Business Hi-Tech

Dorin Pena, general manager al Cisco România: Reţelistica începe să conteze din ce în ce mai mult în business pentru că afacerile depind de tehnologie, iar dispozitivele sunt conectate la internet

Autor: Cristina Bellu, Adrian Seceleanu, Ştefan Stan

26.06.2017, 00:08 970

Numărul de dispozitive conec­tate la reţelele companiilor a crescut spectaculos în ultimii ani în România, iar tendinţa se va păstra şi în anii următori în contextul în care procesele de digitalizare accelerează, astfel că mediul de business, dar şi sectorul public vor avea nevoie de soluţii noi de gestionare a infrastructurii, care să automatizeze cât mai multe din sarcinile de rutină.

„În România, strict pe piaţa de aici, vedem aceste tendinţe de digitalizare, de transfer al traficului de date către echipamente mobile accelerându-se. Vorbim despre implementări în zona IoT (Internet of Things), de companii care vor să-şi eficientizeze businessul  şi vor să înţeleagă mai bine cum funcţionează acesta. Clienţii noştri au din ce în ce mai multe dispozitive conectate la reţea, un lucru foarte important de subliniat este că există din ce în ce mai multe dispozitive mobile în zona critică de business“, a declarat în cadrul unei ediţii speciale a emisuniide business ZF Live Dorin Pena, general manager al subsidiarei locale a gigantului american Cisco, unul dintre cei mai mari furnizori globali de echipamente şi servicii de reţelistică.

El a adăugat că businessul companiei a avut o evoluţie pozitivă în anul fiscal care se încheie în iulie, în ciuda contextului incert, fără a oferi însă cifre exacte. „Businessul Cisco din anul fiscal care se încheie a fost pozitiv pentru noi, rezultatul fiind oarecum paradoxal în condiţiile unui context incert. Un business precum cel al Cisco, care este prezent în toate verticalele de business locale, are nevoie de stabilitate pentru creştere. Suntem optimişti că ne vom atinge acest potenţial.“

Un motor de creştere pentru Cisco pe piaţa locală va fi reprezentat şi de noua suită de soluţii de reţea prezen­tată de com­panie în cadrul confe­rinţei, care se bazează pe algoritmi de inteligenţă artifi­cială şi big data pentru a automatiza sarcini.

„Am lansat în România un portofoliu nou, o abordare care credem că va revoluţiona lumea reţelistică. Astăzi, din ce în ce mai multe dispozitive sunt conectate la internet, tot mai multe businessuri depind de tehnologie, aşa încât putem spune că termenul digital este deja în vocabularul oamenilor de afaceri. Toate aceste lucruri cer tot mai mult de la reţea, de la platformă. Pe fondul acesta, reţeaua devine un element critic  pentru busi­ness, şi nu mai este folosită  doar pentru o simplă comunicare sau pentru divertis­ment. În acest context, ne-am propus să schim­băm modelul fundamental în care sunt create reţelele. Acum mergem către ostra­tegie care îmbină zona de hardware cu zona de software, un salt spectaculos către adap­tabilitatea acestora“, a explicat Pena la ZF Live.

„Pe bază de algoritmi de machine learning şi de big data, reţelele vor fi capabile să înveţe conti­nuu, să se adapteze în fiecare zi“, a comen­tat anunţul Cis­co Ovidiu Ghi­man, di­rector comer­cial pe seg­men­tul busi­ness al grupului de co­municaţii fixe şi mobile Tele­kom Ro­mâ­nia. „Ne ui­tăm atent la provo­cările din piaţă. În economia digitală vorbim de un trafic crescut de date, de o cantitate din ce în ce mai mare de informaţii colectate, vorbim de un număr tot mai mare de senzori colectaţi. Toate aceste lucruri au impact la nivelul senzorilor de acces, dar şi la nivelul aplicaţiilor cu care utilizatorii finali interacţionează. Este o provocare de scalabilitate şi o provocare de securitate. Reţeaua este primul loc în care ameninţările cibernetice pot fi înregistrate şi stopate“, a adăugat Ghiman.

Directorul Telekom, grup care şi-a dezvoltat în ultimii ani un business din furnizarea de soluţii integrate IT&C, afirmă că România ar avea nevoie de proiecte de digitalizare a administraţiei, care să simplifice interacţiunea dintre stat şi cetăţean şi care să pună în valoare noile tehnologii.

