Burse - Fonduri mutuale

Transelectrica a făcut profit de 27 mil. lei anul trecut

Transelectrica a făcut profit de 27 mil. lei anul trecut

Foto Victor Ciupuliga

Autor: Stefan Musgociu

18.02.2013, 00:05 662

Compania de transport al energiei electrice Transelectrica Bucureşti (TEL) a avut anul trecut un profit net de 27 de mil. lei (6 mil. euro), de peste patru ori sub câştigul din precedentul exer­ciţiu finan­ciar, de aproape 114 mil. lei, potrivit infor­maţiilor finan­ciare pre­liminate întoc­mite conform stan­dar­delor internaţionale de conta­bilitate (IFRS).

Veniturile operaţionale au scăzut anul tre­cut cu 13,4%, la 2,71 miliarde de lei (608,6 mil. euro), iar cheltuielile din exploatare au coborât cu 10,8%, la 2,63 miliarde de lei (590,2 mil. euro). În pre­cedentul exerciţiu financiar, veni­turile au fost de 3,13 miliarde de lei, iar chel­tuielile de aproape 2,95 miliarde de lei.

Transelectrica menţionează că volu­mul de energie electrică transportată a scăzut cu 3,8%, de la 56,05 milioane MWh în anul 2011 la 53,93 milioane MWh în anul 2012, se arată în raportul preliminar transmis bursei.

"Veniturile obţinute din serviciile de bază furnizate de companie (activităţile care permit profit: serviciile de transport şi serviciile de sistem tehnologice) au înre­gistrat o diminuare de numai 2,7% faţă de anul anterior, în timp ce veniturile obţinute din celelalte activităţi (servicii de sistem tehnologice, administrare piaţă şi piaţa de echilibrare) au înregistrat o dimi­nuare accentuată, de peste 20% faţă de anul anterior. Şi cheltuielile operaţionale au înregistrat o scădere de circa 1%", se arată în comunicat.

Compania a consemnat un profit din exploatare EBIT de 81,7 mil. lei (18,3 mil. euro), de peste două ori sub câştigul din anul 2011, de 182,4 mil. lei.

În acelaşi timp, compania a înregistrat pierderi financiare de 39,2 mil. lei (8,8 mil. euro), cu 21% peste rezultatul negativ din precedentul exer­ciţiu financiar, de 32,4 mil. lei. Depre­cierea monedei naţionale a deter­minat o pierdere financiară de 39 mil. lei, potrivit Transelectrica.

Profitul înainte de impozitul pe profit a fost de 42,5 mil. lei (9,5 mil. euro), de 3,5 ori sub câştigul din anul 2011, de aproape 150 mil. lei. Transelectrica menţionează că si­tuaţiile financiare sunt întocmite în con­for­mitate cu standardele inter­naţionale de raportare financiară, nu sunt consolidate la nivel de grup şi nu au fost auditate.

"Faţă de acest rezultat preliminar, rezul­tatul financiar individual final poate fi influenţat de următoarele acţiuni: reevaluarea imobilizărilor corporale la data de 31.12.2012, în vederea aplicării pentru prima dată a standardelor; fina­lizarea decontărilor pe piaţa de echili­brare; alte acţiuni de retratare a unor ope­raţiuni conform IFRS", se arată în co­municat.

La finalul anului trecut, după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat creşterea tarifelor percepute de companie pentru transportul energiei (cu 12,7%) şi pentru serviciul de sistem (cu 6,8%).

Compania este controlată de Minis­terul Economiei, care deţine un pachet de 58,69%, un alt acţionar important fiind Fondul Proprietatea (FP), cu 13,5% din acţiuni, potrivit celor mai recente raportări de la BVB.

Acţiunile Transelectrica au încheiat şedinţa bursieră de vineri în scădere cu 2,25%, la 13,88 lei. La această cotaţie, ca­pita­lizarea bursieră este de 1,017 miliarde de lei (232 mil. euro).

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Bankers Summit'24