Companii

Contzilla.ro:Impozitarea veniturilor din alte surse în România

Contzilla.ro:Impozitarea veniturilor din alte surse în România
17.06.2021, 21:13 3416

Din punct de vedere fiscal, în România, la venituri din alte surse se includ  acele venituri care nu se pot încadra în una din următoarele categorii: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, salarii şi asimilate salariilor, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi jocuri de noroc sau transferul proprietăţilor imobiliare.

Cele mai frecvente venituri care se cuprind în această categorie sunt: veniturile primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial, bunuri şi servicii primite de un participant la persoana juridică (ex.asociat), acordate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia , suma plătită unui asociat, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziţionate de la acesta, peste preţul pieţei pentru astfel de bunuri ori servicii, dobânda penalizatoare plătită în condiţiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanţilor,  veniturile din transferul de monedă virtuală sau biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale terƫilor pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă şi publicitate.

Menƫionarea expresă a acestor tichete cadou în lista care evidenƫiază veniturile din alte surse s-a realizat la finalul anului 2020 prin Legea 296/2020.

Impozitul pe venit se calculează de regulă prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut.

Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Câştigul din transferul de monedă vrituală  se determină ca diferenƫă între preƫul de vânzare şi cel de achiziƫie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.

Pentru aceste venituri persoanele fizice au obligaƫia completării şi depunerii declaraƫiei unice.

O altă categorie de venituri cu o impozitare distinctă, o reprezintă orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată. Acestea se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

 


 

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.8909
Diferență: -0,3687
Ieri: 4.9090
Azi: 4.7450
Diferență: -0,0926
Ieri: 4.7494
Azi: 5.7696
Diferență: -0,5858
Ieri: 5.8036
Azi: 5.0380
Diferență: -0,1783
Ieri: 5.0470