Burse - Fonduri mutuale

Şeful FP: GDR-urile la Londra arată interes crescut pentru fond

Şeful FP: GDR-urile la Londra arată interes crescut pentru fond

Autor: Roxana Pricop

18.08.2015, 00:03 318
Împachetarea a 32% din toate acţiunile disponibile ale Fondului Pro­prie­tatea în GDR-uri ce se tranzac­ţio­nează la bursa din Londra arată că există un interes crescut pentru fond din partea investitorilor internaţionali, spune Greg Konieczny, managerul acti­velor de 12,8 miliarde de lei ale FP.

Fondul s-a listat pe 29 aprilie pe siste­mul dedicat fondurilor de investiţii al bursei de la Londra.

Listarea s-a rea­li­zat prin inter­mediul unor instru­mente fi­nan­ciare numite Global Depo­sitary Re­ceipts (GDR-uri), folosite şi în cazul lis­tă­rilor Romgaz şi Electrica. Fiecare GDR are în spate cât 50 de ac­ţiuni FP, fiind denominat în dolari. La 31 iulie, peste 30% din capitalul social sub­scris şi vărsat al fondului era împa­chetat sub formă de GDR-uri.

„Observăm în continuare un interes crescut pentru fond având în vedere di­men­siunea programului de GDR-uri pe LSE ( bursa de la Londra - n. red.), care în prezent reprezintă aproximativ 32% dintre toate acţiunile disponibile. Aces­tea sunt veşti bune pentru Ro­mâ­nia, care acum e mai accesibilă investi­to­rilor străini, existând astfel un impact pozitiv asu­pra pieţei locale de capital“, a spus Greg Konieczny.

Din momentul listării la bursa din Londra şi până în prezent, acţiunile FP s-au depreciat cu 13%. Luând în calcul şi distribuţia de capital de 0,05 lei/acţiune făcută de fond în această vară, depre­cierea titlurilor FP se reduce la circa 8%. Managerul FP susţine că a observat o creştere încurajatoare a lichidităţii FP în urma listării sale secundare, situaţie ce indică un impact pozitiv asupra pieţei lo­cale de capital.

În anticiparea listării secundare la bursa din Londra, valoarea medie zil­nică de tranzacţionare a acţiunilor FP pe bursa de la Bucureşti a crescut cu 17% în aprilie în comparaţie cu valoarea me­die din primul trimestru al anului, po­trivit managerului FP. În luna mai a avut loc o scădere atât în lichiditatea FP, pre­cum şi în valoarea medie zilnică de tran­zac­ţionare a BVB. Lunile ulterioare au arătat o inversare completă, astfel încât li­chi­ditatea medie a FP pe BVB a cres­cut din nou în luna iunie cu 19% şi cu peste 52% în iulie în comparaţie cu media din T1 2015.

AFACERI DE LA ZERO