Eveniment

Concurenţa amendează cu 4 mil. euro fixarea preţurilor la fructe

Concurenţa amendează cu 4 mil. euro fixarea preţurilor la fructe

Autor: Gabriel Razi

28.04.2011, 23:53 354

Consiliul Concurenţei a amendat ieri cu 4 mil. euro lanţul dema­gazine de tip discounter Profi şi furnizorul de fructe şi legumeIn­terfruct, pentru stabi­lirea preţu­ri­lor la raft pentruprodusele livrate în maga­zinele din Bucureşti ale discounterului,aceasta fiind prima sancţiune din ultimii trei ani primită decompaniile de retail de pe piaţa locală.

Amenda primită de Profi se ridică la 3,6 mil. euro în condiţiileîn care au fost sancţionate atât Profi Food Rom, cât şi AlbinuţaShops, lanţ de magazine achiziţionat de Profi în 2007. Interfruct,cealaltă companie sancţionată, a primit o amendă de circa 400.000de euro.

"Înţelegerile privind fixarea preţurilor reprezintă o serioasăabatere de la principiul liberei concurenţe pe piaţă. Practic prinaceastă întelegere Albinuţa Shops şi Profi Rom Food nu au avutposibilitatea de a reduce preţurile de revânzare a legumelor şifructelor", a declarat Bog­dan Chiriţoiu, preşe­din­teleConsiliului Con­curenţei.

Replica Profi a venit imediat. "Investigaţia a vizat relaţiaProfi/Interfruct din cadrul a numai 10 magazine Profi dinBucureşti, în cadrul cărora gestiunea raionului de fructe şile­gume a fost preluată integral de In­ter­fruct, care a acţionatca proprietar al le­gumelor şi fruc­telor comercializate, înconfor­mitate cu pre­vederile legale în vigoare", a declarat pentruZF Gabriel Pâslaru, reprezen­tant PR al com­paniei Profi.

În magazinele Profi un kilogram de kiwi costă 4,99 lei, unkilogram de mere se găseşte la acelaşi preţ, iar un kilogram deroşii costă 5,49 lei, conform unei broşuri de pe site-ul Profi.

Cele trei companii sunt primii jucători din retail sancţionaţide Consiliul Concurenţei în ultimii trei ani. În 2007, Concurenţa asancţionat reţelele de magazine Billa, Pic şi Spar cu amenzi ce autotalizat circa 850.000 de euro, pentru că au ascuns existenţa uneiclauze contractuale care îi obliga pe furnizori să oferecomerciantului cel mai mic preţ de pe piaţă. Amenzile celor treiretaileri au fost calculate în funcţie de cifra de afaceri, circa65% din valoarea totală a amenzii fiind plătită de Billa. Aceeaşimodalitate de calcul al amenzii a fost folosită şi în acest caz.Reprezentanţii Consi­liului Concurenţei spun că pentru stabilireacuantumului amenzii s-a luat în calcul întreaga cifră de afaceri agrupului Profi şi nu doar vânzările magazinelor din Bucureşti,pentru care a fost sancţionată compania.

Profi vrea să conteste în justiţie decizia ConsiliuluiConcu­ren­ţei în condiţiile în care reprezentanţii com­pa­niei spuncă acuzaţiile sunt nefondate, dar şi cuantumul amenzii estecalculat incorect.

"Nu este admi­sibilă calificarea faptei drept faptă de gravitatemedie. Investigaţia a vizat exclusiv rapor­turile dintre Profi şiInterfruct pentru 10 magazine din Bucureşti, pe o perioadă extremde redusă şi a acoperit o parte a raionului de fructe şi legume", aexplicat Gabriel Pâslaru. El spune că între Interfruct şi Profi nuexistă nicio legătura la nivel de acţionariat, dar şi că relaţiilecontractuale dintre cele două firme au încetat odată cu demarareainvesti­gaţiilor Consiliului Concurenţei.

Oficialii Interfruct, cealaltă companie sancţionată, nu au pututfi contactaţi până la închiderea ediţiei.

Profi este a treia reţea de tip discounter pe piaţa locală, dupănumărul de magazine. Compania, controlată de fondul de investiţiiEnterprise Investors, a obţinut în 2009 afaceri de 115 milioane deeuro, conform celor mai recente date publice. Profi deţine înRomânia 88 de unităţi în 58 de localităţi, în timp ce competitoriiPenny Market şi Plus operează 111 magazine, respectiv 106.

De celalată parte, Interfruct, unul dintre cei mai maridistribuitori de fructe şi legume din România, deţinut de oameniide afaceri Andreas Stan (naţionalitate germană), Bulent LeventBustani (naţio­nali­tate turcă) şi Hayrettin Bulent (naţionalitateturcă), a avut în 2009 afaceri de 23 milioane de euro,înre­gistrând un profit de 0,4 milioane de euro, conform datelorRegistrului Comerţului.

AFACERI DE LA ZERO