Burse - Fonduri mutuale

(P) ANUNŢ privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF BANAT-CRISANA S.A. la preţul de 2,50 RON/acţiune aprobată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 1263 din 16.10.2019

(P) ANUNŢ privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF BANAT-CRISANA S.A. la preţul de 2,50 RON/acţiune aprobată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 1263 din 16.10.2019

Autor: Publicitate

17.10.2019, 08:00 559

Emitent: SIF BANAT-CRISANAS.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/1898/1992, Cod Unic de Înregistrare 2761040 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.

Ofertant: SIF BANAT-CRISANA  S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/1898/1992, Cod Unic de Înregistrare 2761040 (denumita in continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a..

Obiectivul investitional al Ofertantului il reprezinta efectuarea de investiţii financiare, gestionarea portofoliului de investiţii şi exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor în care se investeşte în vederea maximizării valorii propriilor acţiuni. Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administratie format din cinci membri numiti pentru o perioada de patru ani. In legatura cu actiunile emise de SIF Banat-Crisana S.A., Ofertantul detine in mod direct un numar de 89.656 actiuni, persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar de 215.255 actiuni ale Emitentului.

Oferta:Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de maxim 18.771.068actiuni emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului (“Oferta Publica”), ce reprezinta 3,6275 % din capitalul social inregistrat la registrul comertului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent.

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului din 26 aprilie 2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 1893 din 17.05.2018, in vederea reducerii capitalului social.

Intermediar:SSIFSwiss CapitalS.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de inregistrare 8450590, inregistrata in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJR01SSIF/400054 (denumit in continuare “Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice: Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare, intre data de  22.10.2019 si 04.11.2019 si va fi lansata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat in cel putin un ziar de informare generală sau financiară şi cu răspândire naţională, precum şi într-unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului, tiparite sau online. Ofertantul declara ca a intocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, fax 021.408.42.00 si la sediul Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Emitentului (www.sif1.ro).

Modalitatile si locurile de subscriere. Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul SSIF Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucureşti.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni pana Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 12.00.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea Ofertei Publice.

 
AFACERI DE LA ZERO