Eveniment

Constructorul Cristian Erbaşu vorbeşte despre OUG 114: Cu noile facilităţi fiscale, un zidar bun trebuie să câştige 1.000 euro. Vrem să aducem 50.000 de români de afară

Cristian Erbaşu

Cristian Erbaşu

Autor: Alexandra Cepăreanu

16.03.2019, 11:00 57207

„Va trebui să atragem oameni buni în domeniu, de oriunde, ori dintre ti­neri care să nu mai ple­ce în străinătate, fie să îi con­vingem pe cei din afa­ră să se întoarcă în ţară.“

Facilităţile fiscale acordate secto­rului construcţiilor prin preve­derile OUG 114/2018 duc la ma­jo­rarea cu 30% a sa­la­riilor mun­ci­to­ri­lor, însă doar pentru cei cali­fi­caţi care au o produc­tivitate bună, a spus în cadrul emi­siunii de busi­ness ZF Live Cristian Erbaşu, proprie­ta­rul fir­mei de Construcţii Erbaşu şi pre­şe­dintele Fede­raţiei Pa­tro­na­telor Socie­tăţilor de Construcţii.

„Scopul nu este ca orice anga­jat să aibă acest salariu mai mare, ci doar cei care meri­tă. În primul rând, preve­derile OUG 114/2018 nu sunt în con­struc­ţii, ci pentru constructori şi în mod special pen­tru for­ţa de muncă pe care nu o mai avem. Acestea sunt reduceri pe impozite ale sala­ria­ţilor, iar ei trebuie să beneficieze de salarii mai mari, ceea ce ar putea însemna sa­larii mai mari cu 30%“, a spus Cristian Erbaşu.

Spre exemplu, dacă un zidar calificat care are o productivitate bună avea un salariu de 2.500 de lei pe lună, acum trebuie să primească 3.500 de lei, a adăugat pro­prie­tarul firmei Construc­ţii Erbaşu. „Sala­riul se duce spre 1.000 de euro net sau chiar trece de această sumă pentru cei mai buni dintre ei.“

Preşedintele Federa­ţiei Patro­na­telor Societăţi­lor de Con­strucţii este de păre­re că faci­li­tăţile acordate sec­torului con­struc­ţiilor prin Or­do­nan­ţa de Urgenţă 114/2018 au sco­pul de a spri­jini com­paniile de con­strucţii care fac pro­ducţie şi a combate munca la negru.

„Ambele targeturi vor fi atinse. După pă­re­rea mea, în câteva luni vor fi mult mai mulţi inte­re­saţi să lucreze în construcţii, iar acel procent de 60% care lucrează pe salariul minim va scădea foarte mult, pentru că salariul minim pe ramură va fi mai mare. Dacă ai aceste facilităţi fiscale nu ştiu ce te-ar putea face să mai lucrezi la negru.“

De asemenea, Cristian Erbaşu a menţionat că prin majorarea salariului minim din construcţii la 3.000 de lei brut pe lună ar trebui să se întoarcă în ţară măcar 50.000 de muncitori din domeniu în următorii doi ani.

„Va trebui să atragem oameni buni în do­me­niu, de oriunde, ori dintre ti­neri care să nu mai ple­ce în străinătate, fie să îi con­vingem pe cei din afa­ră să se întoarcă în ţară. Vor reveni şi din stră­i­nătate, dar să nu ne aştep­tăm ca din cei peste 700.000 de oameni care lucrează în construcţii în Europa de Vest vor veni 500.000. Pentru noi este o bucurie dacă vin 50.000 sau 70.000 în următorii doi ani.“

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro