• Leu / EUR4.9457
  • Leu / GBP5.7258
  • Leu / USD4.6715
Burse - Fonduri mutuale

Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte ASF: Ce s-a întâmplat pe piaţa de capital în 2021, cum a evoluat Bursa de la Bucureşti, cât a crescut BET-ul şi cine a atras bani noi de pe piaţă

Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte ASF: Ce s-a întâmplat pe piaţa de capital în 2021, cum a evoluat Bursa de la Bucureşti, cât a crescut BET-ul şi cine a atras bani noi de pe piaţă

Autor: Gabriel Grădinescu

31.12.2021, 10:40 551

De la începutul anului şi până în prezent, pe toate pieţele administrate de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-au înregistrat aproximativ 1,5 milioane de tranzacţii, în creştere cu 52,43% faţă de anul trecut, cu un volum total de circa 9,5 miliarde de instrumente financiare, în valoare totală de aproximativ 21,5 miliarde lei, în creştere cu 28,48% faţă de anul precedent, înregistrându-se astfel o valoare medie zilnică de circa  86 milioane lei, mai mare cu 28,48% faţă de 2020.

Capitalizarea bursieră a societăţilor prezente pe piaţa reglementată şi pe sistemul multilateral de tranzacţionare a înregistrat o creştere de peste 50%, ajungând de la începutul anului până în prezent la valoare de aproximativ 246 miliarde lei (faţă de aprox. 164 miliarde lei în anul 2020). 

În contextul evoluţiei burselor europene, se constată faptul că, în luna noiembrie 2021 faţă de luna ianuarie a anului curent, ponderea valorii medii zilnice a tranzacţiilor de la BVB faţă de cele încheiate la Bursa de la Viena a crescut cu aproximativ  plus 14%.

Acţiuni

Piaţa aferentă tranzacţiilor cu acţiuni a înregistrat o creştere de 33% a numărului de tranzacţii efectuate pe segmentul principal de bursă şi de peste 252% pe sistemul multilateral de tranzacţionare (SMT), deşi s-a caracterizat printr-o scădere a volumului tranzacţionat (-19,5%) pe piaţa principală şi cu o scădere (-10%) a valorii tranzacţiilor. Volumul tranzacţionat pe sistemul multilateral de tranzacţionare a fost cu 245% mai mare de la începutul anului curent până în prezent faţă de anul 2020, iar valoarea tranzacţiilor a fost cu 255% mai mare decât la finalul anului precedent.

Obligaţiuni

În ceea ce priveşte piaţa obligaţiunilor se poate observa o creştere a numărului de tranzacţii cu 71% pe segmentul principal de bursă şi cu peste 118% pe SMT, un volum mai mare tranzacţionat (cu 16% pe piaţa principală şi cu 188% pe SMT) cât şi o creştere a valorii tranzacţionate cu 55% pe segmental principal de bursă şi cu aproximativ 230% pe SMT.

Produse structurate

În ceea ce priveşte evoluţia tranzacţiilor cu produse structurate, pe fondul unui număr similar de tranzacţii, s-a înregistrat o creştere a volumului tranzacţionat de peste 92,5% şi a valorii tranzacţionate cu acest tip de instrumente financiare de aproximativ 4%.

Performanţa înregistrată de principalii indici de la începutul anul 2021 până în prezent

 

Redăm în cele ce urmează graficul evoluţiei principalului indice BET care a înregistrat o performanţă de peste 30% de la începutul anului 2021 până în prezent.

Sursa: grafic BVB

Evoluţia/dinamica ofertelor publice în anul 2021

 

Anul 2021 a fost unul activ pentru emitenţi, remarcându-se o creştere a numărului celor care au atras fonduri pe calea ofertelor primare de vânzare de acţiuni  pentru care ASF a aprobat prospecte de ofertă, respectiv 21 prospect comparativ cu anul 2020 când au fost aprobate 14 prospecte sau cu 2019 când autoritatea a primit doar nouă (9) cereri de aprobare.

Pentru 10 dintre emisiuni acţionarii au aprobat şi tranzacţionarea drepturilor de preferinţă, în cazul unui emitent acţionarii aprobând şi tranzacţionarea drepturilor de alocare.

Tot în vederea atragerii de fonduri pentru diferite obiective aprobate de acţionari prin adunările generale extraordinare, autoritatea a aprobat:

-  patru (4) prospecte aferente admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB S.A. a obligaţiunilor emise de Agricover Holding S.A., Impact Developer & Contractor S.A., Libra Internet Bank S.A. şi SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A..

