• Leu / EUR4.9469
 • Leu / GBP5.8072
 • Leu / USD4.7475
Companii

Contzilla.ro: 25 de noutăţi în domeniile fiscal, procedură fiscală, muncă, sănătate, mediu şi digitalizare

Contzilla.ro: 25 de noutăţi în domeniile fiscal, procedură fiscală, muncă, sănătate, mediu şi digitalizare
31.08.2021, 13:39 1315

Ultimele zile ale lunii august au adus mai multe noutăţi legislative, în cateva domenii importante, astfel:

Fiscal

În şedinţa de Guvern din 30.08.2021 s-au aprobat mai multe modificări la Codul fiscal, cele mai importante fiind:

1.modificarea regimului fiscal aplicabil ajustărilor pentru deprecierea creanţelor începând cu 1 ianuarie 2022, prin majorarea limitei de deducere a acestora de la 30% la 50%. Anterior, prin Legea nr. 296/2020, urma să se aplice deducerea integrală a ajustărilor începând cu data de 1 ianuarie 2021, apoi prin OUG nr. 226/2020, aplicarea acestei măsuri a fost amânată, urmând să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.

2. clarificarea situaţiei contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, prin propunerea ca obligaţia de a determina venitul net anual în sistem real şi de a completa Registrul de evidenţă fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor

3. clarificarea modalităţii de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc: cazinouri, cluburi de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei

4. termenul de plată pentru impozitul datorat în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, este stabilit până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor. Datorită faptului că dividendele pot fi distribuite şi ulterior aprobării situaţiilor financiare anuale, s-a propus ca  în legislaţia fiscală să se stabilească termenul de plată astfel încât acesta să fie aplicabil tuturor dividendelor distribuite, în cursul anului, dar care nu au fost plătite până la sfârşitul anului.

5. pentru firmele care declară şi plătesc impozitul pe profit anual, cu plăţi anticipate, şi care intră sub incidenţa prevederilor art. I din OUG nr. 153/2020, se stabileşte efectuarea plăţii anticipate, pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat, la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I.

6. se reglementează posibilitatea angajatorului rezident fiscal român sau care nu este rezident fiscal român şi care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

7.certificatele de rezidenţă fiscală depuse prin SPV vor putea fi acceptate în copie conformă cu originalul întrucât prin Spaţiul Privat Virtual nu pot fi transmise originalele certificatelor de rezidenţă sau copiile legalizate ale acestora.

8. clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, astfel, în baza de impozitare nu se va cuprinde TVA-ul.

9. se introduce opţiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport  încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România  sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România şi persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat şi în formă electronică şi semnat cu semnătură electronică calificată

10. simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiţiei actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilităţile

Procedură fiscală

11. se pemanentizează procedura rambursării de TVA, solicitată prin deconturi cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în sensul în care rambursarea se efectuează cu control ulterior.

12. permanentizarea procedurii de eşalonare la plată în formă simplificată pentru obligaţiile bugetare care nu sunt mai vechi de 12 luni.

13. crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credinţă achită o obligaţie bugetară la un alt organ fiscal decât cel competent.

14. se extinde amnistia fiscală, introdusă prin OUG 69/2020 pentru inspecţiile fiscale şi verificările situaţiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, în scopul evitării unor posibile discriminări între contribuabili. De asemenea, aministia fiscală va fi aplicată şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare;

15. introducerea posibilităţii corectării declaraţiilor fiscale, atunci când sunt dispuse măsuri printr-o hotărâre judecătorească definitivă care implică şi modificări de impuneri aferente unor creanţe fiscale şi perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

Sănătate

În domeniul sănătăţii, în aceeaşi şedinţă de guvern din 30.08.2021  s-au aprobat patru ordonanţe de urgenţă care aduc următoarele noutăţi:

 1. completarea Ordonanţei 158/2005 privind concediile medicale, pentru crearea cadrului legal pentru acordarea de către medicul curant a concediului pentru incapacitate temporară de muncă pentru toată perioada necesară tratamentului şi recuperării medicale a pacientului cu arsuri.
 2. completarea domeniului de activitate al Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale din România  cu câteva activităţi noi pe care urmează să le realizeze, ca urmare a intrării în vigoare a noilor regulamente europene referitoare la dispozitivele medicale.
 3. persoanele care se vaccinează cu schema completă de vaccinare vor beneficia de o alocaţie individuală de hrană în valoare totală de 100 de lei, sub formă de tichete de masă. Se va organiza şi o Loterie de vaccinare, constând în acordarea de premii în bani persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare.
 4. prelungirea termenului de valabilitate al certificatelor de testare COVID, pentru certificatele antigen, la 48 de ore menţinând la 72 pentru certificatele de testare PCR.
 5. modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin introducerea auditului clinic şi a unor clarificări privind tipul cheltuielilor din sistemul de urgenţă care pot fi făcute din bugetul de stat, respectiv din bugetele proprii ale spitalelor.

Pensii

 1. Persoanele pensionate anticipat nu vor putea cumula pensia cu venituri salariale. Introducerea acestei posibilităţi, propusă de Ministerul Muncii, nu a fost aprobată în şedinţa de Guvern din 30.08.2021, Ministerul Finanţelor invocând ca motiv impactul bugetar extraordinar de mare.

Mediu

 1. Prin Ordonanţa nr.6 publicată in MOF în 30.08.2021 se introduc începând  2 septembrie 2021 restricţii cu privire la introducerea pe piaţă a unei liste de produse din plastic de unică folosinţă (farfurii, tacâmuri, pahare pentru băuturi fabricate din polistiren expandat, inclusiv capacele acestora, etc).

Inspecţia muncii

 1. Inspecţia muncii a lansat la finalul lunii august 2021 o campanie care vizează combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate. Domeniile vizate sunt : construcţiile, fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase, protecţie şi pază depozite, service/spălătorii, comerţ şi lanţuri de aprovizionare, notariate, birori de avocatură şi birouri de arhitectură, iar campania se va desfăşura în perioada 30 august – 17 decembrie 2021.

Digitalizare

În domeniul digitalizării au fost aprobate în 30.08.2021 următoarele măsuri:

 1. introducerea obligativităţii înregistrării autorităţilor publice, instituţiilor publice sau de interes public din administraţia publică centrală şi locală în sistemul informatic propriu al Ministerului Finanţelor şi ANAF numit PatrimVen;
 2. introducerea obligativităţii înrolării în Spaţiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, precum şi a persoanelor fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent.
AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - astăzi, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9469
Diferență: 0,0222
Ieri: 4.9458
Azi: 4.7475
Diferență: -0,3526
Ieri: 4.7643
Azi: 5.8072
Diferență: 0,062
Ieri: 5.8036
Azi: 4.7246
Diferență: -0,7374
Ieri: 4.7597