Companii

Care sunt cele mai importante prevederi ale noului Cod Fiscal şi de Procedură Fiscală: Profitul dintr-o companie poate fi compensat cu pierderea dintr-o altă companie din acelaşi holding. Firmele care au sediul în căsuţe fiscale în afară, dar activitatea de bază este în România, vor fi considerate rezidenţi fiscali români şi trebuie să plătească impozitele locale

Autor: Roxana Rosu

27.11.2020, 16:43 1051

Marius Ionescu, partener la NNDKP Tax & Legal, a făcut astăzi un rezumat al principalelor prevederi din noul Cod Fiscal şi de Procedură Fiscală, document aprobat de Parlament şi care merge acum la promulgare la preşedintele Iohannis.

Vedeţi mai jos concluziile lui Marius Ionescu:

Cod Fiscal:

Impozit pe profit:

- Consolidare fiscală pentru impozit pe profit: se cumulează pierderile şi profiturile societăţilor din grupul fiscal, şi impozitul se plăteste pe profitul consolidat.

- Clarificarea situaţiilor pentru care se consideră că locul conducerii efective a unei societati străine este in România.

- Se permite deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanţelor (prin eliminarea plafonului de 30% din prezent).

- Se reglementează regimul contractelor de leasing pentru contribuabilii care aplică IFRS.

Impozit pe venit

- Se clarifică regimul tichetelor cadou acordate altor persoane decat angajaţii, prin incadrarea in categoria veniturilor din alte surse.

TVA

- Persoanele neinregistrate în scopuri de TVA pot desemna un reprezentant autorizat care sa indeplinească obligaţiile de TVA.

Impozite clădiri

- Se includ in categoria clădirilor si fundaţiile turnurilor de susţinere pentru turbinele eoliene.

- Evaluarea clădirilor se face la 5 ani (in loc de 3 ani in prezent).

Cod de procedură fiscală:

- Transferul competenţei de solutionare a contestaţiilor de la ANAF la Ministerul de Finanţe - se urmăreste sporirea autonomiei si a obiectivitatii in soluţionarea contestaţiilor.

- Inspectţile fiscale vor fi suspendate pe durata derulării procedurilor penale (eliminarea paralelismului).

- Se introduce posibilitatea reexaminarii deciziei de solutionare a contestatiei in situatia in care ulterior apare un precedent relevant (de exemplu jurisprudenta a Curtii Europene). Se poate optimiza termenul pentru ajungerea la o solutie definitiva, prin evitarea unui litigiu in instanta.

AFACERI DE LA ZERO