Eveniment

Guvernul Ciucă pariază pe o creştere economică de 4,6% în 2022, cu un deficit bugetar de 77 mld. lei. Salariul mediu net ajunge la aproape 3.800 de lei net în 2022

Guvernul Ciucă pariază pe o creştere economică de...

Autor: Răzvan Botea

20.12.2021, 00:08 798

Cheltuielile bugetare vor fi de 517 miliarde de lei, în creştere cu 11%, iar veniturile de 440 miliarde de lei, în creştere cu 13%.

Guvernul şi-a bugetat veni­turile de 440 de miliarde de lei în 2022 pe o creştere eco­no­mică de 4,6% în 2022. Potrivit pro­iectului de buget pu­blicat du­mi­nică de Finanţe, cheltuielile bu­getare vor fi de 517 miliarde de lei, în creş­tere cu 11%, iar veniturile de 440 de miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de execuţia pre­liminară a buge­tului general consolidat, potrivit cal­culelor făcute de ZF pe baza da­telor de la Finanţe. PIB-ul ar urma să ajungă la 1.317 miliarde de lei în 2022.

Deficitul bugetar va fi de 77 mld. lei, în 2022, adică circa 5,84% din PIB-ul estimat la 1.317 mld. de lei în 2022. Deficitul bugetar ar urma astfel să scadă de la 83 mld. lei, cât este estimat în 2021, adică de la circa 7% din PIB la 5,8% din PIB-ul din 2022.

Finanţele mizează în 2021 pe o creştere economică „susţinută în principal de in­ves­tiţii, alături de consum, într-un mediu intern favorizat de stabilitatea şi predictabilitatea politicilor macroeconomice, precum şi de eficacitatea politicilor guvernamentale pri­vind atenuarea efectelor pandemiei“, po­trivit strategiei fiscal-bugetare pentru ur­mătorii ani.

Ţinta fiscal-bugetară menţionată în do­cumentul citat este „realizarea graduală a con­solidării fiscale prin măsuri care să per­mită atingerea ţintei de deficit prevăzute de re­gulamentele europene până la sfârşitul ori­zon­tului de prognoză, respectiv anul 2024, contribuind, în acest fel, la scăderea in­flaţiei, a ratelor dobânzilor, a deficitului co­mercial şi de cont curent al balanţei de plăţi, precum şi la stabilitatea cursului valutar al leului.“

Printre factorii pe care se bazează creş­terea economică din 2022 se numără creşte­rea mai dinamică a formării brute de capital fix, investiţiile, faţă de consum. Astfel, gu­vernul vrea să treacă într-o paradigmă în care principalul driver al economiei să fie in­vestiţiile, în locul consumului. În 2021, potri­vit ultimei prognoze a guvernului, investiţiile ar aduce 2 puncte procentuale din creşterea economică de 7%, în vreme ce consumul vine cu un aport de 5,2 pp.

Citește continuarea pe
zfcorporate.ro