„Dacă ne uităm la gradul de tehnologizare al economiei româneşti, este un potenţial uriaş în sectorul public, care are un grad extrem de mic. În sectorul privat este un grad mai ridicat. Prioritatea o reprezintă digitalizarea sistemului public, digi­tali­zarea admi­nistraţiilor locale şi centrale, lucru care se poate face doar cu o iniţiativă puternică ve­nită dinspre gu­vern. Aceasta poate avea o mulţime de beneficii pen­tru eco­no­mie. Vor­bim de acces mai uşor al cetă­ţenilor la servicii pu­blice, debi­ro­cratizarea inter­acţiunii din­tre stat şi cetă­ţeni, colec­tare mai uşoară de taxe etc. Aceas­ta ar crea un cadru în care sectorul privat să investească şi să continue să sprijine adop­tarea de noi teh­nologii.“ Statul trebuie să inves­tească şi el în IT, nu doar să pri­veas­că la ceea ce se întâmplă în sec­torul privat, a susţinut Ovidiu Ghiman.

„Provocările de bază sunt: o iniţiativă top-down a statului, însă şi o nevoie clară de a continua să investim în educarea pieţei. Nu trebuie să facem doar noi, din sectorulprivat. Statul trebuie să înţeleagă că nu este suficient să avem câteva resurse umane foarte bine pregătite, care de multe ori se transformă în produse de export, ci avem nevoie să investim în IT. Nu trebuie să mergem dincolo de programul de guvernare. Lipseşte capacitatea de organizare. Statul trebuie să se organizeze astfel încât aceste proiecte să ajungă în faza de implementare: să se organizeze licitaţii, să existe bugete. Cu toate discuţiile din jurul agendei digitale, există 36 de evenimente din viaţa cetăţea­nului care trebuie adresate. Orice element care uşurează interacţiunea cetăţeanului cu administraţia locală şi centrală, de la cât de uşor se plătesc taxele la cât de uşor se emite un buletin sau un permis de conducere, sunt măsuri cu un impact concret imediat.“

„Reţelele au evoluat faţă de pri­mele zile ale reţelisticii, de acum 30-35 de ani, şi am construit noi func­ţio­­nalităţi în piaţă prin inginerie inte­li­gentă. Dar mo­dul în care gestio­năm re­ţe­lele necesită încă multe intervenţii ma­nuale, ceea ce face operaţiunile de reţelistică di­ficile şi relativ înce­te. Se vede o îmbu­nătăţire în efici­enţă, dacă acum 15 ani o persoană putea avea grijă de 10-15 servere, acum poate ajunge să aibă grijă de câteva mii de servere datorită automatizării. În acelaşi timp, este clar că totul se mişcă către o scală mult mai mare, având în vedere mobilitatea mult mai mare şi evoluţia Internet of Things. Este clar că acest tip de networking nu este sustenabil pe termen lung,dacă inginerii continuă să aibă grijă manual de servere. Noua reţea lansată de Cisco este un sistem revoluţionar pentru că face experienţa administratorilor complet diferită faţă de ce era în trecut. Reţeaua va fi în continuare construită pe bază de switchuri şi puncte de acces, însă unul dintre lucrurile noi este că transformăm reţeaua în ceva asemănător cu un organism viu, cu un sistem complex“, a explicat Petr Pavlu, directorul diviziei de ingineria sistemelor din cadrul Cisco din regiunea EMEA.

„Eu sunt entuziasmat de partea de auto­matizare şi migrarea către inteligenţa arti­ficială“, a comentat anunţurile Cisco Dragoş Stroescu, directorul executiv al Da­ta­net Systems, unul dintre cei mai mari inte­gratori de pe piaţa locală, care este şi partener al firmei americane.România însă este afectată în mod particular de fenomenul brain drain, iar pe acest fond, orice soluţie care reuşeşte să eficientizeze foarte mult utilizarea forţei de muncă, care devine cea mai importantă resursă, este bine-venită. Posibilitatea de a face mai mult cu mai puţini oameni este un lucru foarte bun. Pentru cei care s-au uitat în zonele tehnologice, marele avans este în partea de securitate şi control.“

Şeful Datanet a mai spus că piaţa este marcată de reticenţa clienţilor din sectorul public de a investi în tehnologie. „Anul acesta este un peisaj foarte competitiv pe piaţa de IT&C din România, dar din păcate piaţa este guvernată încă de o reticenţă în a cheltui, în a investi, nu neapărat în zona privată, ci în zona sectorului public. Clienţii se împart pe două categorii detendinţe, respectiv tendinţa de refresh, de înlocuire a echi­pamentelor vechi şi categoria care este interesată de cele mai avansate apariţii tehno­logice şi care investeşte în zona de data center şi securitate. Partea de refresh teh­nologic aduce în portofoliul clienţilor posi­bilitatea de implementare a tehnolo­giilor noi.  Nu este numai un refresh de hardware, ci şi de software“, a menţionat Stroescu.

