Companii

Ministerul de Finanţe propune amânarea până la finele anului a facilităţii de 1500 lei deductibili pentru cheltuielile de creşă sau grădiniţă

Ministerul de Finanţe propune amânarea până la finele anului a facilităţii de 1500 lei deductibili pentru cheltuielile de creşă sau grădiniţă

Autor: Roxana Rosu

22.03.2021, 15:47 448

Ministerul de Finanţe  propune suspendarea, în perioada 1 aprilie-31 decembrie 2021, a măsurii prin care angajatorul putea deduce din impozit, în limita a 1500 lei, cheltuielile cu creşa sau grădiniţa ale angajatului.

Decizia a fost inclusă într-un proiect de HG, aflat în dezbatere publică.

Aplicarea acestei facilităţi pentru părinţi ar avea un impact de 4,5 miliarde lei pe an asupra veniturilor bugetare.

Pe perioada suspendării aplicării acestei prevederi legislative, în cazul cheltuielilor pentru funcţionarea creşelor/grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor se reglementează regimul fiscal aplicabil înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii

Potrivit proiectului, măsura este justificată şi de faptul că norma actuală are caracter discriminatoriu prin raportare la diferite categorii de angajaţi, şi mai mult decât atât contravine dispoziţiilor legislaţiei europene în materia taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, aducându-se atingere şi prevederilor imperative consacrate la nivel constituţional.

Codul fiscal a fost modificat în toamna anului trecut prin Legea 239/2020, actualizare care a introdus această facilitate pentru părinţii angajaţi din cadrul companiilor, de a primi 1.500 de lei pentru fiecare copil înscris într-o formă de învăţământ timpurie.

Noul proiect de hotărâre de GUvern mai prevede şi alte modificări de ordin fiscal, inclusiv:

- introducerea unor reglementări cu privire la deducerea costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care impozitul anual pe venit se stabileşte de fiecare asociat.

- Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările ulterioare, pentru anul 2021, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021 (penru domeniul HORECA)

- Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31 octombrie 2019 şi în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum şi în perioada 1 noiembrie 2020 – 30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancţiunea decăderii.”

Vezi aici proiectul de act normativ. 

AFACERI DE LA ZERO