Eveniment

Cele cinci recomandări ale Comisiei Europene pentru România în perioada 2019-2020: Să consolideze respectarea obligaţiillor fiscale şi colectarea bugetului, să protejeze Pilonul II de pensii, să axeze politica de investiţii pe transporturi, energie şi mediu

Cele cinci recomandări ale Comisiei Europene pentru România în perioada 2019-2020: Să consolideze respectarea obligaţiillor fiscale şi colectarea bugetului, să protejeze Pilonul II de pensii, să axeze politica de investiţii pe transporturi, energie şi mediu

Autor: Alex Ciutacu

05.06.2019, 16:21 291

Pentru perioada 2019 – 2020, Comisia Europeană îi recomandă României o serie de măsuri economice printre care respectarea obligaţiilor fiscale şi colectarea la buget, protejarea sistemului financiar-bancar şi a Pilonului II de pensii, potrivit unui raport lansat de Comisia Europeană pe tema „Semestrul european 2019”.

La capitolul recomandări, Comisia Europeană punctează corectarea abaterii „semnificative” de la obiectivul bugetar pe termen mediu şi aplicarea integrală a cadrului fiscal – bugetar.

„Să asigure respectarea recomandării Consiliului din XX iunie 2019 cu scopul de a corecta abaterea semnificativă de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu. Să asigure aplicarea integrală a cadrului fiscal­bugetar. Să consolideze respectarea obligaţiilor fiscale şi colectarea impozitelor”, se arată în raportul pentru România.

Mai mult, Comisia Europeană cere protejarea stabilităţii financiare şi soliditatea sectorului bancar.

„Să asigure sustenabilitatea sistemului public de pensii şi viabilitatea pe termen lung a fondurilor de pensii din cadrul celui de al doilea pilon”, potrivit CE.

Educaţia este în continuare una dintre priorităţile principale ale Uniunii Europene, iar Comisia vrea ca România să îmbunătăţească calitatea educaţiei şi să includă mai mult clasele defavorizate, cu un acces pe aptitudinile digitale.

„Să amelioreze calitatea şi caracterul incluziv al educaţiei, în special pentru romi şi alte grupuri defavorizate. Să asigure îmbunătăţirea competenţelor, inclusiv a competenţelor digitale, în special prin sporirea relevanţei pe piaţa forţei de muncă a educaţiei şi formării profesionale şi a învăţământului superior. Să sporească acoperirea şi calitatea serviciilor sociale şi să finalizeze reforma venitului minim de incluziune. Să îmbunătăţească funcţionarea dialogului social. Să asigure stabilirea salariului minim pe baza unor criterii obiective, compatibile cu crearea de locuri de muncă şi cu competitivitatea. Să îmbunătăţească accesul la asistenţă medicală şi eficienţa sectorului sănătăţii din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului ambulatoriu”, potrivit celei de-a treia recomandări.

În ceea ce priveşte investiţiile, Comisia Europeană trage de mânecă România să pună accent pe sectorul transporturilor, pe cel energetic, cât şi pe infrastructura de mediu – toate din perspectiva inovării.

„Să axeze politica economică în materie de investiţii pe sectorul transporturilor, vizând în special sustenabilitatea acestuia, pe sectorul energetic cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi pe eficienţa energetică, pe infrastructura de mediu şi pe inovare, ţinând seama de disparităţile regionale. Să îmbunătăţească procesul de pregătire şi stabilire a priorităţilor în ceea ce priveşte proiectele mari şi să se accelereze punerea în aplicare a acestora. Să îmbunătăţească eficienţa achiziţiilor publice şi să asigure punerea în aplicare integrală şi sustenabilă a strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice”, transmite Comisia Europeană.

A cincea recomandare semnată de Bruxelles ţine de securitatea juridică, forul european cerându-i României să transforme procesul decizional într-unul mai predictibil.

„Să se asigure că iniţiativele legislative nu subminează securitatea juridică, prin îmbunătăţirea calităţii şi a previzibilităţii procesului decizional, inclusiv prin consultări adecvate cu părţile interesate, prin evaluări efective ale impactului şi prin simplificarea procedurilor administrative. Să consolideze guvernanţa corporativă a întreprinderilor de stat”.

 
AFACERI DE LA ZERO