Valoarea împrumutului obligatar al Agricover Holding S.A. şi Libra Internet Bank S.A. este de 40.000.000 euro fiecare, Impact Developer & Contractor S.A. a întocmit prospectul în vederea admiterii la tranzacţionare a 13.163 obligaţiuni, împrumutul obligatar având o valoare de 6.581.500 euro, iar SSIF BRK FINANCIAL GROUP a emis 250.000 obligaţiuni, împrumutul având o valoare de 25.000.000 lei;

  • un prospect de ofertă de vânzare de obligaţiuni convertibile în acţiuni, emise de Life is Hard S.A., societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB S.A., valoarea ofertei fiind de 4.510.100 lei.

 

Anul 2021 a însemnat şi o revenire a ”pieţei ofertelor iniţiale”, fiind aprobate patru (4) oferte publice iniţiale de vânzare de acţiuni, trei fiind derulate în scopul admiterii acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB S.A. iar una este în derulare în vederea admiterii la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB S.A., astfel:

  • TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. – ofertă secundară, ofertanţi fiind 14 acţionari, valoarea ei fiind de 288.000.000 lei;
  • One United Properties S.A. – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, valoarea ei fiind de  259.112.477 lei;
  • AQUILA PART PROD COM S.A – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, valoarea ei fiind de 366.667.400 lei;
  • ABN Systems International S.A. – ofertă primară, ofertant fiind emitentul, aflată încă în desfăşurare.
 

De asemenea, anul a fost marcat de un număr foarte mare de societăţi pentru care autoritatea a emis:

a) certificate de înregistrare a instrumentelor financiare – acţiuni, în scopul listării tehnice pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB S.A.. Au fost emise 20 de astfel de certificate în condiţiile în care anul trecut au fost emis doar 4 astfel de documente. O parte dintre emitenţii noi au derulat deja operaţiuni de majorare a capitalului social în baza prospectelor aprobate de autoritate (ex. Safetech Innovations S.A., Star Residence Invest S.A., Bonas Import Export S.A. etc).

b) certificate de înregistrare a instrumentelor financiare – obligaţiuni, în scopul listării tehnice pe sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de BVB S.A., fiind emise 24 de astfel de certificate în condiţiile în care anul trecut au fost emis 9 certificate. Pentru tranzacţionarea pe piaţa reglementată a obligaţiunilor au fost emise 8 certificate iar pentru tranzacţionarea titlurilor de stat au fost emise 17 certificate;

Aferent operaţiunilor corporative desfăşurate de emitenţi, care au dus la modificări de capital social/ale caracteristicilor instrumentelor financiare, au fost emise nu mai puţin de 75 de certificate de înregistrare a instrumentelor financiare.

Principalele aspecte relevante pentru  activitatea de autorizare şi OPC în cursul anului 2021:

În cursul anului 2021, A.S.F. a lansat un portal dedicat segmentului de autorizare https://autorizari.asfromania.ro. Acest portal a fost iniţiat şi a devenit operaţional pentru facilitarea operaţiunii de depunere/completare a cererilor de autorizare/avizare/retragere. Astfel, autoritatea a venit în sprijinul entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate în vederea soluţionării cu celeritate, eficacitate şi transparenţă a solicitărilor primite, facilitând totodată fluxurile de transmitere a documentelor impuse de cadrul legal în vigoare şi implicit micşorarea perioadei de soluţionare a cererilor.

În legătură cu activele aflate în custodia societăţilor de servicii de investiţii financiare,  evoluţia acestora indică un trend crescător de-a lungul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, societăţile de servicii de investiţii financiare administrează active totale în valoare de 17.738.700.507,58 lei, cu 54,21% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (30.09.2020).

Situaţia la nivelul numărului total de clienţii indică de asemenea o creştere constantă în decursul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, numărul total de clienţi este de 66.301. Numărul total de clienţi raportat la 30.09.2021 este mai mare cu 26,95% faţă de valoarea înregistrată la aceeaşi perioadă a anului trecut.

În ceea ce priveşte segmentul administratorilor de fonduri de investiţii alternative înregistraţi (A.F.I.A. înregistraţi), în perioada supusă atenţiei, un pas important l-a reprezentat apariţia Regulamentului A.S.F. nr. 11/2021 care modifică şi completează prevederile relevante din cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 cu privire la procedura de înregistrare şi condiţiile de funcţionare a A.F.I.A. înregistraţi, în vederea simplificării regulilor aplicabile A.F.I.A. care beneficiază de excepţia de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015. Astfel, urmare a modificărilor legislative mai sus menţionate, respectiv simplificării procedurii necesare înregistrării la A.S.F. a administratorilor de fonduri de investiţii alternative, mai multe entităţi au depus cereri de înregistrare la A.S.F. în calitate de A.F.I.A.

