• Leu / EUR4.7581
  • Leu / GBP5.4956
  • Leu / USD4.2268
Burse - Fonduri mutuale

Indecizia investitorilor ar putea creşte după trecerea dividendelor

Autor: Vlad Popescu

19 mai 2014 723

Bursa a închis vineri în urcare uşoară, cu 0,18%, pe un rulaj mediu, susţinut în principal de acţiuni care înregistrează de obicei o lichiditate ridicată, dar şi de o tranzacţie de tip deal cu titluri SIF Ol­tenia (SIF5), care a reprezentat aproape jumătate din volumele transferate pe BVB.

Acţiunile Fondul Pro­prietatea (FP) au ter­minat şedinţa de vineri în creştere cu 0,19%, la 0,7965 lei, ge­ne­rând cea mai bună li­chi­ditate din piaţa prin­cipală, de 5,3 mil. lei. Ti­tlu­rile Rom­gaz (SNG) şi OMV Pe­trom (SNP) au fost de ase­menea în atenţia in­ves­ti­to­ri­lor, cu rulaje de peste 2 milioane lei.

Titlurile Rompetrol Ra­finare (RRC) au în­chis în urcare cu 5,95%, cea mai puter­ni­că creş­te­re înregistrată vineri pe bursă, la 0,0445 lei.

La ora 18:00, indicele general BET-C afişa un câştig de 0,18%, în timp ce in­di­ce­le BET, al celor mai lichide 10 ac­ţiuni, a evoluat în stagnare. Indicele BET-NG al titlurilor din sectorul ener­giei a înre­gis­trat de asemenea o variaţie ne­sem­ni­ficativă, coborând cu mai puţin de 0,1%.

WikiZF: Profilul companiei SIF Oltenia

WikiZF: Profilul companiei Fondul Proprietatea

Agenţia americană de evaluare fi­nan­ciară Standard & Poor's (S&P) a îm­bu­nătăţit vineri dimineaţă ratingul Ro­mâniei cu o treaptă, la „BBB-“, cu per­spectivă stabilă. România a trecut ast­fel în categoria „investment grade“, re­co­man­dată pentru investiţii pe termen lung.

„În perioada imediat următoare cred că ne vom confrunta cu o creştere a in­deciziei investitorilor datorată turbu­lenţelor indicilor externi pe de o parte şi optimismului datorat factorilor interni pe de altă parte. Mai exact, acest lucru cred că va duce la o creştere a vo­la­tilităţii pieţei odată ce au trecut da­tele de înre­gistrare a divi­den­de­lor, dar pe mă­sură ce situaţia se va de­ten­siona cred că putem avea aşteptări po­zitive pentru miş­ca­rea ge­ne­ra­lizată a pieţei până la finalul anului“, a de­clarat Mihai Mu­re­şian, direc­tor tran­zac­ţionare la SSIF Inter­ca­pital In­vest.

WikiZF: Profilul companiei Romgaz

WikiZF: Profilul companiei Rompetrol Rafinare

Investitorii au tranzacţionat vineri pe BVB acţiuni în valoare totală de 38,5 mi­lioane lei (8,7 milioane euro), lichi­di­tate care depăşeşte media ultimei pe­rioade, însă se plasează cu mult sub rulajele de joi şi marţi, apropiate de ma­ximul ultimei luni.Indicele BET-FI, al titlurilor celor cinci SIF-uri şi al ac­ţiu­ni­lor Fondului Proprietatea, a avansat vineri cu 1,27%.

WikiZF: Profilul companiei OMV Petrom

Indicele extins BET-XT a urcat cu 0,37%, iar indicele extins BET-BK a avansat cu 0,43%. Indicele BET-XT reflectă evoluţia primelor 25 de acţiuni în funcţie de lichiditate, in­clu­siv SIF-urile şi FP, iar BET-BK in­clude cele mai lichide 25 de titluri, printre care SIF-urile şi Fondul Proprietatea, dar şi ac­ţiunile băncii austriece Erste (EBS).

 

 

 

Principalele valute BNR - luni, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.7581
Diferență: -0,0063
Ieri: 4.7584
Azi: 4.2268
Diferență: -0,0898
Ieri: 4.2306
Azi: 5.4956
Diferență: 0
Ieri: 5.4956
Azi: 4.1488
Diferență: -0,4821
Ieri: 4.1689