Companii

Companiile trebuie să declare la Registrul Comerţului cine sunt acţionarii care deţin minim 25% din capital, printr-o declaraţie anuală, depusă în 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare

Companiile trebuie să declare la Registrul Comerţului cine sunt acţionarii care deţin minim 25% din capital, printr-o declaraţie anuală, depusă în 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare

Autor: Roxana Rosu

20.02.2020, 15:12 3646

Companiile au obligaţia de a notifica Registrul Comerţului cine este beneficiarul real al persoanei juridice, respectiv acţionarii care deţin direct sau indirect minim 25% din capital, printr-o declaraţie depusă la înmatricularea firmei, anual şi ori de câte ori intervine o modificare, lipsa acesteia fiind sancţionată cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Declaraţia anuală trebuie depusă la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată firma în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a operaţionalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, firmele având obligaţia de a se înscrie, conform Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Declaraţia nu trebuie depusă de regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţie deţinute integral sau majoritar de stat.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii este realizată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale teritoriale şi de către agenţii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălări Banilor.

Firma are la dispoziţie 30 de zile de la data aplicării sancţiunii pentru a depune declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, în caz contrar, la cererea ONRC, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

În cazul societăţilor înregistrate până la 21 iulie 2019 (data intrării în vigoare a legii), termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020.

În anul 2020, firmele înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii vor depune o singură declaraţie, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Potrivit Legii 129/2019, beneficiarul real este ” persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%”.

În situaţia  în care condiţiile descrise mai sus nu sunt întrunite este considerat beneficiar real persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice.

AFACERI DE LA ZERO