Referitor la segmentul fondurilor de investiţii alternative, în cursului anului 2021 au fost aliniate majoritatea acestor fonduri la prevederile Legii nr. 243/2019 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestei legi.

În legătură cu activele totale la nivelul fondurilor de investiţii administrate de societăţile aflate sub supravegherea ASF, evoluţia acestora indică un trend crescător de-a lungul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, societăţile de investiţii (inclusiv SIF şi FP) administrează active totale în valoare de 48.91 miliarde lei, cu 18% mai mult faţă de finalul anului trecut.

Situaţia la nivelul numărului total de investitori în fondurile de investiţii indică de asemenea o creştere constantă în decursul primelor trei trimestre ale anului 2021. Astfel, la 30.09.2021, un număr de 512.440 de investitori (dintre care 98% sunt persoane fizice) au resursele plasate în fonduri de investiţii. Numărul total de investitori raportat la 30.09.2021 este mai mare cu 19% faţă de valoarea înregistrată la finalul anului trecut, creşterea fiind susţinută de segmentul OPCVM – la nivelul fondurilor deschise de investiţii, numărul de investitori a înregistrat o creştere de 24% la 30.09.2021, faţă de finele anului trecut.

Cele mai importante evoluţii înregistrate la nivelul cadrului legal aplicabil entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.  aflate în aria de competenţă a Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, în cursul anului 2021

„În vederea urmăririi obiectivelor sale constante de promovare, dezvoltare şi susţinere a unei pieţe de capital durabile şi care să constituie un pilon al dezvoltării macroeconomice, Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin intermediul Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (SIIF), are în vedere permanent şi prioritar adoptarea oricăror măsuri care au drept scop funcţionarea adecvată a pieţei de capital, în condiţii de eficienţă şi protecţie a investitorilor. În acest context, în cursul anului 2021, ne-am concentrat eforturile pentru continuarea şi accelerarea  procesului de eficientizare a operaţiunilor derulate pe piaţa de capital. Am revizuit legislaţia specifică pieţei de capital în vederea armonizării ei cu ultimele evoluţii înregistrate pe plan european precum şi cu dinamica pieţei. De asemenea, merită menţionat că am iniţiat un amplu proces de simplificare şi standardizare a documentaţiei şi procedurilor aferente procesului de autorizare/înregistrare a entităţilor care funcţionează pe piaţa de capital în scopul flexibilizării şi debirocratizării acestuia”, Gabriel Grădinescu, Vicepreşedinte ASF.

I. Legislaţia primară

1. Elaborarea proiectului de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vederea adaptării legislaţiei naţionale la noile prevederi europene în materia cerinţelor prudenţiale aplicabile firmelor de investiţii, a fost elaborat Proiectul de Lege privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  ce are ca obiectiv transpunerea Directivei (UE) 2019/2034 privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE şi 2014/65/UE (IFD).

2. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Necesitatea elaborării de către ASF a unui proiect de lege de revizuire a Legii nr.126/2018 a fost generată de modificarea prin trei directive europene (Directiva (UE) 2019/2177, Directiva (UE) 2020/1504, Directiva (UE) 2021/338)) a Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare (MiFID II) transpusă la nivel naţional prin această lege.

Principalele amendamente aduse Directivei 2014/65/UE privind pieţele instrumentelor financiare  MiFID II şi implicit Legii nr. 126/2018 au ca obiectiv facilitarea furnizării de servicii de investiţii şi desfăşurării activităţii de investiţii, în special pentru clienţii profesionali şi contrapărţile eligibile, încurajarea folosirii mijloacelor electronice, concomitent cu protejarea pe deplin a investitorilor de retail.

3. Elaborarea proiectului de lege de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937

Odată cu publicarea în luna noiembrie 2020 a Regulamentului (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937, la nivelul ASF a fost elaborat un proiect de lege de punere în aplicare a acestuia, în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie adoptate la nivel naţional pentru asigurarea cadrului legal şi instituţional care urma să permită aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 începând cu 10 noiembrie 2021. Proiectul de lege a fost  transmis în martie 2021 către Ministerul Finanţelor în vederea derulării procesului de avizare interministerială a acestuia, precum şi BNR în vederea clarificării rolului şi implicării instituţionale a celor două autorităţi în contextul aplicării regulamentului european şi a completării lui în acest sens.

Reamintim că Regulamentul (UE) 2020/1503 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937 reprezintă prima iniţiativă de a reglementa într-o manieră unitară, la nivel european, activitatea de finanţare participativă (i.e. crowdfunding).

