021, ca urmare a aplicării mecanismului de plafonare a preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, deconturile pentru sumele datorate fiind depuse în anul 2022 şi pentru diferenţele din anul 2021.

Pe segmentul de distribuţie, veniturile au crescut cu aproximativ 665,8 milioane lei, sau 24,4%, la 3.396,6 milioane lei, de la 2.730,8 milioane lei în 2021, în principal din efectul generat de creşterea cu 110,9 milioane lei a veniturilor recunoscute în conformitate cu IFRIC 12 (respectiv recunoaşterea investiţiilor în reţea în legătură cu acordurile de concesiune), la care s-au adăugat creşterea tarifelor de distribuţie şi scăderea volumelor de energie electrică distribuită, cu un impact net de 554,9 milioane lei sau 24,9%;

Pe segmentul de furnizare, profitul net în 2022 este de 261 milioane lei (faţă de pierderea de 390 milioane lei din 2021) şi EBITDA pozitivă de 390,9 milioane lei (faţă de o valoare negativă de 439,7 milioane lei din 2021), în principal ca urmare a creşterii veniturilor pe fondul creşterii preţurilor de vânzare a energiei electrice, coroborat cu eforturile interne de mitigare a riscurilor privind achiziţia energiei necesare pentru revânzare şi de control al costurilor operaţionale.

Pe segmentul de distribuţie, rezultatul înregistrat în 2022 reprezintă un profit net de 308 milioane lei şi EBITDA pozitivă de 1.017 milioane lei (372 milioane LEI în 2021), un impact semnificativ pozitiv fiind rezultat din capitalizarea costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT), sub formă de venituri din producţia de imobilizări necorporale în valoare de 989,3 milioane lei, pentru perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022. Prin costuri suplimentare se înţelege valoarea determinată ca diferenţă între preţul de achiziţie a energiei electrice pentru CPT faţă de preţul de achiziţie ex-ante recunoscut de ANRE, înmulţită cu cantitatea atribuită consumului propriu tehnologic (CPT).