• Leu / EUR4.9477
 • Leu / GBP5.8325
 • Leu / USD4.6725
Companii

Mazars: Raportarea publică pentru fiecare ţară în parte (CbCR) intră în vigoare marţi, iar statele membre vor trebui să transpună directiva în legislaţia naţională până la data de 22 iunie 2023

Mazars: Raportarea publică pentru fiecare ţară în parte (CbCR) intră în vigoare marţi, iar statele membre vor trebui să transpună directiva în legislaţia naţională până la data de 22 iunie 2023
20.12.2021, 12:39 149

Raportarea publică pentru fiecare ţară în parte (CbCR) este oficializată prin publicarea Directivei (UE) 2021/2101, de modificare a Directivei 2013/34/UE, în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit.

Pentru a reduce evaziunea fiscală şi pentru a spori transparenţa fiscală, raportarea publică CbCR va solicita atât grupurilor multinaţionale cu sediul central din UE, cât şi din afara UE, cu cifra de afaceri anuală consolidată mai mare de 750 de milioane de euro, să raporteze public informaţiile privind impozitul pe profit.

„Raportul public anual CbCR este scadent în 12 luni de la data închiderii bilanţului. Directiva va intra în vigoare în data de 21 decembrie 2021 şi trebuie transpusă în legislaţia naţională a fiecărui stat membru al UE până la data de 22 iunie 2023. Prima raportare publică este programată pentru exerciţiul financiar care începe la sau după data de 22 iunie 2024, cel târziu. Acest lucru înseamnă că, în majoritatea cazurilor, pentru un exerciţiu financiar care începe la 1 ianuarie, de exemplu, termenul limită de raportare publică CbCR pentru anul 2025 va fi 31 decembrie 2026.”, a menţionat Liviu Gheorghiu, Senior Tax Manager, Mazars România.

Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, noua măsură va afecta aproximativ 6.000 de companii multinaţionale active pe piaţa UE, dintre care aproximativ 2.000 au sediul în UE.

Cerinţa de raportare

Societăţile-mamă finale ale grupurilor multinaţionale, reglementate de legislaţia unui stat membru, sunt obligate să întocmească, să publice şi să pună la dispoziţie un raport de informaţii privind impozitul pe profit, cu condiţia ca veniturile consolidate să depăşească 750 de milioane de euro în ultimele două exerciţii financiare consecutive.

Raportul trebuie, de asemenea, să fie pregătit, publicat şi pus la dispoziţie de către filialele sau sucursalele UE mijlocii şi mari ale unui grup multinaţional dacă:

 • societatea-mamă finală care controlează filiala sau filiala care controlează sucursala nu este guvernată de legea unui stat membru al UE. Cu toate acestea, se aplică excepţii în cazul în care societatea-mamă finală din afara UE pregăteşte, publică şi pune la dispoziţie informaţiile raportului conform criteriilor stabilite de directivă.

Cerinţa de raportare nu se aplică societăţilor-mamă finale şi filialelor sau sucursalelor afiliate dacă acestea sunt stabilite sau au locuri fixe de afaceri sau activitate comercială permanentă numai într-un singur stat membru al UE şi în nicio altă jurisdicţie fiscală.

Nu există obligaţii de raportare pentru grupurile multinaţionale din sectorul bancar şi industria extractivă şi de exploatare forestieră, care sunt deja supuse raportării publice în temeiul Directivei 2013/36/UE.

Conţinutul raportului de informaţii privind impozitul pe profit

Raportul include informaţii referitoare la activităţile membrilor grupului consolidate în situaţiile financiare ale grupului multinaţional din exerciţiul financiar relevant.

Informaţiile solicitate cuprind următoarele domenii:

 • Denumirea societăţii-mamă finală, exerciţiul financiar în cauză, lista filialelor consolidate în situaţiile financiare stabilite în UE sau în alte jurisdicţii fiscale;
 • Scurtă descriere a activităţilor;
 • Număr de angajaţi;
 • Cifra de afaceri netă (inclusiv cifra de afaceri obţinută cu afiliaţii);
 • Profit sau pierdere înainte de impozitare;
 • Suma impozitului pe profit acumulat;
 • Impozitul pe profit plătit;
 • Suma câştigurilor acumulate.

„Informaţiile de raportare vor fi prezentate folosind un model şi un format electronic de raportare, care vor fi elaborate de Comisia Europeană într-o etapă ulterioară de implementare. Directiva prevede, de asemenea, opţiunea de a omite temporar, pe o perioadă de cinci ani, anumite informaţii, în cazul în care dezvăluirea acestor informaţii este sensibilă din punct de vedere comercial.”, a menţionat Adrian Mutea, Tax Manager, Mazars România.

Publicarea raportului

Raportul anual va fi publicat în termen de cel mult 12 luni de la data închiderii bilanţului, gratuit, pe website-ul entităţii care face obiectul obligaţiei de raportare, în cel puţin una dintre limbile oficiale ale UE. Raportul trebuie să fie accesibil pe website pentru o perioadă de 5 ani consecutivi.

Cerinţe de audit statutar

Raportul de audit statutar al unei entităţi raportoare trebuie să precizeze dacă pentru exerciţiul financiar care precede exerciţiul financiar auditat, entitatea a fost obligată să publice raportul şi dacă raportarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile directivei.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9477
Diferență: 0,0061
Ieri: 4.9474
Azi: 4.6725
Diferență: -0,8825
Ieri: 4.7141
Azi: 5.8325
Diferență: -0,1353
Ieri: 5.8404
Azi: 4.8048
Diferență: -0,4599
Ieri: 4.8270