Business Construct

Oraşul din România care a ajuns noul Cluj. Se luptă cot la cot cu Bucureşti sau Timişoara

Oraşul din România care a ajuns noul Cluj. Se luptă...

Autor: Bogdan Alecu

02.12.2018, 08:48 141483

Martin Slabbert, cofondator şi CEO al Prime Kapital, companie de dezvoltare imobiliară şi investiţii, spu­ne că după Cluj, cel mai mare po­ten­ţial de creştere în perioada ur­mă­toare o are Iaşiul, IT-ul fiind un puter­nic motor. Dezvol­ta­torul are în plan să de­ma­re­ze la Iaşi un proiect imo­biliar pe un teren de 11 hec­tare, care să inclu­dă atât un parc de birouri, cât şi locuinţe.

„Putem spune că Iaşiul este noul Cluj din punctul de vedere al poten­ţia­lului. Acolo vom lansa cel mai ma­re pro­iect mixt din România. Va avea atât o componentă reziden­ţia­lă, cât şi una de birouri. Vom face acolo un proiect de 100.000 mp suprafaţă în­chiriabilă de birouri, dar în faze. Acesta va fi cel de-al trei­lea mare proiect re­zi­denţial dezvol­tat de Prime Kapital după Avalon Estates, proiect a cărui construcţie urmează să demareze în vara anului următor în zona Pipera din Capitală, ur­mat de proiectul de pe plat­forma Marmura din zona Bucu­reştii Noi.

Iaşiul a ajuns în ul­timii ani unul din­tre ora­şele mari ale ţă­rii ală­turi de Bu­­cu­­reşti, Cluj şi Timi­şoa­ra, cu 20.000 de an­gajaţi în in­dustria de IT, la care se ada­u­gă peste 2.500 de absolvenţi în fiecare an.

Dan Zaharia, consul­tant de imo­bi­liare şi pro­iec­te de investiţii pentru Iaşi, spunea în cadrul unei emisiuni ZF Live că cel puţin doi ambasadori vizitează Iaşiul în fiecare lună, însoţiţi de inves­ti­tori, pentru a prezenta oportunităţile de investiţii.

Iaşiul poate fi numit „ultima redută a IT-ului şi outsourcing-ului. El spunea că până acum toată lumea s-a îndreptat spre Timişoara şi Cluj, iar acum nu mai au unde să se ducă în România, decât dacă se duc în oraşele terţiare care vin pentru investitori cu avantajul salariilor mai mici.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro