Energie

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a amendat Enel Energie SA cu peste 10 milioane de milioane de euro. Care este reacţia companiei

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor...
21.10.2023, 12:42 249

În spaţiul public au apărut informaţii despre sancţionarea, de către comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), companiei Enel Energie SA cu peste 52 de milioane de lei pentru pentru nerespectarea prevederilor art 1, alin 1 (1), lit. a) şi b) din OUG 27/2022, privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale, în perioada 1.04.2022 – 31.03.2023.

În continuare prezentăm reacţia oficială Enel privind sancţiunea aplicată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public privind o sancţiune aplicată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) societăţii de furnizare Enel Energie, facem următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Enel Energie a acordat o deosebită atenţie aplicării măsurilor legislative privind sprijinul clienţilor de energie, adoptate de către autorităţi în ultimii ani pe fondul creşterii preţurilor energiei la nivel european.

Astfel, echipele companiei au depus în ultimii circa doi ani eforturi semnificative şi susţinute pentru a implementa aproape 20 de schimbări ale sistemului de facturare a clienţilor, în vederea respectării repetatelor modificări de legislaţie primară şi secundară în domeniul energiei.

Întrucât legislaţia la care facem referire, astfel cum a fost ea adoptată, nu acoperă toate situaţiile apărute în activitatea de furnizare şi particularităţile de consum ale tuturor clienţilor, în repetate rânduri am solicitat clarificări şi am purtat discuţii cu autorităţile care coordonează şi reglementează domeniul nostru de activitate.

Toate aceste demersuri au avut ca scop clarificarea modalităţilor de aplicare a diverselor acte normative sau prevederi apărute, pentru a asigura un tratament corect şi echitabil al clienţilor. În urma acestor discuţii, au fost acceptate de către reprezentanţii instituţiilor relevante pentru domeniul furnizării de energie electrică inclusiv modalităţile de aplicare a legislaţiei în anumite situaţii rare, neprevăzute expres de lege.

În ceea ce priveşte situaţia de faţă, reprezentanţii Enel Energie au fost informaţi de către ANPC asupra faptului că Autoritatea a primit un număr de 4 sesizări.

Astfel, pentru clienţii care au o citire sau autocitire a indexului în interiorul perioadei de facturare, pentru a determina consumul total se utilizează, conform prevederilor legale actuale, o medie zilnică de consum pentru perioada pentru care nu există citire. În cazul lunii februarie, care are un număr redus de zile, această medie este mai mare decât în cazul celorlalte luni, astfel că, pentru un număr extrem de redus de clienţi, acest lucru a dus la trecerea în tranşa de consum următoare. În cazul multor sesizări în care existau dubii privind indexul, am stornat facturile şi am aplicat prevederile favorabile clienţilor.

Aceste situaţii, deşi cu frecvenţă deosebit de redusă, au apărut ca urmare a aplicării reglementărilor legale, iar instituţiile relevante din domeniul nostru de activitate nu au sesizat vreun aspect care să contravină acestora.

Cu regret constatăm că diverse instituţii ale statului au interpretări diferite ale legislaţiei şi celorlalte prevederi aplicabile în domeniul energiei şi nu ajung să coreleze activităţile lor, pentru a oferi claritate atât clienţilor, cât şi companiilor din domeniu.

Menţionăm că Enel Energie nu a primit până în prezent decizia de sancţionare, urmând ca, după ce va intra în posesia acesteia, să urmeze căile legale de contestare.

Ne menţinem angajamentul de a participa la toate consultările la care vom fi invitaţi, cu toate instituţiile relevante, pentru a obţine coerenţă în aplicarea prevederilor legislative în continuă schimbare, pentru a asigura o relaţie corectă şi transparentă cu clienţii noştri. Contăm pe aceeaşi deschidere din partea partenerilor noştri instituţionali, despre care considerăm că au aceleaşi obiective în vederea protejării clienţilor şi ne rezervăm dreptul de a ne apăra, în sistemul juridic, de orice interpretare abuzivă a prevederilor legale.