 

4. Elaborarea şi promovarea proiectului delege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital,  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Urmare a publicării în Jurnalul Oficial al UE a Directivei (UE) 2019/1160 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2011/61/UE în ceea ce priveşte distribuţia transfrontalieră a organismelor de plasament (Directiva CBDF), ASF, în calitate de autoritate competentă în ceea ce priveşte reglementarea, autorizarea şi supravegherea OPC şi a administratorilor acestora, a iniţiat demersurile de elaborare a unui proiect de lege de transpunere a prevederilor acestei directive în legislaţia naţională.

Directiva CBDF modifică anumite prevederi în vigoare cu privire la procesul de distribuţie transfrontalieră a OPC (OPCVM şi FIA), eliminând sau lăsând mai relaxate anumite cerinţe pentru administratori, astfel încât să faciliteze distribuţia transfrontalieră a acestor produse financiare la nivel U.E.. Scopul elaborării ei a fost acela de a creşte transparenţa cerinţelor naţionale, de a elimina anumite cerinţe împovărătoare şi de a armoniza normele naţionale divergente, astfel încât distribuţia transfrontalieră a fondurilor de investiţii să fie mai simplă şi mai rapidă.

De asemenea, ca element de noutate, sunt reglementate conceptele de retragere a notificăriiprivind distribuţia transfrontalieră a O.P.C. şi de pre-marketingîn cazul F.I.A./ EuVECA şi EuSEF.

Suplimentar faţă de transpunerea Directivei CBDF, proiectul de lege introduce şi o serie de modificări şi completări ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Legii nr. 74/2015 şi ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate ca urmare a ultimelor evoluţii legislative europene în materie sau, după caz a concluziilor relevate din practica de autorizare şi supraveghere de către A.S.F. a O.P.C. sau a emitenţilor.

În luna septembrie 2020, ASF a transmis proiectul de lege menţionat mai sus către Ministerul Finanţelor în vederea iniţierii procesului de promovare şi avizare interministerială a acestuia.

Proiectul de lege a fost supus consultării publice de către MF şi se află în prezent în procedură de avizare interministerială.

II. Legislaţia secundară

 

1. Regulamentul A.S.F. nr.6/2021 de modificare şi completare a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

Prin acest regulament se aduc în principal clarificări legate de includerea provizioanelor în totalul datoriilor pentru calculul VAN lunar (modalitatea de calcul al valorii activului net (VAN) în cazul organismelor de plasament colectiv de tip FIAIR constituit prin act constitutiv) precum şi completări referitoare la modul de aplicare a cerinţelor art.32 alin.(1) din Legea nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în cazul AOPC înfiinţate anterior intrării în vigoare a acestei legi.

2. Regulamentul nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative

Obiectivul elaborării acestui regulament a fost creşterea gradului de flexibilitate şi armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiţii alternative şi a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată şi încurajată înregistrarea şi funcţionarea acestor tipuri de entităţi în România pentru a contribui la creşterea şi dezvoltarea industriei de fonduri de investiţii autohtonă.

Astfel, prin acest regulament se modifică şi completează prevederile relevante din cadrul Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 cu privire la procedura de înregistrare şi condiţiile de funcţionare a A.F.I.A. înregistraţi, în vederea simplificării regulilor aplicabile A.F.I.A. care beneficiază de excepţia de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 şi creşterea gradului de conformitate a prevederilor acestui regulament cu prevederile aplicabile din lege.

3. Regulamentul nr. 13/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 

Regulamentul are în vedere, în principal, corelarea cu modificările şi completările aduse Legii nr. 24/2017 prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 648/2012.

4. Regulamentul A.S.F. nr. 14/2021 privind modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii

Scopul acestui regulament a fost introducerea unor prevederi care să asigure o mai mare claritate în aplicare, asigurându-se totodată şi o mai bună armonizare cu prevederile Legii nr. 243/2019, prin revizuirea dispoziţiilor legale referitoare la termenul de publicare pe site-ul AFIA/ FIAIR a rapoartelor cu privire la valorile V.A.N. şi V.U.A.N. calculate de administrator şi certificate de depozitar, precum şi cu privire la situaţia detaliată a investiţiilor la data de raportare precum şi a celor referitoare la definirea unor termeni utilizaţi în legislaţia specifică OPCVM şi FIA.

Material realizat de Gabriel Grădinescu, vicepreşedinte ASF, responsabil cu piaţa de capital.


 

 


 

 
 
 
 
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - ieri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9457
Diferență: -0,004
Ieri: 4.9459
Azi: 4.6715
Diferență: -0,0321
Ieri: 4.6730
Azi: 5.7258
Diferență: -0,3585
Ieri: 5.7464
Azi: 4.8931
Diferență: 0,2623
Ieri: 4.8803