Companii

Eşti antreprenor sau manager şi cauţi o finanţare potrivită pentru businessul tău? 13 programe de finanţare sunt deschise în prezent şi în perioada următoare. Află care sunt

Eşti antreprenor sau manager şi cauţi o finanţare...

Autor: Alexandra Matei

28.04.2022, 11:19 6483

Start-up Nation, programul naţional de microindustrializare, fonduri nerambursabile pentru investiţii în energie regenerabilă, scheme de ajutor de stat sunt doar câteva dintre programele de finanţare pe care le pot accesa companiile în perioada care urmează.

Lipsa unor informaţii centralizate, a unor platforme care să adune toate aceste proiecte de finanţare, precum şi slaba comunicare din partea ministerelor implicate îngreunează accesul companiilor, indiferent de mărimea lor, la finanţare.

“Primul pas este informarea. Este nevoie de comunicare şi dialog. Nu e simplu. Şi noi avem dificultăţi în a găsi informaţii utile. Am propus o comunicare mai eficientă pentru că nu ajung suficiente informaţii la companii. Antreprenorii, astăzi, din păcate trebuie să fie atenţi la mai multe surse de informare. Am sugerat ministerelor să facă mai multe conferinţe de presă, mese rotunde, să comunice deschis, pentru că de multe ori trimitem întrebări şi nimeni nu ne răspunde”, a spus Roxana Mircea, managing partner REI Finance Advisors, în cadrul conferinţei ZF IMM ’22.

REI a reuşit să atragă finanţări pentru peste 900 de proiecte la nivel naţional, cu peste 600 de proiecte implementate şi o rată de succes de 99%. Echipa REI Grup numără în prezent circa 60 de consultanţi, preponderent seniori, în cele nouă birouri regionale axate pe atragerea de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internaţional.

În încercarea de a lista o parte dintre proiectele de finanţare la care au acces companiile în perioada care urmează, consultanţii REI au transmis, la solicitarea ZF, o listă cu 13 programe de finanţare care sunt deschise în prezent şi în perioada următoare.

Care sunt acestea?

COMPONENTA 6 – ENERGIE – PNRR (MINISTERUL ENERGIEI)

SESIUNE: 31 martie – 31 mai 2022

SITE: https://energie.gov.ro/pnrr/

Fondurile nerambursabile în domeniul energiei regenerabile fac parte din Componenta 6 a PNRR, gestionată de Ministerul Energiei, şi sunt destinate atât IMM, întreprinderilor mari, dar şi companiilor nou înfiinţate. Acestea facilitează investiţii în dezvoltarea de soluţii „verzi” companiilor cu activitate în România, pentru proiecte unde fiecare beneficiar poate accesa până la 15 milioane euro fonduri nerambursabile.

Potrivit Ghidului specific, publicat la 30 martie 2022, companiile pot solicita finanţare nerambursabilă pentru o investiţii în energie regenerabilă prin panouri fotovoltaice de cel puţin 0,2 MW, unde investiţiile de până în 1 MW pot beneficia de finanţare nerambursabilă de până la 750.000 EUR/MW, iar cele care depăşesc 1MW - până la 425.000 EUR/MW.

În cazul investiţiilor în centrale eoliene, cuantumul grantului se ridică la 1,3 milioane europentru proiectele cuprinse între 0,2 şi 1 MW, în timp ce proiectele de peste 1MW beneficiază de un standard de cost de 650.000 EUR/MW.

Investiţiile vor fi finalizate, respectiv instalate şi conectate la SEN (Sistemul Energetic Naţional), inclusiv punerea în funcţiune, până cel târziu la finalul trimestrului II 2024.

HG 807/2014 – AJUTOR DE STAT PENTRU INVESTIŢII DE MINIMUM 1 MILION EURO (MINISTERUL FINANŢELOR)

SESIUNE: închisă temporar, anunţată pentru luna iunie

SITE: https://mfinante.gov.ro/ro/hg-807/20141

Ajutorul de stat reglementat de HG 807/2014 este una dintre cele mai importante soluţii de finanţare destinate companiilor din România care au în plan investiţii în dezvoltare: construire de noi fabrici/hoteluri/clinici medicale,extindere, diversificare.