Ce au mai declarat invitaţii la ZF Live

Dorin Pena, general manager al Cisco România

♦Strategia noastră nu vizează încetarea utilizării produselor Cisco existente într-o anumită formă şi trecerea către un alt portofoliu de soluţii. Vrem continuitate, evoluţie.  Multe dintre conceptele prezentate astăzi au fost lansate de noi în urmă cu un anşi sunt integrate deja în produsele noastre. Clienţii vor avea acces la portofoliul de produse Cisco, noi adăugăm funcţionalităţi noi acestora. Lansăm model de business nou în ceea ce priveşte consumul reţelelor. Orice evoluţie se face în timp. Nu vrem să perturbăm businessul clienţilor noştri. Totul se va face gradual.

♦ Evoluţia dispozitivelor conectate este spectaculoasă. Până în 2021, în Europa Centrală şi de Est,  vor exista trei dispozitive conectate la internet  pe cap de locuitor, potrivit unui studiu realizat de noi. Tipul dispozitivelor care generează trafic se va schimba, disozitivele mobile vor genera cel mai mare trafic. În 2021 doar 21% din trafic va fi generat de pe un dispozitiv fix , 8% din trafic va veni din TV şi 53% de pe smartphone-uri.Explozia dispozitivelor mobile şi comunicaţiilor M2M (Machine to Machine) peste 50% din trafic va fi generat de dispozitive mobile

♦ Datorită tendinţelor pe care le vedem astăzi observăm că am conectat oamenii, am conectat dispozitive, lucru care aduce necesitatea evoluţiei  platformei care realizează acest lucru. Aici ajungem la o formă de inteligenţă artificială, la dorinţa de a crea sisteme care să replice comportamentul uman.

♦Când vorbim despre reţele, singura modalitate de a evolua este de a crea reţele care să se comporte precum oamenii. Ele trebuie să înţeleagă intenţia utilizatorului, care nu este  neapărat o entitate inteligentă- poate să fie şi o maşină, să înţeleagă contextul şi  să aibă intuiţia de a se conecta.

♦ Automatizarea nu înseamnă înlăturarea forţei de muncă, ci uşurarea muncii acesteia.  Noi vrem să dăm ocazia specialiştilor din tehnologie, businessurilor care folosesc tehnologia, să-şi folosească în mod eficient timpul.

♦ Reţelele pe care le construim sunt reţele deschise, care permit dezvoltarea în funcţie de necesităţile fiecăruia.

 

Petr Pavlu, directorul diviziei Ingineria Sistemelor din cadrul Cisco EMEA

♦ Am realizat că nu trebuie să pornim de la zero, ci să introducem capabilităţile ridicate de software pe care le avem, adică flexibilitate şi viteză, şi să le combinăm cu partea de harware şi reţelistică, să putem să le instalăm, să dăm oamenilor insights fără să trebuiască să facem atâta lucru manual. Este mult efort din punctul de vedere al inginerilor, dar sunt multe tehnologii de care putem beneficia.

♦ Unul dintre lucrurile de care suntem mândri este legat de situaţia din campusuri sau reţelele locale, care nu era o abordare legată sau definită de software. Este prima abordare de acest tip din istorie. Putem să ne uităm la ea ca o reţea care este de fapt un sistem automatizat, unde toate endpoints se pot conecta wireless, şi vor avea acelaşi tratament în funcţie de identitate, de despozitiv etc.

♦ Anunţăm o nouă platformă care include şu un centru de control – denumit DNA Center – care stă deasupra controllerului şi îţi permite să gestionezi tot ciclul de viaţă al produsului, de la design, la definirea politicii, la instalare şi la monitorizarea datelor, pentru a vedea cum se comportă.

♦ Azi anunţăm încă o platformăNetworkData Platform, pe care o vom livra peste câteva luni, care îţi permite să analizezi datele din reţea, mult peste lucrurile tradiţionale. Poţi lua toate sursele şi să faci analize complete, să vii cu sugestii, să vii cu idei, şi poţi vedea care sunt trendurile, la ce să te aştepţi.

♦ Am construit şi ceea ce se numeşte encrypted traffic analysis. Eforturile noastre se îndreaptă înspre securitate. Securitatea este de o importanţă maximă. Traficul care trece prin reţelele noastre este encriptat. Multe dintre metodele de securitate folosite astăzi sunt bazate pe analiza pachetelor de date: ce este o sesiune, care este destinaţia, etc. şi vezi dacă este un malware sau un atac. Pe măsură ce traficul devine mai bine criptat, şi înprezent avem aproximativ 40% din trafic criptat, avem o oportunitate să acţionăm împotriva acestor ameninţări. Noi am consolidat platformele deja existente, care acum sunt capabile să identifice aceste riscuri, nu doar uitându-se la date, ci la pachete de date. Chiar şi fără să decripteze informaţia, putem vedea dacă este o ameninţare. Rata de succes este foarte mare. Am fost uimit să văd ce rată de acurateţe are această analiză de trafic.

