Companii

Conturile datornicilor la Fisc vor fi poprite după 30 de zile de la comunicarea somaţiei

Conturile datornicilor la Fisc vor fi poprite după 30 de...

Autor: Claudia Medrega

03.03.2014, 14:12 1185

Poprirea conturilor celor care au datorii la Fisc va fi realizată după trecerea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei, rambursarea TVA în sumă de până la 45.000 de lei se va face cu control fiscal ulterior, iar înregistrările audio-video pot fi folosite de Fisc ca materiale de probă.

Acestea sunt câteva dintre modificările fiscale pregătite de Ministerul Finanţelor. La sfârşitul săptămânii trecute au fost publicate în Monitorul oficial o serie de modificări ale Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală sau altor acte normative.

Care sunt cele mai importante modificări fiscale noi:

-Se înlocuieşte obligaţia certificării declaraţiilor fiscale anuale cu (declaraţia anuală de impozit pe profit) cu posibilitatea certificării declaraţiilor fiscale. Măsura se impune pentru a elimina suportarea de către contribuabili a costurilor cu certificarea obligatorie a declaraţiei anuale de impozit pe profit ce are ca termen de depunere 25 martie 2014, în scopul evitării declanşării de către Uniunea Europeană a acţiunilor de constatare a încălcării de către România a obligaţiilor de stat membru UE.

- Controlul antifraudă - Controlul operativ şi inopinat se poate efectua şi în scopul realizării de operaţiuni de control tematic care reprezintă activitatea de verificare prin care se urmăreşte constatarea, analizarea şi evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activităţi economice determinate. La finalizarea controlului operativ şi inopinat se încheie procese-verbale de control/acte de control.

-Constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea unei stări de fapt fiscale, inclusiv înregistrări audiovideo, date şi informaţii aflate în orice mediu de stocare, precum şi alte mijloace materiale de probă, care nu sunt interzise de lege.

- În cazul decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

-Pentru stingerea creanţelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, dar poprirea nu poate fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei.

- Dobânzile de întârziere au fost ajustate la nivelul de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere.

- Valorificarea produselor accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului. Produsele accizabile aflate în proprietatea operatorilor economici aflaţi în procedura falimentului şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate către antrepozitarii autorizaţi şi numai în vederea procesării. Livrarea acestor produse se face pe bază de factură şi sub supraveghere fiscală.

-Accize pentru bijuterii din platină sau combinate cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K - 2 euro/gram

Vedeti aici principalele modificări fiscale la paginile 9-26