Până la începutul acestui an, Schema acorda sprijin de până la 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai mult de 37,5 milioane euro, iar condiţia era ca valoarea minimă a investiţiei să fie de cel puţin 1 milion euro.

De la începutul acestui an, Comisia Europeană a notificat România să mărească sprijinul şi intensitatea acordate pentru investiţii, astfel 19 judeţe din ţară vor beneficia din acest an de 60% susţinere nerambursabilă prin ajutor de stat.

Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj şi Mehedinţi se numără printre cele 19 judeţecare vor beneficia de alocări de până la 60% în proiectele realizate prin ajutor de stat în următorii ani.

„Potrivit ultimelor modificări realizate prin HG 530/21.04.2022, proiectele vor primi punctaj suplimentar în funcţie de mărimea acestora, cât şi poziţionarea într-o zonă defavorizată.

Proiectele vor fi ierarhizate în ordinea punctajului şi dat fiind apetitul ridicat al companiilor pentru finanţări nerambursabile, este posibilă epuziarea fondurilor în cadrul următoarei sesiuni din iunie-iulie, prin urmare sfătuim companiile care au proiecte mai mari de investiţii, de minim 1 milion euro, să le pregătească temeinic şi să le depună”.

HG 332/2014 - MAXIMUM 60% DIN COSTURILE SALARIALE PE 2 ANI PENTRU MINIMUM 100 ANGAJAŢI (MFP)

SESIUNE: deschisă in mod continuu

SITE: https://mfinante.gov.ro/hg-332/20141

SCOP: Schema de ajutor de stat promovează dezvoltarea regională prin crearea de noi locuri de muncă; minim  100 locuri de munca

BUGET: 600 mil. EUR

FINANŢARE: aproximativ 1.700 de companii

POC 4.1.1. - INVESTIŢII ÎN ACTIVITăŢI PRODUCTIVE (MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE)

SESIUNE: deschidere în curând, est. iunie-iulie 2022

SITE: https://mfe.gov.ro/poc-ghidul-consolidat-aferent-actiunii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive/

Deşi pe 21 martie era anunţată deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor prin POC 4.1.1., Guvernul a anunţat că va modifica criteriile de departajare în caz de punctaj egal pentru apelul competitiv privind granturile de investiţii de până la 1 milion de euro (Măsura 4.1.1.) ce urmează a fi acordate IMM-urilor şi a decis amânarea termenului de lansare până la primirea avizului din partea Comisiei Europene pe noua schemă.

De asemenea, reprezentanţii mediului de afaceri au propus înlocuirea criteriului de departajare privind scăderea cifrei de afaceri din 2020 faţă de 2019 cu alte criterii, considerate a fi mai relevante.

În urma discuţiilor, au fost elaborate noi criterii de departajare în caz de punctaj egal, respectiv:

  1. productivitatea muncii per angajat în anul 2019, exprimată ca raport între cifra de afaceri realizată în acel an şi numărul de angajaţi;
  2. ponderea valorii utilajelor tehnologice în cadrul proiectului din total grant solicitat;
  3. numărul de locuri de muncă nou create;
  4. data şi ora înscrierii în program.

Totodată, reprezentanţii mediului de afaceri au propus ca firmele al căror acţionariat a fost modificat în ultimul an să nu fie eligibile pentru această măsură, acceptată de Guvern pentru a preveni specula de vânzări şi cumpărări de firme special destinate acestor granturi.

Bugetul apelului ar urma să fie de 358 milioane euro, la care se va aplica o limită de supracontractare de 120%, ceea ce înseamnă că valoarea cumulată a proiectelor finanţate va putea ajunge la 430 milioane euro.

Potrivit calendarului estimat de noul Ministru a Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Marcel Boloş, în următoarele 2 luni ar trebui să se publice noul ghid şi să se anunţe deschiderea sesiunii.

PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL DE MICROINDUSTRIALIZARE – PÂNÂ LA 500.000 RON PENTRU COMPANII (MAT)

SESIUNE: mai 2022

BUGET: 50 mil. lei

FINANŢARE: maximum 75% nerambursabil din cheltuielile eligibile, maximum 500.000 lei/beneficiar

ELIGIBILITATE: Societăţile comerciale – IMM şi cooperative

SCOP: Susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM, promovarea producţiei interne şi a conceptului “Fabricat în România”. 

PROGRAMUL COMERŢ ŞI SERVICII

SESIUNE: est. iunie 2022

STATUS: se aşteaptă ghid consultativ

FINANŢARE: 60.000 EUR - grant maxim

SITE: https://oportunitati-ue.gov.ro/programul-de-comert-si-servicii-de-piata/

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT REGIONAL PENTRU RECICLARE (AFM)

SESIUNE: deschidere estimata in iulie 2022 -  până la 31 decembrie 2023

STATUS: mai - ghid consultativ

BUGET: 1,1 mld. RON (cca. 220 mil. EUR)

FINANŢARE: PNRR

SCOP: Acordarea de sprijin financiar operatorilor economici, în vederea realizării de investiţii iniţiale noi destinate sortării, tratării, reciclării şi valorificării deşeurilor, în vederea obţinerii de produse noi, materiale reciclate sau materii prime secundare, în scopul reducerii la minimum a efectelor negative ale deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului, reducerea consumului de resurse primare, creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate.

 

SCHEMA DE CAPITAL DE LUCRU PENTRU AGRICULTURă ŞI PROCESARE

SESIUNE: deschidere mai-iunie 2022

BUGET: 300 mil. EUR

SCOP: Pentru a stimula sectorul agricol şi agro-alimentar; se va crea o Schema de capital de lucru;

 

START-UP NATION 2022 – ediţia a treia (MAT)

SESIUNE: est. deschidere 17 mai 2022

FINANŢARE: maximum 200.000 RON/beneficiar

 

AFIR - SM 4.1a – INVESTIŢII IN EXPLOATAŢII POMICOLE (MINISTERUL AGRICULTURII)

SESIUNE: Se va deschide în cursul acestui an. AFIR nu a publicat până în acest moment un calendar estimativ pentru anul curent. În plus, AFIR este în plin proces de evaluare a proiectelor depuse în noiembrie 2021 – ianuarie 2022.

SITE: https://online.afir.info/

PROGRAMUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII „ANGHEL SALIGNY” (MDLPA)

SESIUNE: deschisă, 7 martie – 27 aprilie 2022

SITE: https://investitii.mdlpa.ro/

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a deschis pe 7 martie Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, ce vizează proiecte de investiţii în „sisteme de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale”.

Cererile de finanţare se pot depune în platforma digitală creată cu această destinaţie până cel târziu pe 27 aprilie 2022, aici: https://investitii.mdlpa.ro/

Prin Programul „Anghel Saligny” sunt alocate 50 miliarde de lei pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de drumuri, poduri, apă, canalizare şi gaz, iar, în urma preluării finanţării altor 105 de proiecte de reţele de gaz de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, bugetul total se va ridica la 55,5 miliarde de lei.

COMPONENTA 5 - VALUL RENOVÂRII - PNRR (MDLPA)

SESIUNE: 1 aprilie – 30 mai 2022

SITE: https://www.mdlpa.ro/

Bugetul pentru Valul Renovării este de 2,2 miliarde de euro, ajungând la 2,8 miliarde de euro prin supracontractare, iar investiţiile vizează, în principal, lucrări de renovare energetică a blocurilor şi a clădirilor publice, precum şi proiecte integrate de consolidare seismică şi eficientizare energetică.

COMPONENTA 10 – PNRR – FONDUL LOCAL (MDLPA)

SESIUNE: 1 aprilie – 30 mai 2022

SITE:https://www.mdlpa.ro/

Fondul Local are un buget total iniţial de 2,1 miliarde de euro, ajungând la 2,7 miliarde de euro după supracontractare şi vizează trecerea spre tranziţia verde şi digitală, prin investiţii în fondul construit, în achiziţia de transport verde şi de digitalizare a documentaţiilor pentru amenajarea teritoriului şi urbanism.