Eveniment

Controlul migrării profiturilor aduce costuri suplimentare pentru companii şi ANAF

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Autor: Andra Oprescu

17.06.2015, 00:04 722

Planul de acţiune al OECD privind erodarea bazei de impunere şi transferul profiturilor (BEPS) va presupune anumite costuri pentru companii, care vor face raportări suplimentare, dar mai ales pentru administraţia fiscală, care va avea un volum foarte mare de informaţii de gestionat, a spus Monica Todose, director la direcţia Preţuri de Transfer şi Soluţii Fiscale din cadrul ANAF la o conferinţă organizată de Deloitte.

„Ceea ce ne preocupă este să ana­lizăm impactul noilor raportări. Ne punem problema cos­turilor de imple­mentare: vor exista costuri IT şi HR suplimentare legate de raportările Country by Country (CbC). Va exista un schimb de informaţii semnificativ între state, iar informaţiile primite trebuie analizate şi trebuie incluse în analizele de risc fiscal“, consideră Todose.

Implementarea planului BEPS va pune la dispoziţia administraţiilor fiscale mult mai multe informaţii despre contribuabili, iar controalele ar urma să devină mai riguroase. Companiile multinaţionale urmează să transmită autorităţilor fiscale unde au sediul central mai multe informaţii privind anumiţi indicatori ai tuturor societăţilor din grup legate de alocarea veniturilor globale între jurisdicţii, activităţile economice desfăşurate, profitabilitate, cifra de afaceri, angajaţi şi impozitele plătite în ţările în care îşi desfăşoară activitatea.

Planul BEPS cuprinde 15 acţiuni care au ca scop combaterea mutării profiturilor în jurisdicţii în care sistemul de impozitare este favorabil. Una dintre aceste acţiuni (Acţiunea 13) presupune reana­liza­rea docu­mentaţiilor pri­vind preţurile de transfer, fiind propusă o abordare pe trei niveluri: documentaţia locală, documentaţia Masterfile şi modelul de raportare CbC. Astfel, multina­ţionalele cu venituri care depăşesc 750 mil. euro ar urma să emită raportări CbC pentru anii fiscali începând cu ianuarie 2016, iar administraţiile fiscale ar putea începe schimbul primelor astfel de raportări în 2017.

„Având în vedere pragul de 750 mil. euro, nu preconizăm că România va fi un stat care să transmită informaţii în număr mare, în schimb vom beneficia de informaţii de la alte state. Este necesară o anumită pregătire pentru administrarea acestor infor­maţii şi pentru a vedea în ce măsura acestea afectează contribuabilii“.

Deşi vor exista anumite costuri şi este necesară o anumită pregătire pentru noile reglementări, informaţiile suplimentare pe care ANAF le va avea la dispoziţie sunt utile pentru identificarea entităţilor care urmează să fie verficate, a adăugat Todose.

 „BEPS presupune o schimbare de optică, vom putea ca în controale să avem o altă optică asupra substanţei unei tranzacţii“, a conchis Todose.