Burse - Fonduri mutuale

Reducerea condiţiilor de cvorum pentru AGA la SIF-uri intră de mâine în vigoare. Bariere ridicate pentru majorări de capital şi răscumpărări

Reducerea condiţiilor de cvorum pentru AGA la SIF-uri...

Autor: Roxana Pricop

14.01.2015, 19:22 833

Legea numărul 10/2015 prin care au fost redus condiţiile de cvorum pentru SIF-uri va intra de joi, 15 ianuarie, în vigoare.

Legea modifică ordonanţa de urgenţă a guvernului nr 32/2012 care reglementează activitatea fondurilor de investiţii.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului de lege se numără reducerea cerinţelor de cvorum pentru Adunările Generale Extraordinare ale SIF-urilor şi alinierea lor la condiţiile legii societăţilor comerciale 31/1990. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare la SIF-uri va fi necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot, potrivit legii 31/1900.

“Odată cu intrarea în vigoare a legii se vor putea face majorări de capital şi răscumpărări de acţiuni, operaţiuni până acum imposibil de făcut la patru dintre SIF-uri din cauza condiţiilor ridicate de cvorum”, a spus Cristian Duţescu, avocat specializat în piaţa de capital.

Până în prezent, prin actele constitutive a patru dintre SIF-uri este impus un cvorum minim de 75% din totalul drepturilor de vot pentru AGEA la prima convocare şi de minim 50% din totalul drepturilor de vot pentru AGEA la a doua convocare. Aceste condiţii au făcut ca luarea deciziilor în AGEA să fie extrem de dificilă.

Deciziile de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se vor lua cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.