Business Hi-Tech

Contractele cu operatorii telecom se modifică. Ce trebuie să schimbe Cosmote, Vodafone şi Orange până sâmbătă

Contractele cu operatorii telecom se modifică. Ce trebuie să schimbe Cosmote, Vodafone şi Orange până sâmbătă

Autor: Adrian Dumitrache

23.02.2012, 14:37 44990

Operatorii telecom trebuie să modifice, până sâmbătă, contractele încheiate cu utilizatorii finali şi să introducă mai multe clauze minime obligatorii în scopul protecţiei consumatorilor, a anunţat, joi, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

"Conform noului cadru legal din domeniul telecom, începând de sâmbătă, 25 februarie, în scopul protecţiei consumatorilor, contractele încheiate de aceştia cu furnizorii de servicii de comunicaţii vor conţine mai multe clauze minime obligatorii. De asemenea, noile dispoziţii legale stabilesc, printre altele, un prag maxim pentru durata iniţială a contractului şi aduc unele modificări referitoare la încheierea contractelor la distanţă ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice", se arată într-un comunicat al instituţiei remis MEDIAFAX.

Durata maximă iniţială a contractelor încheiate cu utilizatorii finali persoane fizice nu mai poate depăşi 24 de luni.

Furnizorii au obligaţia de a le oferi consumatorilor şi posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durată contractuală de cel mult 12 luni, astfel încât aceştia să poată alege oferta care se potriveşte cel mai bine nevoilor lor.

Totodată, în cazul în care utilizatorii finali persoane juridice doresc să beneficieze de servicii de comunicaţii în condiţiile oferite consumatorilor, furnizorii au obligaţia să dea curs solicitărilor acestora.

În ceea ce priveşte clauzele contractuale, potrivit noilor reglementări, operatorii au obligaţia de a include în contracte, printre altele, restricţiile pe care le impun în ceea ce priveşte utilizarea echipamentului terminal, categoriile de măsuri pe care le pot lua în cazul apariţiei unor incidente sau ameninţări de securitate, precum şi informaţii privind procedurile de gestionare a traficului în scopul de a evita congestionarea reţelei.

"Aceste informaţii vor permite abonaţilor, de exemplu, să afle dacă furnizorul le va restricţiona accesul către anumite site-uri sau aplicaţii de pe internet, dacă le va coda telefonul în reţeaua sa sau dacă le va limita viteza de transfer după atingerea unui anumit volum al traficului", se spune în comunicat.

În cazul incidentelor sau ameninţărilor de securitate, furnizorii trebuie să prevadă în contract tipul de acţiune pe care ar putea să o întreprindă şi impactul acesteia asupra continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor la un nivel normal (de exemplu: limitare, restricţionare sau întrerupere a serviciului), precum şi condiţiile în care se vor produce aceste restricţionări.

În afara acestor noi clauze, contractele trebuie să conţină, ca şi până acum, datele de identificare a furnizorului, serviciile oferite, calitatea asigurată, tarifele şi modul de aplicare a acestora, modalitatea de obţinere a informaţiilor la zi privind tarifele, termenul de conectare iniţială, tipurile de servicii de asistenţă tehnică oferite, durata contractului, condiţiile de reînnoire şi încetare a contractului, informaţii privind suspendarea serviciului, despăgubirile în cazul nerespectării clauzelor contractuale şi procedura de soluţionare a litigiilor.

În plus, potrivit reglementărilor ANCOM, contractele încheiate pentru furnizarea de servicii de acces la internet trebuie să conţină clauze referitoare la parametri de calitate precum: viteza nominală/maximă de transfer a datelor, viteza minim garantată, dacă este cazul, întârzierea şi variaţia întârzierii de transfer, rata pierderii de pachete, termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet, exprimat în zile calendaristice, precum şi termenele de remediere a deranjamentelor şi de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor, exprimate în ore.

Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile acestor parametri, prima raportare urmând să aibă loc la data de 25 aprilie.

"Aceste modificări se aplică atât contractelor încheiate începând cu 25 februarie, cât şi contractelor aflate în derulare, furnizorii având obligaţia de a le modifica, precum şi de a informa abonaţii despre acest lucru. Având în vedere că aceste modificări sunt impuse de prevederile legale, iar nu o manifestare de voinţă a furnizorilor în sensul modificării unilaterale a clauzelor contractuale, utilizatorii aflaţi în perioada minimă contractuală nu vor putea invoca aceste modificări pentru a solicita rezilierea contractului fără plata penalităţilor agreate", se arată în comunicat.

Prin noul cadru legislativ, ANCOM a preluat atribuţiile de monitorizare şi control şi asupra contractelor încheiate la distanţă între furnizorii de servicii de comunicaţii şi utilizatori.

Contractele la distanţă sunt acele contracte încheiate exclusiv printr-unul sau mai multe mijloace de comunicaţie la distanţă care nu necesită prezenţa fizică simultană a celor două părţi (de regulă, telefon sau e-mail).

De asemenea, ANCOM va putea lua măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul şi posibilitatea utilizatorilor finali cu dizabilităţi de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice adaptate nevoilor lor şi în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali.

Pentru a identifica aceste măsuri, autoritatea a comandat un studiu de piaţă care să arate care este gradul de utilizare a serviciilor de comunicaţii în rândul persoanelor cu dizabilităţi, principalale dificultăţi cu care se confruntă acestea în achiziţionarea şi utilizarea serviciilor, precum şi propunerile lor cu privire la îmbunătăţirea situaţiei de fapt, pe baza experienţei proprii.

ANCOM poate sancţiona furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pentru neincluderea în contracte a acestor clauze minime obligatorii şi poate soluţiona litigiile nerezolvate pe cale amiabilă dintre utilizatori şi furnizori pentru nerespectarea acestor clauze. Pentru soluţionarea acestor litigii, utilizatorii se pot adresa instituţiei.

Noile prevederi sunt cuprinse în OUG 111/2011 privind comunicaţiile.