♦ Cele mai multe tehnologii despre care vorbim nu sunt noi, sunt tehnologii pe care le-am îmbunătăţit. Avem deja mulţi clienţi care au lucrat cu această soluţie în ultimii 3-6 luni şi avem mult feedback pozitiv.  Infrastructura a fost deseori separată de software, pentru că aşteptările administratorilor celor două sisteme erau diferite. Există totuşi beneficii din unirea celor două sisteme, care vin din automatizare. Dacă permitem infrastructurii să fie manageuită sau controlată de software, avem un nivel mult mai mare de automatizare, de viteză şi eficienţă.

 
 

Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial Segment Business Telekom Romania

♦ Am prezentat cu câteva zile în urmă conceptul 5G, care vine în sprijinul economiei digitale şi Internet of Things. Un număr mare de senzori generează o nevoie de trafic foarte mare. Toate aceste date colectate trebuie tratate în cel mai responsabil mod cu putinţă. Este critic ca nivelul de securitate în gestionarea datelor să fie unul care să nu îndepărteze clienţii de această economie digitală, ci să le ofere încredere că noile instrumnetesunt potrivite.

♦ La nivelul grupului, există un concept care se promovează foarte mult: security made in  Germany. Tot ceea ce se face în jurul acestui concept este în măsură să răspundă acestor provocări de securitate. Componenta de educare a pieţei este extrem de importantă. Fie prin evenimente, fie prin discuţii directe cu clienţii încercăm să expunem provocările la care sunt supuşi clienţii în fiecare zi şi modul în care tehnologia poate să adreseze aceste riscuri. Este important ca la nivelul fiecărei companii să creştem nivelul de comunicare. Avem nevoie de reguli care să gestioneze informaţiile în ansamblul lor.

 

Dragoş  Stroescu – director executiv al Datanet Systems

♦ Anul acesta este un peisaj foarte competitiv pe piaţa de IT&C din România, dar din păcate piaţa este guvernată încă de o reticenţă în chetui, în a investi, nu neapărat în zona privată, ci în zona sectorului public.

♦ Clienţii se împart pe două categorii de tendinţe respectiv tendinţa de refresh, de înlocuire a echipamentelor vechi şi categoria care este interesată de cele mai avansate apariţii tehnologice şi care investeşte în zona de data center şi securitate. Partea de refresh tehnologic aduce în portofoliul clienţilor posibilitatea de implementare a tehnologiilor noi.  Nu este numai un refresh de hardware, ci şi de sofware.

♦ Veriga umană şi cea tehnologică care enforsează anumite reguli şi pune în practică anumite decizii funcţionează împreună, dar constatăm că resursa umană este din ce în ce mai puţin disponibilă, iar în domeniul specialiştilor aceasta a devenit un lux. Centrele marilor companii au absorbit o mare parte a inginerilor, iar cei care sunt în zona de expert competiţia directă este străinătatea. Fenomenul de brain drain nu adresează neapărat zona de ingineri începători, cele mai afectate sunt segmentele de specialişi, de experţi. Trebuie sporite eforturile în a reţine specialiştii în ţară. Pentru companii este dificit să-i menţină în ţară în condiţiile în care presiunea ofertelor care vin din străinătate este foarte mare. Producţia de software beneficiaza de nişte avantaje de la stat, în timp ce sfera nostră nu beneficiază de aşa ceva.

♦ În momentul de faţă ne aflăm la dimensiunea anului trecut, sperăm să se menţină un trend constant. Există proiecte în faţă, iar de la zona publinu putem decât să sperăm că va exista mai multă stabilitate.

♦ Ceea ce ne afectează pe toţi în lucrul cu administraţiile este timpul ridicat alocat acestora.  Cel mai important lucru care s-ar putea face, cu vizibiliatate maximă pentru utilizatori, ar fi realizarea unor instrumente care să permită publicului să acceseze  de acasă entităţile de care au nevoie, fie că este vorba de cele din mediul bancar sau de cele din mediul public. Tehnologia de astăzi este fiabilă pentru aşa ceva, rămâne doar să punem în aplicare acest lucru într-un mod care să fie suficient de sigur din punct de vedere al securităţii datelor.